Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 23.7.2020

Valtioneuvoston viestintäosasto
22.7.2020 15.36
499/2020

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Ulkoministeriö

Teemu Sepponen, lähetystöneuvos p. 0295 351 045
-Myönnetään valtuudet sopia noottienvaihdolla kahdenvälisten sijoitussuojasopimusten irtisanomisesta Kroatian tasavallan hallituksen, Slovenian tasavallan hallituksen, Tšekin tasavallan hallituksen ja Unkarin hallituksen kanssa.

Sisäministeriö

Krista Sirén, asiantuntija, p.0295 488 287
- Virkavapauden myöntäminen sisäministeriön poliisiosaston poliisijohtajalle

Valtiovarainministeriö

Seppo Tanninen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 530 224
- Valtioneuvoston asetus Pohjoismaiden Investointipankista Tanskan, Viron, Suomen, Islannin, Latvian, Liettuan, Norjan ja Ruotsin välillä 11 päivänä helmikuuta 2004 tehdyn sopimuksen liitteenä olevien sääntöjen 14 kappaleen muuttamisesta tehdystä sopimuksesta

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Birgitta Vuorinen, johtaja, p. 0295 330 335
- Ammattikorkeakoulujen toimilupien muuttamista koskevat päätökset
- Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista ja erikoistumiskoulutuksista annetun valtioneuvoston asetuksen 26 §:n ja liitteen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriö

Katri Valjakka, lainsäädäntöneuvos, p. 0295 162 235
- Valtioneuvoston asetus maaseudun yritysten väliaikaisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta

Juha Vanhatalo, neuvotteleva virkamies, p. 0295 162 347
- Valtioneuvoston asetus maatalouden alkutuotannon yritysten väliaikaisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriö

Elina Thorström, yksikön johtaja, hallitusneuvos, p. 0295 342 393
- Valtioneuvoston asetus kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun valtioneuvoston asetuksen (434/2018) muuttamisesta

Kimmo Kiiski, liikenneneuvos, p.0295 342 304
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta täytäntöönpanoasetukseksi ajonaikaisten kulutustietojen keräämisestä

Laura Sarlin, ylitarkastaja, p. 0295 342 063
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan komission täytäntöönpanoasetukseksi U-spacea koskevaksi sääntelyksi

Sofia Johansson, ylitarkastaja, p. 0295 342 048
- Valtioneuvoston asetus lentoliikenteestä Amerikan yhdysvaltojen, Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden, Islannin sekä Norjan kuningaskunnan välillä tehdyn sopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta
-  Valtioneuvoston asetus Amerikan yhdysvaltojen, Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden, Islannin sekä Norjan kuningaskunnan välisen lentoliikennesopimuksen soveltamisesta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden, Islannin sekä Norjan kuningaskunnan välillä tehdyn lisäsopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta
- Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Israelin valtion hallituksen välisestä Euro-Välimeri-ilmailusopimuksesta
- Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Georgian yhteistä ilmailualuetta koskevasta sopimuksesta
- Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan yhteistä ilmailualuetta koskevasta sopimuksesta
- Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan välisestä Euro-Välimeri-ilmailusopimuksesta

Työ- ja elinkeinoministeriö

Inkeri Lilleberg, erityisasiantuntija, p. 0295 047 092
- Valtioneuvoston asetus sähköisen liikenteen ja biokaasun liikennekäytön infrastruktuurituesta vuosina 2018—2021 annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriö

Outi Kuivasniemi, kansainvälisten asiain neuvos, p. 0295 163 117
- Valtioneuvoston asetus Kansainvälisen rokoteinstituutin perustamisesta tehdystä sopimuksesta

Kirsi Törmäkangas, neuvotteleva virkamies, p. 0295 163 353
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kliinisten tutkimusten tekemisestä ihmisille tarkoitetuilla lääkkeillä, jotka sisältävät muuntogeenisiä organismeja tai koostuvat niistä ja jotka on tarkoitettu koronavirustaudin hoitoon tai ehkäisyyn, ja tällaisten lääkkeiden toimittamisesta (COM(2020) 261 final)
 

Sivun alkuun