Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 15.7.2021

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 14.7.2021 15.20
Tiedote 439/2021

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Ulkoministeriö

Saija Nurminen, lähetystöneuvos p. 0295 350 202

- Edustuston päällikön tehtävään määrääminen

- Edustuston päällikön sivuakkreditointeja

Oikeusministeriö

Juhani Korhonen, hallitusneuvos p. 0295 150 208

- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi Puolan Kansantasavallan kanssa oikeussuojasta ja oikeusavusta siviili-, perhe- ja rikosasioissa tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta (HE 1/2021 vp; EV 99/2021 vp)

Päivi Tiainen-Hyrkäs, hallitusneuvos p. 0295 150 262

- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain eräiden säännösten sekä oikeusapulain 17 a §:n kumoamisesta (HE 247/2020 vp; EV 114/2021 vp)

Sisäministeriö

Jaana Heikkinen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 421 603

- Valtioneuvoston päätös rajavalvonnan väliaikaisesta palauttamisesta sisärajoille tehdyn päätöksen muuttamisesta

- Valtioneuvoston päätös rajanylityspaikkojen liikenteen rajoittamisesta tehdyn päätöksen muuttamisesta

Annika Parsons, lainsäädäntöneuvos p. 0295 488 279

- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi pelastuslain 105 ja 109 §:n muuttamisesta (HE 248/2020 vp; EV 75/2021 vp)

Valtiovarainministeriö

Jari Salokoski, hallitusneuvos p. 0295 530 437

- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi tonnistoverolain 8 §:n sekä tuloverolain 69 ja 123 §:n muuttamisesta (HE 63/2021 vp; EV 104/2021 vp)

Anu Nousiainen, finanssineuvos p. 0295 530 326

- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi valtion palveluiden saatavuuden ja toimintojen sijoittamisen perusteista (HE 62/2021 vp; EV 115/2021 vp)

Pasi Leppänen, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 564

- Valtioneuvoston asetus hyvinvointialueen tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista

Liikenne- ja viestintäministeriö

Pinja Oksanen, ylitarkastaja, esittelijä p. 0295 342 182

- a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintojen ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimuksista (HE 70/2021 vp; EV 106/2021 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvät lausumat

Sonja Töyrylä, ylitarkastaja, esittelijä p. 0295 342 459

- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta komission asetuksiksi (ilmailun tietoturvariskien hallinnan sääntely)

Työ- ja elinkeinoministeriö

Kanerva Sunila, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 047 138

- a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi sähkömarkkinalain ja sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain 14 §:n muuttamisesta (HE 265/2020 vp; EV 109/2021 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvät lausumat

Sosiaali- ja terveysministeriö

Jari Keinänen, johtaja p. 0295 163 311

- Valtioneuvoston asetus huumausaineina pidettävistä aineista, valmisteista ja kasveista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteiden muuttamisesta

- Valtioneuvoston asetus kuluttajamarkkinoilta kielletyistä psykoaktiivisista aineista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta

Auli Valli-Lintu, hallitusneuvos p. 0295 163 463

- Eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseen hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi (HE 241/2020 vp, EV 111/2021 vp) liittyvään ilmoitusta koskevan päätöksen virheen korjaaminen

Mari Lauren-Häussler, hallitussihteeri p. 0295 163 762

- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle EU:n lääkinnällisiä laitteita koskevia asetuksia täydentäväksi lainsäädännöksi (HE 67/2021 vp; EV 87/2021 vp)

Ympäristöministeriö

Jussi Kauppila, hallitussihteeri p. 0295 250 085

- a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi jätelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta (HE 40/2021 vp; EV 112/2021 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvät lausumat

 
Sivun alkuun