Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media
Valtioneuvosto etusivu

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 21.1.2021

Valtioneuvoston viestintäosasto
20.1.2021 15.18
Tiedote 25/2020

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Valtioneuvoston kanslia

Heidi Alajoki, hallitussihteeri p. 0295 160 441
- Valtionavustusten myöntäminen puolueille puolueiden poliittisen toiminnan tukemiseen sekä puolueiden tiedotustoiminnan ja viestinnän tukemiseen sekä Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle poliittisen toiminnan ja tiedotustoiminnan tukemiseen Ahvenanmaan maakunnassa ajalle 1.1.-31.12.2021 ja avustusten käyttöä ja valvontaa koskevat ehdot

Merja Saaritsa-Lantta, hallinnollinen notaari p. 0295 160 270
- Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat

Oikeusministeriö

Arto Jääskeläinen, vaalijohtaja p. 0295 150 128
- Valtioneuvoston asetus ennakkoäänestyspaikoista ulkomailla ja Ahvenanmaan maakunnassa vuoden 2021 kuntavaaleissa

Kati Pärnänen, johtava asiantuntija, yksikönpäällikkö p. 0295 150 288
- Apulaistietosuojavaltuutetun viran täyttäminen määräajaksi 22.3.2021 - 21.3.2026

Sisäministeriö

Kimmo Kohvakka, pelastusylijohtaja p. 0295 488 400
- Sisäministeriön yksikön johtajan määräaikaisen virkasuhteen täyttäminen

Puolustusministeriö

Petri Toivonen, vanhempi osastoesiupseeri p. 0295 140 700
- Turvallisuuskomitean varapuheenjohtajan asettaminen

Riikka Pitkänen, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 140 054
- Puolustustarvikkeiden vientilupien myöntäminen Ase Utra Oy:lle, Sako Oy:lle ja Robonic Ltd:lle Isoon-Britanniaan
- Puolustustarvikkeiden vientiluvan myöntäminen Sako Oy:lle Uuteen-Seelantiin
- Puolustustarvikkeiden vientiluvan myöntäminen Patria Aviation Oy:lle Isoon-Britanniaan

Valtiovarainministeriö

Jouni Sinivuori, finanssineuvos p. 0295 530 463
- Belgian kuningaskunnan, Saksan liittotasavallan, Viron tasavallan, Irlannin, Helleenien tasavallan, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan, Italian tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Maltan tasavallan, Alankomaiden kuningaskunnan, Itävallan tasavallan, Portugalin tasavallan, Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan ja Suomen tasavallan välisen sopimuksen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen Euroopan vakausmekanismin (EVM) perustamisesta tehdyn sopimuksen muuttamisesta

Tuukka Taipale, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 523
- Belgian kuningaskunnan, Bulgarian tasavallan, Tšekin tasavallan, Tanskan kuningaskunnan, Saksan liittotasavallan, Viron tasavallan, Irlannin, Helleenien tasavallan, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan, Kroatian tasavallan, Italian tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Unkarin, Maltan tasavallan, Alankomaiden kuningaskunnan, Itävallan tasavallan, Puolan tasavallan, Portugalin tasavallan, Romanian, Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan ja Suomen tasavallan välillä vakausmaksujen siirrosta yhteiseen kriisinratkaisurahastoon ja rahasto-osuuksien yhdistämisestä tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Virpi Hiltunen, neuvotteleva virkamies p. 0295 330 110
- Opintotuen muutoksenhakulautakunnan kokoonpanon muuttaminen 30.4.2022 päättyväksi toimikaudeksi

Rami Sampalahti, hallitusneuvos p. 0295 330 190
- Virkavapauden myöntäminen opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuriasiainneuvokselle

Maa- ja metsätalousministeriö

Marja Kokkonen, metsäneuvos p. 0295 162 444
- Valtioneuvoston asetus metsityksen määräaikaisesta tukemisesta

Tuija Ahonen, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 204
- Maa- ja metsätalousministeriön vanhemman hallitussihteerin viran (vaativuustaso 9) täyttäminen

Juha Palonen, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 356
- Suomen tiedonanto Euroopan komissiolle asetuksen (EU) 2020/2220 soveltamisesta Suomessa

Juha Vanhatalo, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 347
- Valtioneuvoston asetus vuodelta 2021 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta
- Valtioneuvoston asetus vuodelta 2021 maksettavasta pohjoisesta tuesta
- Valtioneuvoston asetus sokerijuurikkaan viljelijöille vuodelta 2021 maksettavasta kansallisesta tuesta

Suvi Ruuska, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 248
- Valtioneuvoston asetus perustukijärjestelmän kansallisen varannon käytöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n muuttamisesta

Päivi Marttila, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 205
- Maa- ja metsätalousministeriön virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi

Liikenne- ja viestintäministeriö

Sini Wirén, yksikön johtaja, viestintäneuvos p. 0295 342 532
- Valtioneuvoston asetus ennen viestintäpalvelusopimuksen tekemistä annettavista tiedoista

Sofia Johansson, ylitarkastaja, esittelijä p. 0295 342 048
- Hallituksen esitys eduskunnalle lentoliikenteestä Korean tasavallan kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Heidi Mäntylä, ylitarkastaja, esittelijä p. 0295 342 073
- Valtioneuvoston asetus huomattavan markkinavoiman yrityksen aikaisemman verkon korvaamisesta tai käytöstä poistamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriö

Tuula Manelius, hallitusneuvos p. 0295 064 909
- Valtioneuvoston asetus avustuksesta kestävää kasvupolitiikkaa ja yritysten kansainvälistymistä edistäville yhteisöille

Sirpa Sillstén, hallitussihteeri p. 0295 047 094
- Turvallisuustekniikan neuvottelukunnan asettaminen toimikaudeksi 22.1.2021 - 21.1.2024

Sosiaali- ja terveysministeriö

Outi Kuivasniemi, kansainvälisten asiain johtaja p. 0295 163 117
- YK:n sosiaalisen kehityksen toimikunnan (CsocD) 59.istunto 8.-17.2.2021

Kaisu Ahtola, hallitussihteeri p. 0295 163 785
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työterveyshuoltolain 3 §:n muuttamisesta

Laura Terho, lakimies p. 0295 163 550
- Naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan torjunnan toimikunnan asettaminen nelivuotiskaudeksi 21.1.2021–20.1.2025

Ympäristöministeriö

Jorma Pietiläinen, ylitarkastaja, esittelijä p. 0295 250 228
- Korkotukiasuntolainojen ja takauslainojen hyväksymisvaltuuksien käyttösuunnitelma vuodeksi 2021
- Valtion asuntorahaston / Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen johtokunnan kokoonpanon muuttaminen 31.10.2022 päättyväksi toimikaudeksi

 
Sivun alkuun