Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 25.11.2021

Valtioneuvoston viestintäosasto
24.11.2021 15.23
Tiedote 673/2021

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Valtioneuvoston kanslia

Timo Lankinen, alivaltiosihteeri p. 0295 160 300
- Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimussuunnitelma 2022

Ulkoministeriö

Kirsti Pohjankukka, henkilöstöjohtaja p. 0295 350 038
- Ulkoministeriön valtiosihteerin kansliapäällikkönä tehtävään määrääminen
- Ulkoministeriön valtiosihteerin kansliapäällikkönä tehtävään määrääminen (jatko)

Oikeusministeriö

Taru Ritari, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 150 306
- Oikeusministeriön virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi

Sisäministeriö

Anne Ihanus, lainsäädäntöneuvos p. 0295 421 608
- Valtioneuvoston päätös rajanylityspaikkojen liikenteen rajoittamisesta tehdyn päätöksen muuttamisesta ja päätöksen voimassaolon jatkamisesta

Valtiovarainministeriö

Vesa Lappalainen, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 389
- Päätös kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksesta

Peppiina Huhtala, hallitussihteeri p. 0295 530 129
- Valtioneuvoston asetus valtion kiinteistövarallisuuden hankinnasta, vuokraamisesta, hallinnasta ja hoitamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen eräiden säännösten kumoamisesta

Jonna Kuparinen, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 530 182
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sijoituspalvelulain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Eerikki Nurmi, lainsäädäntöneuvos p. 0295 330 234
- Opetushallituksen johtokunnan kokoonpanon muuttaminen 30.9.2023 päättyväksi toimikaudeksi

Hanna Kiiskinen, hallitusneuvos p. 0295 330 086
- Hallituksen esitys eduskunnalle elokuvien yhteistuotannosta tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laiksi elokuvien yhteistuotannosta tehdystä eurooppalaisesta yleissopimuksesta

Laura Niemi, hallitussihteeri p. 0295 330 046
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi varhaiskasvatuslain muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriö

Tuija Ahonen, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 204
- Maa- ja metsätalousministeriön lainsäädäntöneuvoksen viran täyttäminen

Suvi Ruuska, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 248
- Valtioneuvoston asetus perustuesta, viherryttämistuesta ja nuoren viljelijän tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 17 ja 19 §:n muuttamisesta
- Valtioneuvoston asetus vuodelta 2021 maksettavista lypsylehmä-, nauta-, uuhi- ja kuttupalkkioista, teuraskaritsa- ja teuraskilipalkkiosta sekä peltokasvipalkkiosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriö

Taina Pieski, yksikön johtaja, viestintäneuvos p. 0295 342 122
- Valtuuskunnan asettaminen Kansainvälisen merenkulkujärjestön (International Maritime Organization, IMO) 32. yleiskokoukseen

Rita Linna, hallitusneuvos p. 0295 342 559
- Väyläviraston irtaimen omaisuuden ja kiinteistöjen myynti

Kirsi Miettinen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 342 570
- Valtioneuvoston periaatepäätös liikenteen automaation edistämisestä

Heidi Mäntylä, neuvotteleva virkamies p. 0295 342 073
- Valtioneuvoston asetus radiotaajuuksien käytöstä ja taajuussuunnitelmasta Ahvenanmaan maakunnassa annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriö

Krista Turunen, hallitussihteeri p. 0295 047 178
- Työ- ja elinkeinoministeriön teollisuusneuvoksen viran täyttäminen

Emmi Äijälä, hallitussihteeri p. 0295 047 216
- Hallituksen esitys eduskunnalle työ- ja elinkeinohallinnon asiakastietojen käsittelyä ja palvelualustaa koskevaksi lainsäädännöksi

Sosiaali- ja terveysministeriö

Taneli Puumalainen, osastopäällikkö p. 0295 163 280
- Valtioneuvoston periaatepäätös Suomen COVID-19 -rokotusstrategiasta 
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta ja liikenteen palveluista annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Tiina Muinonen, neuvotteleva virkamies p. 0295 163 185
- Valtioneuvoston asetus korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon maksuista vuonna 2022

Ulla Närhi, neuvotteleva virkamies p. 0295 163 619
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetukseksi toimenpidekehyksestä kriisin kannalta olennaisten lääketieteellisten vastatoimien saatavuuden varmistamiseksi kansanterveysuhan ilmetessä unionin tasolla

Kaisu Ahtola, hallitussihteeri p. 0295 163 785
- Valtioneuvoston asetus hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteista, työterveyshuollon sisällöstä sekä ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden koulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Marko Leimio, hallitussihteeri p. 0295 163 564
- Valtioneuvoston asetus eläkkeensaajan asumistuen määräytymisperusteista vuonna 2022

Tanja Ylitöyrä, hallitussihteeri p. 0295 163 402
- Työturvallisuussäännöksiä valmistelevan neuvottelukunnan asettaminen toimikaudeksi 1.1.2022 - 31.12.2024

Ympäristöministeriö

Johanna Korpi, lainsäädäntöjohtaja p. 0295 250 278
- Valtioneuvoston asetus ympäristöministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Tarja-Riitta Blauberg, neuvotteleva virkamies p. 0295 250 059
- Valtioneuvoston asetus pakkauksista ja pakkausjätteistä

Anna Leppäkoski, neuvotteleva virkamies p. 0295 250 206
- Ympäristöministeriön viestintäpäällikön määräaikaisen virkasuhteen täyttäminen

Sirkku Jaakkola, hallitussihteeri p. 0295 250 007
- 1) Valtioneuvoston asetus käytöstä poistettujen renkaiden erilliskeräyksestä ja hyödyntämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta 2) Valtioneuvoston asetus sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta 3) Valtioneuvoston asetus paristoista ja akuista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta 4) Valtioneuvoston asetus romuajoneuvoista sekä vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta ajoneuvoissa annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
- Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Sivun alkuun