Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 19.8.2021

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 18.8.2021 15.13
Tiedote 467/2021

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Ulkoministeriö

Kirsti Pohjankukka, henkilöstöjohtaja p. 0295 350 038
- Ulkoasiainhallinnon lähetystöneuvoksen virkojen täyttäminen

Kimmo Sinivuori, kaupallinen neuvos p. 0295 350 061
- Valtioneuvoston asetus sijoitusten edistämisestä ja suojelusta Suomen ja Liettuan välillä tehdyn sopimuksen irtisanomisesta tehdystä sopimuksesta

Sisäministeriö

Anne Ihanus, lainsäädäntöneuvos p. 0295 421 608
- Valtioneuvoston päätös rajanylityspaikkojen liikenteen rajoittamisesta tehdyn päätöksen muuttamisesta ja päätöksen voimassaolon jatkamisesta

Puolustusministeriö

Anna Gau, hallitussihteeri p. 0295 140 085
- Kutsunta-asiain keskuslautakunnan kokoonpanon muuttaminen määräajaksi

Valtiovarainministeriö

Mikko Spolander, osastopäällikkö, ylijohtaja p. 0295 530 006
- Tuottavuuslautakunnan asettaminen toimikaudelle 1.9.2021 - 31.8.2024

Sari Ojanen, neuvottelujohtaja p. 0295 530 109
- Valtiovarainministeriön neuvottelevan virkamiehen viran täyttäminen

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Antti Randell, hallitusneuvos p. 0295 330 173
- Opetus- ja kulttuuriministeriön rakennusneuvoksen viran täyttäminen
- Opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuriasiainneuvoksen määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen

Työ- ja elinkeinoministeriö

Krista Turunen, hallitussihteeri p. 0295 047 178
- Työ- ja elinkeinoministeriön johtajan viran täyttäminen

Elli Nieminen, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 048 247
- Valtioneuvoston asetus tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetussa laissa säädettyjen laiminlyöntimaksujen enimmäis- ja vähimmäismäärien tarkistamisesta

Ympäristöministeriö

Katariina Haavanlammi, lainsäädäntöneuvos p. 0295 250 072
- Valtioneuvoston asetus eräistä muovituotteista

 
Sivun alkuun