Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi
FI

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 19.9.2019

Valtioneuvoston viestintäosasto 18.9.2019 15.16
Tiedote 462/2019

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Valtioneuvoston kanslia

Minna Pajumaa, finanssineuvos p. 0295 160 147
- Valtion enemmistöomisteisen Gasonia Oy:n jakautuminen
- Valtion enemmistöomisteisen Gasum Oy:n jakautuminen

Ulkoministeriö

Pirjo Tulokas, henkilöstöjohtaja p. 0295 351 413
- Ulkoministeriöstä käsin kiertävän suurlähettilään valtuutus

Oikeusministeriö

Anne Hallavainio, hallitusneuvos, yksikönpäällikkö p. 0295 150 458
- 1) Satakunnan käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 2) Pirkanmaan käräjäoikeuden kahden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen 3) Varsinais-Suomen käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen 4) Turun hallinto-oikeuden kahden hallinto-oikeustuomarin viran (T 13) täyttäminen

Taru Ritari, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 150 306
- Oikeusministeriön lainsäädäntöneuvoksen viran täyttäminen

Sisäministeriö

Jukka Aalto, osastopäällikkö p. 0295 488 510
- Sisäministeriön poliisiosaston osastopäällikön määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen

Ari-Pekka Koivisto, Rajavartiolaitoksen esikunnan oikeudellisen osaston osastopäällikkö, hallitusneuvos
p. 0295 421 601
- Rajavartiolaitoksen päällikön viran täyttäminen ja tehtävään määrääminen
- Rajavartiolaitoksen apulaispäällikön viran täyttäminen ja tehtävään määrääminen

Puolustusministeriö

Jukka Juusti, kansliapäällikkö p. 160 88101
- Asian siirto Laivue 2020
- Laivue 2020 alusten ja taistelujärjestelmien hankinta

Tarja Jaakkola, hallitusneuvos p. 0295 140 410
- Valtioneuvoston asetus vastavuoroisista puolustushankinnoista Amerikan Yhdysvaltojen kanssa tehdystä sopimuksesta
- Vientiluvan myöntäminen Robonic Ltd Oy:lle Turkkiin

Valtiovarainministeriö

Risto Sakki, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 294
- Valtioneuvoston asetus eräistä vakuutusmaksuista suoritettavasta verosta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain 5 §:n 2 momentin voimaantulosta

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Joni Hiitola, hallitusneuvos p. 0295 330 108
- Hallituksen esitys eduskunnalle kirkkolaiksi

Maa- ja metsätalousministeriö

Riitta Itkonen, hallitusneuvos p. 0295 162 383
- Maa- ja metsätalousministeriön neuvottelevan virkamiehen viran (vaativuustaso 9) täyttäminen

Liikenne- ja viestintäministeriö

Mira Karppanen, ylitarkastaja, esittelijä p. 0295 342 094
- Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön rikoksista ja eräistä muista teoista ilma-aluksissa tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen

Sofia Johansson, ylitarkastaja, esittelijä p. 0295 342 048
- Suomen tasavallan hallituksen ja Kolumbian tasavallan hallituksen välisen lentoliikennesopimuksen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen
- Suomen tasavallan hallituksen ja Nicaraguan tasavallan hallituksen välisen lentoliikennesopimuksen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen
- Suomen tasavallan hallituksen ja Ruandan tasavallan hallituksen välisen lentoliikennesopimuksen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen

Työ- ja elinkeinoministeriö

Linda Kumpula, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 060 125
- Valtion ydinjätehuoltorahaston johtokunnan kokoonpanon muutos

Sosiaali- ja terveysministeriö

Marja-Terttu Mäkiranta, hallitusneuvos p. 0295 163 170
- Suomen tasavallan ja Japanin välillä sosiaaliturvasta tehdyn sopimuksen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen

Outi Kumpuvaara, hallitussihteeri p. 0295 163 167
- Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan asettaminen 19.9.2019 alkaen eduskunnan toimikaudeksi

Ympäristöministeriö

Heidi Sederholm, henkilöstöpäällikkö p. 0295 250 113
- Ympäristöministeriön tutkimusjohtajan määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen
- Virkavapauden myöntäminen ympäristöministeriön ympäristöneuvoksen virasta
- Virkavapauden myöntäminen tutkimusjohtajan virasta

Charlotta von Troil, lainsäädäntöneuvos p. 0295 250 364
- Etelämannerta koskevan sopimuksen konsultatiivisessa kokouksessa 11 päivänä heinäkuuta 2019 hyväksyttyjen toimenpiteiden hyväksyminen

Palaa sivun alkuun