Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media
Valikko

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 19.3.2020

Valtioneuvoston viestintäosasto 18.3.2020 15.18
Tiedote 150/2020

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Ulkoministeriö

Maria Pohjanpalo, kaupallinen neuvos p. 0295 351 277
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Suomen Bulgarian, Kroatian, Latvian, Liettuan, Puolan, Romanian, Slovakian, Slovenian, Tshekin tasavallan, Unkarin ja Viron kanssa tekemien kahdenvälisten investointisuojasopimusten irtisanomisesta

Oikeusministeriö

Pekka Timonen, kansliapäällikkö p. 09 160 67502
- Oikeusministeriön viestintäjohtajan viran täyttäminen

Taru Ritari, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 150 306
- Oikeusministeriön lainsäädäntöneuvoksen viran täyttäminen
- Oikeusministeriön neuvottelevan virkamiehen viran täyttäminen

Puolustusministeriö

Antti Korkala, neuvotteleva virkamies p. 0295 140 435
- Puolustusministeriön kansliapäällikön viran täyttäminen

Valtiovarainministeriö

Petri Syrjänen, budjettineuvos p. 0295 530 065
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan itsehallintolaissa tarkoitetun tasoitusperusteen muuttamisesta

Jarmo Huotari, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 418
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtiokonttorista annetun lain ja Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta annetun lain muuttamisesta

Toni Tuomainen, hallitussihteeri p. 0295 16001
- Virkavapauden myöntäminen valtiovarainministeriön neuvottelevalle virkamiehelle

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Eerikki Nurmi, lainsäädäntöneuvos p. 0295 330 234
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 53 §:n muuttamisesta
- Koulutuspoliittisen selonteon valmistelun parlamentaarisen seurantaryhmän asettaminen

Laura Hansén, hallitusneuvos p. 0295 330 098
- Valtioneuvoston asetus pääsystä korkeampaan koulutukseen Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin välillä tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdystä sopimuksesta

Liikenne- ja viestintäministeriö

Jussi Luomajärvi, yksikön johtaja, hallintojohtaja p. 0295 342 471
- Liikenne- ja viestintäministeriön virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi

Työ- ja elinkeinoministeriö

Sami Teräväinen, hallitussihteeri p. 0295 060 088
- Hallituksen esitys eduskunnalle EU:n oikeudenmukaisuuden ja avoimuuden edistämistä verkossa toimivien välityspalvelujen yrityskäyttäjiä varten koskevaa asetusta täydentäväksi lainsäädännöksi

Hanna-Maria Urjankangas, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 063 739
- Valtioneuvoston päätös valtakunnallisista alueiden kehittämisen painopisteistä 2020-2023 - Kestävät ja elinvoimaiset alueet
- Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -määrärahan alueellinen jako maakuntien omaehtoiseen kehittämiseen sekä siltasopimusten toimeenpanoon

Inkeri Lilleberg, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 047 092
- Valtioneuvoston asetus hiilen energiakäyttöä korvaavien hankkeiden investointituesta vuosina 2020–2025

Sosiaali- ja terveysministeriö

Merituuli Mähkä, neuvotteleva virkamies p. 0295 163 575
- Valtioneuvoston asetus oikeuslääkeopillisista tutkimuksista suoritettavista korvauksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Arita Kaario, vanhempi hallitussihteeri p. 0295 163 522
- Virkavapauden myöntäminen sosiaali- ja terveysministeriön hallitussihteerille

Anu Kangasjärvi, hallitussihteeri p. 0295 163 224
- Parlamentaarisen komitean asettaminen sosiaaliturvan uudistamiseksi

Ympäristöministeriö

Sari Rapinoja, lainsäädäntöneuvos p. 050 432 7320
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sähköajoneuvojen latauspisteistä ja latauspistevalmiuksista rakennuksessa sekä rakennusten automaatio- ja ohjausjärjestelmistä ja maankäyttö- ja rakennuslain 126 §:n muuttamisesta

Palaa sivun alkuun