Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 16.9.2021

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 15.9.2021 15.15
Tiedote 520/2021

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Ulkoministeriö

Kirsti Pohjankukka, henkilöstöjohtaja p. 0295 350 038
- Ulkoministeriön viestintäjohtajan viran täyttäminen määräajaksi
- Ulkoministeriön lainsäädäntöneuvoksen määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen (sijaisuus)
- Virkavapauden myöntäminen ulkoasiainhallinnon kaupalliselle neuvokselle

Pasi Tuominen, konsulipäällikkö p. 0295 351 202
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain ja henkilötietojen käsittelystä maahanmuuttohallinnossa annetun lain 3 ja 5 §:n muuttamisesta

Oikeusministeriö

Satu-Maaria Natunen, hallitusneuvos p. 0295 150 456
- Ahvenanmaan maakunnan taloutta koskevien asioiden valtioneuvoston esittelijän määrääminen

Maija Leppä, hallitussihteeri p. 0295 150 301
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan unionin liittymisestä yleissopimukseen ulkomaisten tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa

Nina Oksanen, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 150 404
- Oikeusministeriön lainsäädäntöneuvoksen viran täyttäminen

Jasmiina Jokinen, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 150 078
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yhdenvertaisuusvaltuutetusta annetun lain muuttamisesta

Sisäministeriö

Anne Ihanus, lainsäädäntöneuvos p. 0295 421 608
- Valtioneuvoston päätös rajanylityspaikkojen liikenteen rajoittamisesta tehdyn päätöksen muuttamisesta ja päätöksen voimassaolon jatkamisesta

Sanna Leinonen, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 488 458
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rahankeräyslain 1 §:n muuttamisesta

Puolustusministeriö

Frans Peltonen, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 140 021
- Puolustustarvikkeiden vientiluvan myöntäminen Corelase Oy:lle Isoon-Britanniaan

Valtiovarainministeriö

Karri Safo, hallitusneuvos p. 0295 530 223
- Valtiovarainministeriön erityisasiantuntijan määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi

Tero Meltti, finanssineuvos p. 0295 530 770
- Suomen valtion omistuksessa ja Senaatti-kiinteistöjen hallinnassa olevan kiinteistövarallisuuden luovuttaminen

Marja Niiranen, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 238
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arvonlisäverolain 8 ja 130 §:n muuttamisesta sekä arvonlisäverolain muuttamisesta annetun lain muuttamisesta

Jonna Kuparinen, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 530 182
- Hallituksen esitys eduskunnalle rahoitusmarkkinalainsäädännön muuttamiseksi covid-19-pandemiasta toipumiseksi

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Kirsi Lamberg, hallitusneuvos p. 0295 330 397
- 1) Valtioneuvoston asetus perusopetusasetuksen 14 ja 18 §:n muuttamisesta 2) Valtioneuvoston asetus perusopetusasetuksen muuttamisesta annetun asetuksen 14 §:n muuttamisesta
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi perusopetuslain, ammatillisesta koulutuksesta annetun lain, lukiolain ja tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriö

Petri Haapalainen, neuvotteleva virkamies p. 0295 064 922
- Esitys Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen (Interreg) Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) osarahoitettaviksi yhteistyöohjelmiksi kaudelle 2021─2027

Tapani Kojonsaari, neuvotteleva virkamies p. 0295 047 070
- Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 EU:n alue ja rakennepolitiikan ohjelman seurantakomitean asettaminen

Krista Turunen, hallitussihteeri p. 0295 047 178
- Sovittelijan määrääminen

Eleonoora Eilittä, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 047 253
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi päästökauppalain muuttamisesta

Emilia Tiuttu, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 047 127
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (tuoteturvallisuusasetus)

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eva Ojala, neuvotteleva virkamies p. 0295 163 201
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain, työsopimuslain ja varhaiskasvatuslain muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi

Eva Aalto, hallitussihteeri p. 0295 163 125
- Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnan kokoonpanon muuttaminen 31.12.2022 päättyväksi toimikaudeksi

Ympäristöministeriö

Leila Suvantola, lainsäädäntöneuvos p. 0295 250 433
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Punkaharjun luonnonsuojelualueen rajauksen muuttamisesta

 
Sivun alkuun