Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 22.12.2021

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 21.12.2021 15.57
Tiedote 743/2021

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Valtioneuvoston kanslia 

Järvinen Ritva, neuvotteleva virkamies p. 0295 160 366
- Valtioneuvoston kanslian neuvottelevan virkamiehen viran täyttäminen viiden vuoden määräajaksi  

Pietarinen Päivi, lainsäädäntöneuvos p. 0295 160 354
- Sijaisten määrääminen valtioneuvoston jäsenille 
- Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston ohjesäännön 11 §:n muuttamisesta 

Ulkoministeriö 

Hirvonen Lauri, lähetystöneuvos p. 0295 350 063
- Eduskunnan kirjelmä valtioneuvoston selonteosta Suomen osallistumisen jatkamisesta turvallisuussektorin koulutusyhteistyössä Irakissa (EK 46/2021 vp ─ VNS 9/2021 vp) 
- Suomen osallistumisen jatkaminen turvallisuussektorin koulutusyhteistyössä Irakissa 

Oikeusministeriö 

Siitonen Susanna, lainsäädäntöjohtaja, yksikönpäällikkö p. 0295 150 083
- Eduskunnan kirjelmä sen johdosta, että eduskunta on lakialoitteen pohjalta hyväksynyt lain Eduskunnan kirjastosta annetun lain kumoamisesta (EK 47/2021 vp; LA 48/2021 vp) 

Jahkola Katariina, hallitusneuvos, yksikönpäällikkö p. 0295 150 246
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi rikosasioita koskevaa eurooppalaista tutkintamääräystä koskevan direktiivin täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta (HE 227/2021 vp; EV 223/2021 vp) 

Kanerva Janne, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 176
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi rikoslain 17 ja 34 a luvun muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 89/2021 vp; EV 185/2021 vp) 

Aspelund Sofia, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 554
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi kuluttajansuojalain muuttamisesta (HE 180/2021 vp; EV 178/2021 vp) 

Martikainen Juho, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 520
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi henkilötietojen käsittelystä Rikosseuraamuslaitoksessa sekä vankeuslain ja eräiden muiden seuraamusten täytäntöönpanosta annettujen lakien muuttamisesta (HE 246/2020 vp; EV 154/2021 vp) 

Koivukoski-Kouhia Piritta, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 150 026
- Helsingin hovioikeuden kolmen hovioikeudenneuvoksen viran (T14) täyttäminen 

Nurminen Laura, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 150 008
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vaalilain muuttamisesta (HE 181/2021 vp; EV 215/2021 vp) 

Sisäministeriö 

Tukia Jukka, neuvotteleva virkamies p. 0295 488 573
- Valtioneuvoston asetus Veikkaus Oy:n rahapelien toimeenpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta 
- a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi arpajaislain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 135/2021 vp; EV 226/2021 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvät lausumat 

Puolustusministeriö 

Juusti Jukka, kansliapäällikkö p. 160 88101
- Puolustusministeriön osastopäällikön viran täyttäminen 

Toivonen Petri, vanhempi osastoesiupseeri p. 0295 140 700
- Turvallisuuskomitean puheenjohtajan asettaminen 

Valtiovarainministeriö 

Toivainen Antero, hallitusneuvos p. 0295 530 098
- 1) Valtioneuvoston asetus Anguillan kanssa automaattisesta tietojenvaihdosta säästöjen tuottamista korkotuloista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain kumoamisesta annetun lain voimaantulosta 2) Valtioneuvoston asetus Brittiläisten Neitsytsaarten kanssa säästötulojen verottamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain kumoamisesta annetun lain voimaantulosta 3) Valtioneuvoston asetus Caymansaarten kanssa säästötulojen verottamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain kumoamisesta annetun lain voimaantulosta 4) Valtioneuvoston asetus Guernseyn kanssa säästötulojen verottamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain kumoamisesta annetun lain voimaantulosta 5) Valtioneuvoston asetus Jerseyn kanssa säästötulojen verottamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain kumoamisesta annetun lain voimaantulosta 6) Valtioneuvoston asetus Mansaaren kanssa säästötulojen verottamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain kumoamisesta annetun lain voimaantulosta 7) Valtioneuvoston asetus Montserratin kanssa säästötulojen verottamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain kumoamisesta annetun lain voimaantulosta 8) Valtioneuvoston asetus Turks- ja Caicossaarten kanssa säästötulojen verottamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain kumoamisesta annetun lain voimaantulosta 9) Valtioneuvoston asetus kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain 4 §:n 4 momentin ja 5 §:n 2 momentin kumoamisesta annetun lain voimaantulosta 

