Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 24.3.2022

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 23.3.2022 15.19
Tiedote 198/2022

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Oikeusministeriö

Johanna Suurpää, osastopäällikkö, ylijohtaja p. 0295 150 534
- Valmiuslain kokonaisuudistuksen valmistelun parlamentaarisen seurantaryhmän asettaminen

Katariina Jahkola, hallitusneuvos, yksikönpäällikkö p. 0295 150 246
- Valtakunnansyyttäjän toimiston valtionsyyttäjän viran täyttäminen
- Valtakunnansyyttäjän toimiston valtionsyyttäjän määräaikaisen virkasuhteen täyttäminen

Sisäministeriö

Annika Parsons, lainsäädäntöneuvos p. 0295 488 279
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi pelastuslain 40 ja 48 §:n muuttamisesta

Valtiovarainministeriö

Erkki Papunen, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 167
- Valtioneuvoston asetus hyvinvointialueen ja HUS-yhtymän toiminnan valmistelun rahoituksesta vuosina 2021 ja 2022 annetun asetuksen muuttamisesta

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Elina Anttila, hallitussihteeri p. 0295 330 184
- Opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuriasiainneuvoksen virkaan nimittäminen

Maa- ja metsätalousministeriö

Jaana Husu-Kallio, kansliapäällikkö p. 0295 162 184
- Metsähallituksen hallituksen asettaminen toimikaudeksi 1.4.2022-31.3.2025

Timo Rämänen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 162 197
- Hallituksen esitys eduskunnalle lannoitelaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi

Markus Lounela, lainsäädäntöneuvos p. 0295 162 052
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain muuttamisesta

Juha Vanhatalo, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 347
- Valtioneuvoston asetus vuodelta 2022 maksettavasta mehiläistalouden kansallisesta pesäkohtaisesta tuesta

Suvi Ruuska, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 248
- Valtioneuvoston asetus vuodelta 2021 maksettavien kansallisten kasvintuotannon tukien ja kotieläintukien valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 ja 18 §:n muuttamisesta
- Valtioneuvoston asetus vuodelta 2022 maksettavien kansallisten kasvintuotannon tukien ja kotieläintukien valvonnasta

Liikenne- ja viestintäministeriö

Maija-Liisa Ahokas, yksikön johtaja, hallitusneuvos p. 0295 342 390
- Valtioneuvoston periaatepäätös liikenneturvallisuusstrategiasta

Eero Hokkanen, neuvotteleva virkamies p. 0295 342 021
- Valtioneuvoston asetus painolastivesien ja sedimenttien valvonnasta ja käsittelystä vuonna 2004 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
- Valtioneuvoston asetus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan VI liitteeseen tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriö

Eeva-Liisa Koltta-Sarkanen, kaupallinen neuvos p. 0295 063 518
- Metrologian neuvottelukunnan asettaminen toimikaudeksi 24.3.2022 - 23.3.2025.
- Kuluttajaturvallisuusasiain neuvottelukunnan asettaminen toimikaudeksi 1.4.2022–31.3.2025

Sari Alho, neuvotteleva virkamies p. 0295 049 007
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi matkapalveluyhdistelmien tarjoajan valvonta- ja maksukyvyttömyyssuojamaksusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta (HE 234/2021 vp; EV 11/2022 vp)

Mikko Härkönen, neuvotteleva virkamies p. 0295 047 889
- Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -määrärahan sekä alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistäminen -määrärahan alueellinen jako

Johanna Osenius, aluekehitysjohtaja p. 0295 064 937
- Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisen ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden rahoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 34 §:n muuttamisesta

Inkalotta Nuotio-Osazee, hallitusneuvos p. 0295 047 051
- Valtiontakuurahaston vuoden 2021 tilinpäätöksen vahvistaminen

Tanja Müller, johtava asiantuntija p. 0295 047 068
- Valtioneuvoston periaatepäätös kansallisesta aineettomien oikeuksien strategiasta

Johanna Juvonen, ylitarkastaja, esittelijä p. 0295 064 220
- Valtioneuvoston päätös lunastusluvan ja ennakkohaltuunottoluvan myöntämisestä Sähkö-Virkeät Oy:lle

Johanna Ylitepsa, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 064 207
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi merityösopimuslain 1 ja 13 luvun muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriö

Mikko Horko, neuvotteleva virkamies p. 0295 163 344
- Eduskunnan kirjelmä eduskunnan käsittelemän Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen toimintakertomuksen 2020 johdosta (EK 4/2022 vp — K 6/2021 vp)

Tuija Metsävainio, hallitussihteeri p. 0295 163 449
- Valtioneuvoston asetus lääkeasetuksen muuttamisesta
- Valtioneuvoston asetus lääketaksasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Ympäristöministeriö

Juhani Gustafsson, ympäristöneuvos p. 0295 250 338
- Valtioneuvoston asetus vesienhoidon järjestämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Sami Rinne, neuvotteleva virkamies p. 0295 250 361
- Valtioneuvoston asetus orgaanisten liuottimien käytöstä eräissä maaleissa ja lakoissa sekä ajoneuvojen korjausmaalaustuotteissa aiheutuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen rajoittamisesta

Anna Leppäkoski, neuvotteleva virkamies p. 0295 250 206
- Ympäristöministeriön viestintäpäällikön määräaikaisen virkasuhteen täyttäminen

Sirje Sten, neuvotteleva virkamies p. 0295 250 276
- Valtioneuvoston päätös valtakunnalliseksi jätesuunnitelmaksi vuoteen 2027

 
Sivun alkuun