Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 24.2.2022

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 23.2.2022 15.18
Tiedote 111/2022

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Valtioneuvoston kanslia

Päivi Pietarinen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 160 354
- Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksista

Ulkoministeriö

Titta Maja, ulkoasiainneuvos p. 0295 350 017
- Suostumuksen antaminen ulkoministeriölle luovuttaa vastikkeetta Astra Zenecan COVID-19 -rokotteita joko EU:n jäsenvaltiokoordinaattorin välityksellä rokoteallianssi Gaville COVAX AMC –mekanismiin tai kahdenvälisesti

Saija Nurminen, lähetystöneuvos p. 0295 350 202
- Edustuston päällikön tehtävän päättyminen
- Edustuston päällikön tehtävään määrääminen
- Edustuston päällikön sivuakkreditointi

Johanna Lahti, lainsäädäntöneuvos p. 0295 351 709
- Hallituksen esitys eduskunnalle Yhdistyneiden kansakuntien lastenrahaston toimiston asemasta Yhdistyneiden kansakuntien lastenrahaston kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Oikeusministeriö

Pekka Pulkkinen, lainsäädäntöneuvos, yksikönpäällikkö p. 0295 150 224
- 1) Itä-Suomen hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen viran (T 14) täyttäminen 2) Turun hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen viran (T 14) täyttäminen 3) Pohjois-Savon käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 4) Pirkanmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 5) Päijät-Hämeen käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen 6) Itä-Suomen hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin viran (T 11) täyttäminen

Outi Kemppainen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 260
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tuomioistuimen toimivallasta, päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa asioissa ja kansainvälisestä lapsikaappauksesta annetun neuvoston asetuksen soveltamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Virpi Koivu, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 071
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi positiivisesta luottotietorekisteristä ja siihen liittyviksi laeiksi

Puolustusministeriö

Sinikka Vahvaselkä, hallitusneuvos p. 0295 140 431
- Kenraalin ja amiraalin virkaan nimittämisiä ja tehtävään määräämisiä sekä puolustusvoimien pääinsinöörin virkaan nimittäminen ja tehtävään määrääminen

Anniina Melasniemi, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 140 440
- Virkavapauden myöntäminen puolustusministeriön hallitussihteerille

Frans Peltonen, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 140 021
- Puolustusvoimien romumyyntisopimus 2022-2024

Valtiovarainministeriö

Urpo Hautala, finanssineuvos p. 0295 530 276
- Valtiovarainministeriön oikeuttaminen Suomen valtion puolesta hyväksymään valtion kokonaan omistaman Suomen Kaasuverkko Oy:n sulautumisen Gasgrid Finland Oy:öön

Paula Laakso, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 530 370
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi arvonlisäverolain, valmisteverotuslain ja tupakkalain muuttamisesta (HE 5/2022 vp; EV 3/2022 vp)

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Rami Sampalahti, hallitusneuvos p. 0295 330 190
- Opetus- ja kulttuuriministeriön neuvottelevan virkamiehen viran täyttäminen

Maa- ja metsätalousministeriö

Jukka Mirvo, vanhempi hallitussihteeri p. 0295 162 468
- Valtioneuvoston asetus Ahvenanmaan maakunnan kunnille maatalouden tukien toimeenpanotehtävien hoitamisesta vuodelta 2021 suoritettavista korvauksista

Liikenne- ja viestintäministeriö

Päivi Jämsä, johtava erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 342 138
- Hallituksen esitys eduskunnalle yhteisestä ilmailualueesta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Armenian tasavallan välillä tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
- Hallituksen esitys eduskunnalle lentoliikenteestä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Qatarin valtion välillä tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
- Hallituksen esitys eduskunnalle yhteisestä ilmailualueesta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Ukrainan välillä tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Työ- ja elinkeinoministeriö

Heidi Nummela, henkilöstö-ja hallintojohtaja p. 0295 047 988
- Energiaviraston ylijohtajan viran täyttäminen

Tuija Ypyä, neuvotteleva virkamies p. 0295 062 115
- Valtioneuvoston asetus energiaturpeen noston siirtymäkauden tuesta vuonna 2022

Sosiaali- ja terveysministeriö

Tuula Helander, johtaja p. 0295 163 480
- Suostumuksen antaminen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa luovuttaa vastikkeetta tai myydä covid-19-rokotteita ensisijaisesti lahjoituksiin kolmansiin maihin ulkoministeriön kautta COVAX-ohjelmaan, kahdenvälisesti, tai sisäministeriön avulla EU:n pelastuspalvelumekanismin kautta, sekä toissijaisesti suostumuksen myydä edellä mainittuja rokotteita eri kanavien kautta niitä tarvitseville keski- ja korkean tulotason maille

Eva Ojala, neuvotteleva virkamies p. 0295 163 201
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi sairausvakuutuslain, vuosilomalain 7 §:n ja merimiesten vuosilomalain 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (HE 242/2021 vp; EV 2/2022 vp)

Pekka Paaermaa, hallitussihteeri p. 0295 163 004
- Valtioneuvoston asetus ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen osittaisesta kumoamisesta

 
Sivun alkuun