Isoksela Elina, lainsäädäntöneuvos p. 0295 530 116
- Valtioneuvoston asetus aluehallintovirastojen maksuista tammi-maaliskuussa vuonna 2022 

Meltti Tero, finanssineuvos p. 0295 530 770
- Valtioneuvoston päätös omaisuuden siirrosta ja sen ehdoista 

Ojala Minna, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 291
- Valtioneuvoston asetus eräiden Alankomaiden kanssa Aruban osalta tuloverotuksesta tehtyjen sopimusten voimaansaattamisesta ja sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta annetun tasavallan presidentin asetuksen 1 ja 3 §:n muuttamisesta 
- Valtioneuvoston asetus eräiden Alankomaiden kanssa Alankomaiden Antillien osalta tuloverotuksesta tehtyjen sopimusten voimaansaattamisesta ja sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta annetun tasavallan presidentin asetuksen 1 ja 3 §:n muuttamisesta 

Sillanmäki Matti, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 444
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta (HE 164/2021 vp; EV 205/2021 vp) 

Sinisalo Krista, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 248
- a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi (HE 212/2021 vp; EV 199/2021 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvä lausuma 
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi valmisteverotuslain ja oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain 2 ja 39 §:n muuttamisesta (HE 190/2021 vp; EV 192/2021 vp) 

Kuparinen Jonna, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 530 182
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi sijoituspalvelulain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta (HE 222/2021 vp; EV 224/2021 vp) 

Laakso Paula, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 530 370
- Valtioneuvoston asetus arvonlisäverosta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 ja 4 §:n muuttamisesta 

Sinkman Antti, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 530 817
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 18 a ja 18 b §:n muuttamisesta (HE 211/2021 vp; EV 213/2021 vp) 
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen verontilityslain 12 ja 12 f §:n, tuloverolain 124 ja 124 b §:n sekä verotusmenettelystä annetun lain 32 c §:n muuttamisesta (HE 213/2021 vp; EV 225/2021 vp) 

Opetus- ja kulttuuriministeriö 

Nurmi Eerikki, lainsäädäntöneuvos p. 0295 330 234
- Eduskunnan vastaukseen EV 195/2021 vp sisältyneen lausuman tiedoksiantaminen 

Haltia Petri, neuvotteleva virkamies p. 0295 330 096
- Muutos kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen yhteydessä toimivan arviointineuvoston kokoonpanossa 31.5.2022 päättyväksi toimikaudeksi 

Sirvio Piritta, hallitusneuvos p. 0295 330 238
- Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta 
- Valtioneuvoston asetus perusopetuksen jälkeisen koulutuksen valtakunnallisesta hakumenettelystä annetun valtioneuvoston asetuksen 8 §:n muuttamisesta 

Randell Antti, hallitusneuvos p. 0295 330 173
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi opintotukilain muuttamisesta (HE 214/2021 vp; EV 207/2021 vp) 

Simonen Katariina, hallitusneuvos p. 0295 330 273
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi tutkimustietovarannosta (HE 177/2021 vp; EV 206/2021 vp) 

Aalto Sami, hallitusneuvos p. 0295 330 082
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 192/2021 vp; EV 216/2021 vp) 
- Valtioneuvoston asetus ammatillisesta koulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta 

Maa- ja metsätalousministeriö 

Torniainen Tatu, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 162
- Valtioneuvoston asetus puutavaran poiskuljettamista koskevasta aluejaosta 
- Valtioneuvoston asetus juurikäävän torjunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta  

Liikenne- ja viestintäministeriö 

Antikainen Päivi, yksikön johtaja, viestintäneuvos p. 0295 342 101
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivan ajoneuvon hankinnan sekä ajoneuvon vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivaksi muuntamisen määräaikaisesta tukemisesta (HE 215/2021 vp; EV 220/2021 vp) 

Vänttinen Sara, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 342 177
- Valtioneuvoston asetus meriliikenteen tukemisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 10 §:n muuttamisesta 

