Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 18.3.2021

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 17.3.2021 15.12
Tiedote 171/2021

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Valtioneuvoston kanslia

Timo Lankinen, alivaltiosihteeri p. 0295 160 300
- Eduskunnan kirjelmä valtioneuvoston asetuksesta valmiuslain 86 ja 88 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta (EK 9/2021 vp - M 2/2021 vp)
- Eduskunnan kirjelmä valtioneuvoston asetuksesta valmiuslain 106 §:n 1 momentissa ja 107 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta (EK 8/2021 vp - M 1/2021 vp)

Merja Saaritsa-Lantta, hallinnollinen notaari p. 0295 160 270
- Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat

Ulkoministeriö

Claus Lindroos, ulkoasiainneuvos p. 0295 351 234
- Valtioneuvoston periaatepäätös Suomen Afrikka-strategiasta

Oikeusministeriö

Taru Ritari, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 150 306
- Oikeusministeriön määräaikaisen neuvottelevan virkamiehen virkasuhteen täyttäminen

Terhi Salmela, hallitusneuvos p. 0295 150 203
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulosottokaaren väliaikaisesta muuttamisesta

Sisäministeriö

Suvianna Pato-Oja, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 488 379
- Hallituksen esitys eduskunnalle Schengenin tietojärjestelmän käyttöä koskevia asetuksia täydentäväksi lainsäädännöksi

Valtiovarainministeriö

Irja Peltonen, hallinto –ja kehitysjohtaja p. 0295 530 138
- Valtiovarainministeriön valtiosihteerin kansliapäällikkönä viran täyttäminen

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Laura Mäkelä, kulttuuriasiainneuvos p. 0295 330 222
- Kuvaohjelmalautakunnan asettaminen toimikaudeksi 1.4.2021 - 31.3.2024

Rami Sampalahti, hallitusneuvos p. 0295 330 190
- Opetus- ja kulttuuriministeriön opetusneuvoksen määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen

Maa- ja metsätalousministeriö

Juha Vanhatalo, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 347
- Valtioneuvoston asetus vuodelta 2020 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n ja liitteen muuttamisesta
- Valtioneuvoston asetus vuodelta 2021 maksettavasta mehiläistalouden kansallisesta pesäkohtaisesta tuesta

Suvi Ruuska, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 248
- Valtioneuvoston asetus vuodelta 2021 maksettavien kansallisten kasvintuotannon tukien ja kotieläintukien valvonnasta

Timo-Ville Nieminen, hallitussihteeri p. 0295 162 379
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla covid-19-epidemian johdosta sovellettavista väliaikaisista menettelyistä annettujen lakien voimaantulosäännösten muuttamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriö

Mikko Huuskonen, teollisuusneuvos p. 0295 063 732
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun hallituksen esityksen (HE 27/2021 vp) täydentämisestä

Sirpa Hautala, neuvotteleva virkamies p. 0295 063 684
- Myöntämisvaltuuden jako elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille käytettäväksi momentin 32.30.42 mukaisiin avustuksiin

Mikko Härkönen, neuvotteleva virkamies p. 0295 047 889
- Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) -määrärahan jako äkillisiin rakennemuutostilanteisiin

Krista Turunen, hallitussihteeri p. 0295 047 178
- Sovittelijan määrääminen ja valtakunnansovittelijan sijaisen määrääminen

Timo-Jaakko Uotila, hallitussihteeri p. 0295 047 128
- Valtiontakuurahaston vuoden 2020 tilinpäätöksen vahvistaminen

Elli Nieminen, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 048 247
- Työneuvoston asettaminen toimikaudeksi 1.4.2021-31.3.2024

Sosiaali- ja terveysministeriö

Outi Kuivasniemi, kansainvälisten asiain johtaja p. 0295 163 117
- YK:n huumausainetoimikunnan (CND) 64. istunto 12.-16.4.2021

Arita Kaario, vanhempi hallitussihteeri p. 0295 163 522
- Sosiaali- ja terveysministeriön lakimiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi
- Sosiaali- ja terveysministeriön lääkintöneuvoksen viran täyttäminen

Ympäristöministeriö

Anna Leppäkoski, neuvotteleva virkamies p. 0295 250 206
- Ympäristöministeriön ympäristöneuvoksen viran täyttäminen

 
Sivun alkuun