Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 13.4.2022

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 12.4.2022 15.19
Tiedote 243/2022

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Valtioneuvoston kanslia

Timo Lankinen, alivaltiosihteeri p. 0295 160 300
- Ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin viran täyttäminen.

Ulkoministeriö

Kirsti Pohjankukka, henkilöstöjohtaja p. 0295 350 038
- Erivapauden antaminen ulkoasiainhallinnon ulkoasiainneuvoksen viran kelpoisuusvaatimuksista
- Ulkoasiainhallinnon ulkoasiainneuvoksen viran täyttäminen
- Edustuston päällikön tehtävän päättyminen
- Edustuston päällikön tehtävään määrääminen
- Edustuston päällikön sivuakkreditointi

Oikeusministeriö

Katariina Jahkola, hallitusneuvos, yksikönpäällikkö p. 0295 150 246
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen osallistumisesta Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) toimintaan annetun lain muuttamisesta

Anne Hartoneva, hallitusneuvos p. 0295 150 344
- Valtioneuvoston asetus Rikosseuraamuslaitoksesta

Puolustusministeriö

Joona Lapinlampi, hallitussihteeri p. 0295 140 033
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta (HE 182/2021 vp; EV 10/2022 vp)

Anniina Melasniemi, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 140 440
- Puolustusministeriön hallitussihteerin viran täyttäminen

Valtiovarainministeriö

Laura Vartia, finanssineuvos p. 0295 530 228
- Suomen kansallinen uudistusohjelma 2022

Risto Sakki, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 294
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi arvonlisäverolain 40 §:n muuttamisesta (HE 4/2022 vp; EV 26/2022 vp)

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Anna Vuopala, hallitusneuvos p. 0295 330 331
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tekijänoikeuslain ja sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriö

Leena Arpiainen, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 238
- Metsähallituksen ja Metsähallituskonsernin tilinpäätöksen vahvistaminen ajalta 1.1.-31.12.2021 ja Metsähallituksen voiton tuloutuksesta päättäminen

Juha Vanhatalo, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 347
- Valtioneuvoston asetus maataloustukihakemuksen siirtämisessä vuonna 2022 noudatettavasta menettelystä

Liikenne- ja viestintäministeriö

Veli-Matti Syrjänen, liikenneneuvos p. 0295 342 124
- Valtioneuvoston asetus tieliikenteen sosiaalilainsäädännön valvonnasta ja viranomaisten työnjaosta

Minna Laatikainen, henkilöstöpäällikkö, esittelijä p. 0295 342 132
- Liikenne- ja viestintäministeriön virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi

Työ- ja elinkeinoministeriö

Arto Rajala, hallitusneuvos p. 0295 064 828
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle asetusehdotuksesta kaasuvarastojen täyttämiseksi

Jarmo Tiukkanen, hallitussihteeri p. 0295 047 355
- a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä tutkimuksen, opiskelun, työharjoittelun ja vapaaehtoistoiminnan perusteella annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 232/2021 vp; EV 35/2022 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvä lausuma

Johanna Juvonen, ylitarkastaja, esittelijä p. 0295 064 220
- Valtioneuvoston päätös lunastusluvan ja ennakkohaltuunottoluvan myöntämisestä EPV Alueverkko Oy:lle

Eleonoora Eilittä, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 047 253
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi päästökauppalain 56 a ja 56 b §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Juha Keski-Koukkari, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 047 206
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi työllisyyden edistämisen kuntakokeilun voimassaolon jatkamista koskevaksi lainsäädännöksi (HE 17/2022 vp; EV 25/2022 vp)

Sosiaali- ja terveysministeriö

Liisa Perttula, hallitusneuvos p. 0295 163 521
- Sosiaali- ja terveysministeriön osastopäällikön määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen

Laura Terho, lakimies p. 0295 163 550
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi tupakkalain muuttamisesta (HE 141/2021 vp; EV 18/2022 vp)

Ympäristöministeriö

Jorma Pietiläinen, ylitarkastaja, esittelijä p. 0295 250 228
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi asuntosäästöpalkkiolain, oman asunnon hankintaan myönnettävien lainojen korkotuesta annetun lain ja omistusasuntolainojen valtiontakauksesta annetun lain muuttamisesta

Sirkku Jaakkola, hallitussihteeri p. 0295 250 007
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi jätelain ja Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta

 
Sivun alkuun