Töyrylä Sonja, ylitarkastaja, esittelijä p. 0295 342 459
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi ilmailulain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 197/2021 vp; EV 221/2021 vp) 

Työ- ja elinkeinoministeriö 

Liukko Anja, hallitusneuvos p. 0295 062 078
- Valtioneuvoston asetus tuontipolttoaineiden velvoitevarastoinnista annetun asetuksen muuttamisesta 

Alho Sari, neuvotteleva virkamies p. 0295 049 007
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi matkapalveluyhdistelmien tarjoajan valvonta- ja maksukyvyttömyyssuojamaksusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta 

Björklund Mika, neuvotteleva virkamies p. 0295 063 586
- Kirjanpitolautakunnan asettaminen toimikaudeksi 1.1.2022–31.12.2024 

Hietanen Riikka, johtava asiantuntija p. 0295 047 078
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 174 §:n muuttamisesta (HE 168/2021 vp; EV 227/2021 vp) 

Virkkunen Tarja, johtava asiantuntija p. 0295 048 252
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain, kaivoslain 40 ja 58 §:n ja ydinenergialain 23 §:n muuttamisesta (HE 169/2021 vp; EV 228/2021 vp) 

Juvonen Johanna, ylitarkastaja, esittelijä p. 0295 064 220
- Valtioneuvoston päätös lunastusluvan ja ennakkohaltuunottoluvan myöntämisestä wpd Nuolivaaran tuulipuisto Oy:lle 

Pahkala Tatu, ylitarkastaja, esittelijä p. 0295 064 217
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi sähköntuotannon ja -kulutuksen välistä tasapainoa varmistavasta tehoreservistä annetun lain muuttamisesta (HE 199/2021 vp; EV 201/2021 vp) 

Krakau Tarja, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 047 308
- Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuonna 2022 

Tanner Mirjami, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 047 167
- 1) Valtioneuvoston asetus vahingonkorvausvastuusta ydinvoiman alalla Pariisissa 29 päivänä heinäkuuta 1960 tehtyä yleissopimusta muuttavasta, Pariisissa 12 päivänä helmikuuta 2004 tehdystä pöytäkirjasta 2) Valtioneuvoston asetus vahingonkorvausvastuusta ydinvoiman alalla Pariisissa 29 päivänä heinäkuuta 1960 tehtyä yleissopimusta täydentävää, Brysselissä 31 päivänä tammikuuta 1963 tehtyä lisäyleissopimusta muuttavasta, Pariisissa 12 päivänä helmikuuta 2004 tehdystä pöytäkirjasta 3) Valtioneuvoston asetus ydinvastuulain muuttamisesta annetun lain, ydinvastuulain muuttamisesta annetun lain ja ydinvastuulain muuttamisesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta 

Sosiaali- ja terveysministeriö 

Muinonen Tiina, neuvotteleva virkamies p. 0295 163 185
- a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi lastensuojelulain 13 b §:n muuttamisesta (HE 170/2021 vp, EV 200/2021 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvä lausuma 

Terhemaa Kirsi, neuvotteleva virkamies p. 0295 163 546
- Vakuutustakuun myöntäminen Suomen Keskinäiselle Lääkevahinkovakuutusyhtiölle 

Metsävainio Tuija, hallitussihteeri p. 0295 163 449
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi lääkelain muuttamisesta (HE 107/2021 vp; EV 172/2021 vp) 

Mustamäki Milla, hallitussihteeri p. 0295 163 261
- Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan asettaminen toimikaudeksi 1.1.2022 – 31.12.2026 

Tervo Sini, lakimies, esittelijä p. 0295 163 529
- Valtioneuvoston asetus geenitekniikkalaissa tarkoitettujen suoritteiden maksullisuudesta vuosina 2022 ja 2023 

Ympäristöministeriö 

Rapinoja Sari, lainsäädäntöneuvos p. 050 432 7320
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi rakennusten energiatodistustietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta (HE 108/2021 vp, EV 131/2021 vp) 

Suvantola Leila, lainsäädäntöneuvos p. 0295 250 433
- Valtioneuvoston asetus Itä-Lapin luonnonsuojelualueista annetun asetuksen 2 §:n ja liitteen 13 muuttamisesta

 
Sivun alkuun