Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 23.2.2023

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 22.2.2023 15.17
Tiedote 84/2023

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Ulkoministeriö

Eveliina Kinnunen, lakimies, esittelijä p. 0295 535 0510
- Erivapauden antaminen ulkoasiainhallinnon lähetystöneuvoksen viran kelpoisuusvaatimuksista
- Erivapauden antaminen ulkoasiainhallinnon lähetystöneuvoksen viran kelpoisuusvaatimuksista
- Erivapauden antaminen ulkoasiainhallinnon lähetystöneuvoksen viran kelpoisuusvaatimuksista
- Erivapauden antaminen ulkoasiainhallinnon lähetystöneuvoksen viran kelpoisuusvaatimuksista
- Erivapauden antaminen ulkoasiainhallinnon lähetystöneuvoksen viran kelpoisuusvaatimuksista
- Ulkoasiainhallinnon lähetystöneuvoksen viran täyttäminen

Sisäministeriö

Janne Juujärvi, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 488 440
- Sisäministeriön neuvottelevan virkamiehen viran täyttäminen

Valtiovarainministeriö

Risto Koponen, finanssineuvos p. 0295 530 355
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta arvopapereiden määritystoiminnan sääntelyn muuttamisesta

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Riitta Kaivosoja, ylijohtaja p. 0295 330 129
- Valtioneuvoston periaatepäätös kulttuuriperintöstrategiasta 2023–2030

Leo Liukkonen, hallitusneuvos p. 0295 330 388
- Opetus- ja kulttuuriministeriön hallitussihteerin viran täyttäminen

Maa- ja metsätalousministeriö

Ville Schildt, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 190
- a) Eduskunnan kirjelmä eduskunnan käsittelemän kansalaisaloitteen johdosta (EK 43/2021 vp - KAA 9/2019) b) Eduskunnan kirjelmään sisältyvät lausumat

Juha Vanhatalo, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 347
- Valtioneuvoston asetus maataloustukihakemuksen siirtämisessä vuonna 2023 noudatettavasta menettelystä

Työ- ja elinkeinoministeriö

Anna Bruun, neuvotteleva virkamies p. 0295 048 254
- Valtioneuvoston asetus ulkomaalaislaissa tarkoitetun työnantajan sertifioinnin myöntämisen edellytyksistä

Marko Laiho, neuvotteleva virkamies p. 0295 064 215
- Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ylijohtajan tehtävään määrääminen

Mari Leinonen, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 047 087
- Työ- ja elinkeinoministeriön virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi

Sosiaali- ja terveysministeriö

Veli-Mikko Niemi, kansliapäällikkö p. 0295 163 425
- Sosiaali- ja terveysministeriön henkilöstö- ja hallintojohtajan viran täyttäminen

Liisa Perttula, henkilöstö- ja hallintojohtaja p. 0295 163 521
- Sosiaali- ja terveysministeriön johtajan määräaikaisen virkasuhteen täyttäminen

Outi Kuivasniemi, kansainvälisten asiain neuvos p. 0295 163 117
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle pandemiavalmiutta ja -varautumista ja pandemian torjuntaa koskevan kansainvälisen sopimuksen sekä kansainvälisen terveyssäännöstön muutosten neuvottelemisesta

Ympäristöministeriö

Roosa Kellokoski, asiantuntija, esittelijä p. 0295 250 260
- Valtioneuvoston asetus Uudenmaan maakunnan luonnonsuojelualueista annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta

 
Sivun alkuun