Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 20.4.2023

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 19.4.2023 15.24
Tiedote 178/2023

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Valtioneuvoston kanslia

Elina Normo, istuntoasiainneuvos p. 0295 160 885 
- Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat

Oikeusministeriö

Piritta Koivukoski-Kouhia, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 150 026
- 1) Helsingin hovioikeuden kolmen hovioikeudenneuvoksen viran (T 14) täyttäminen 2) Turun hallinto-oikeuden kahden hallinto-oikeustuomarin viran (T 13) täyttäminen 3) Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden kahden hallinto-oikeustuomarin viran (T 11) täyttäminen
- 1) Keski-Suomen käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 2) Pohjois-Savon käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 3) Etelä-Savon käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen 4) Pohjois-Savon käräjäoikeuden kahden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen
- Tuomarinvalintalautakunnan kokoonpanon muuttaminen

Nina Oksanen, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 150 404
- Oikeusministeriön neuvottelevan virkamiehen viran täyttäminen

Valtiovarainministeriö

Risto Sakki, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 294
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta

Saara Rahko, hallitussihteeri p. 0295 163 126
- Hakemukset Helvi Marjatta Korpelan jäämistöstä
- Hakemukset ja ilmoitukset Arvi August Tammisen jäämistöstä
- Hakemukset Pauli Juhani Saaritien jäämistöstä

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Anne-Marie Brisson, hallitusneuvos p. 0295 330 079
- Luvat rekisteröidyille yhteisöille tai säätiöille perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen järjestämiseen

Maa- ja metsätalousministeriö

Juha Keski-Koukkari, lainsäädäntöneuvos p. 0295 162 196
- Valtioneuvoston asetus poroaitojen sijoittamisesta Angelin ja Vanhan Karigasniemen välisellä osuudella Norjan kanssa tehdystä sopimuksesta

Työ- ja elinkeinoministeriö

Johanna Juvonen, ylitarkastaja, esittelijä p. 0295 064 220
- Valtioneuvoston päätös lunastusluvan ja ennakkohaltuunottoluvan myöntämisestä Fortum Power and Heat Oy:lle

Ympäristöministeriö

Kirsi Martinkauppi, hallitusneuvos p. 0295 250 177
- a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen rakentamislaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 139/2022 vp; EV 333/2022 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvät lausumat:

Pekka Virkamäki, lainsäädäntöneuvos p. 0295 250 073
laiksi rakentamisen suunnittelu- tai työnjohtotehtävissä toimivien pätevyyden osoittamisesta (HE 249/2022 vp; EV 326/2022 vp).

 
Sivun alkuun