Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media
Valtioneuvosto etusivu

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 22.10.2020

Valtioneuvoston viestintäosasto
21.10.2020 15.21
Tiedote 661/2020

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Valtioneuvoston kanslia

Pekka Hurtola, finanssineuvos p. 0295 160 143
- Altia Oyj:n sulautuminen Arcus ASA:n kanssa

Merja Saaritsa-Lantta, hallinnollinen notaari p. 0295 160 270
- Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat

Ulkoministeriö

Kirsti Pohjankukka, henkilöstöjohtaja p. 0295 350 038
- Edustuston päällikön tehtävän määrääminen
- Ulkoministeriöstä käsin kiertävän suurlähettilään valtuutus
- Ulkoministeriön apulaisosastopäällikön tehtävään määrääminen

Oikeusministeriö

Arto Jääskeläinen, vaalijohtaja p. 0295 150 128
- Eduskunnan kirjelmä Valtiontalouden tarkastusviraston eduskunnalle puoluerahoituksen valvonnasta 2019 antaman kertomuksen johdosta (EK 33/2020 vp; K 4/2020 vp)

Sami Kiriakos, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 054
- Hallituksen esitys eduskunnalle rikoslain 1 luvun 11 §:n ja 32 luvun 11 §:n muuttamisesta

Lauri Rautio, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 380
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen osallistumisesta Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) toimintaan sekä siihen liittyviksi laeiksi

Valtiovarainministeriö

Sami Yläoutinen, osastopäällikkö, budjettipäällikkö p. 0295 530 320
- Eduskunnan kirjelmä hallituksen esityksestä vuoden 2020 kuudenneksi lisätalousarvioksi (HE 131/2020 vp; EK 38/2020 vp)

Tarja Järvinen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 530 089
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Euroopan talousalueella sijaitsevan tytäryhtiön lopullisen tappion konsernivähennyksestä ja laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 18 a §:n muuttamisesta

Selena Savo, henkilöstöpäällikkö, esittelijä p. 0295 530 253
- Virkavapauden myöntäminen valtiovarainministeriön neuvottelevalle virkamiehelle

Pertti Nieminen, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 530 461
- Valtioneuvoston asetus Verohallinnon yksiköistä

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Hanna Kiiskinen, hallitusneuvos p. 0295 330 086
- Euroopan neuvoston elokuvien yhteistuotantoa koskevan uudistetun yleissopimuksen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen

Liikenne- ja viestintäministeriö

Harri Pursiainen, kansliapäällikkö p. 0295 342 389
- Liikenne- ja viestintäministeriön verkko-osaston osastopäällikön viran täyttäminen
- Liikenne- ja viestintäministeriön konserniohjausosaston osastopäällikön viran täyttäminen
- Virkavapauden myöntäminen liikenne- ja viestintäministeriön neuvottelevalle virkamiehelle

Sini Wirén, yksikön johtaja, viestintäneuvos p. 0295 342 532
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi kevytautoja koskevien lakien kumoamisesta (HE 128/2020 vp; EV 109/2020 vp)

Silja Ruokola, lainsäädäntöjohtaja p. 0295 342 367
- Hallituksen kirjelmä eduskunnalle hallituksen esityksen (HE 137/2020 vp) peruuttamisesta

Eleonoora Eilittä, neuvotteleva virkamies p. 0295 342 089
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilöautojen romutuspalkkiosta ja sähkökäyttöisten henkilöautojen hankintatuesta sekä henkilöautojen kaasu- tai etanolikäyttöisiksi muuntamisen tuesta annetun lain muuttamisesta

Sofia Johansson, ylitarkastaja, esittelijä p. 0295 342 048
- Valtioneuvoston asetus lentoliikenteestä Sri Lankan kanssa tehdystä sopimuksesta

Monika Mutanen, ylitarkastaja, esittelijä p. 0295 342 125
- Valtioneuvoston asetus ajokorteista annetun valtioneuvoston asetuksen (423/2011) muuttamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriö

Inkeri Lilleberg, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 047 092
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi uusiutuvan energian tuotantolaitosten lupamenettelyistä ja eräistä muista hallinnollisista menettelyistä

Päivi Poikola, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 047 160
- Kestävää kasvua ja työtä 2014−2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelman ja Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen myöntämisvaltuuksien sekä pk-yritysten kehittämisavustuksiin käytettävissä olevan kansallisen myöntämisvaltuuden jako vuonna 2020

Hanna-Maria Urjankangas, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 063 739
- Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -määrärahan alueellinen jako

Sosiaali- ja terveysministeriö

Kirsi Varhila, kansliapäällikkö p. 0295 163 338
- Valtioneuvoston periaatepäätös hybridistrategian toimintasuunnitelman toimeenpanoon liittyvistä suosituksista

Liisa Holopainen, hallitussihteeri p. 0295 163 593
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollosta annetun lain muuttamisesta

Helena Korpinen, hallitussihteeri p. 0295 163 317
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi kemikaalilain sekä kosmeettisista valmisteista annetun lain 16 ja 20 §:n muuttamisesta (HE 115/2020 vp; EV 104/2020 vp)

Pekka Paaermaa, hallitussihteeri p. 0295 163 180
- Työllisyysrahaston hallintoneuvoston asettaminen toimikaudeksi 1.1.2021 - 31.12.2023

Ympäristöministeriö

Anu Karjalainen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 250 067
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi asumisoikeusasunnoista sekä vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta
 

 
Sivun alkuun