Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 18.8.2022

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 17.8.2022 15.15
Tiedote 484/2022

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Valtioneuvoston kanslia

Elina Normo, istuntoasiainneuvos p. 0295 160 885
- Muutoksia ministerityöryhmien kokoonpanoissa
- Ministerivaliokuntien sihteereitä ja pysyviä asiantuntijoita koskevan päätöksen tarkistaminen

Ulkoministeriö

Maria Guseff, lainsäädäntöneuvos p. 0295 351 158
- Rajankäyntiohjeiden hyväksyminen

Puolustusministeriö

Sabina Mansurow, hallitussihteeri p. 0295 140 171
- Valtioneuvoston asetus yhteistyöstä puolustusmateriaalialalla Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin hallitusten välillä tehtyyn sopimukseen tehdystä vientivalvontaliitteestä

Valtiovarainministeriö

Viveca Still, lainsäädäntöneuvos p. 0295 530 558
- Väestön rekisteröinnistä Suomen tasavallan hallituksen ja Viron tasavallan hallituksen välillä tehdyn sopimuksen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen

Hanna Oraheimo, finanssiasiantuntija, esittelijä p. 0295 530 137
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) 2021/241 muuttamisesta elpymis- ja palautumissuunnitelmien REPowerEU-lukujen osalta sekä asetusten 2021/1060, 2021/2115, direktiivin 2003/87/EY ja päätöksen – KOM(2022) 231 muuttamisesta

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Päivi Salonen, kulttuuriasiainneuvos p. 0295 330 281
- Valtion ja Helsingin kaupungin omistaman kiinteistöosakeyhtiön perustaminen ja rahoittaminen

Liikenne- ja viestintäministeriö

Emil Asp, yksikön johtaja, viestintäneuvos p. 0295 342 498
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi lähtö- ja saapumisaikojen jakamista yhteisön lentoasemilla koskevista säännöistä annetun neuvoston asetuksen (ETY) 95/93 muuttamisesta (ns. slot-asetuksen muuttaminen)

Työ- ja elinkeinoministeriö

Heidi Nummela, henkilöstö-ja hallintojohtaja p. 0295 047 988
- Virkavapauden myöntäminen työ- ja elinkeinoministeriön neuvottelevalle virkamiehelle
- Työ- ja elinkeinoministeriön alueet ja kasvupalvelut -osaston osastopäällikön viran täyttäminen

Tuija Ypyä, neuvotteleva virkamies p. 0295 062 115
- Avaruusasiain neuvottelukunnan asettaminen toimikaudeksi 6.9.2022 - 5.9.2025

Johanna Juvonen, ylitarkastaja, esittelijä p. 0295 064 220
- Valtioneuvoston päätös lunastusluvan ja ennakkohaltuunottoluvan myöntämisestä Fingrid Oyj:lle ja Elenia Verkko Oy:lle

Sosiaali- ja terveysministeriö

Merituuli Mähkä, hallitusneuvos p. 0295 163 575
- Valtioneuvoston asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä annetun valtioneuvoston asetuksen 6 ja 18 §:n muuttamisesta

Arita Kaario, vanhempi hallitussihteeri p. 0295 163 522
- Sosiaali- ja terveysministeriön hallitussihteerin viran täyttäminen

Ympäristöministeriö

Anna Leppäkoski, neuvotteleva virkamies p. 0295 250 206
- Ympäristöministeriön neuvottelevan virkamiehen viran täyttäminen

 
Sivun alkuun