Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media
Valikko

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 26.9.2019

Valtioneuvoston viestintäosasto 25.9.2019 15.13
Tiedote 478/2019

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Valtioneuvoston kanslia

Arno Liukko, hallitusneuvos p. 0295 160 175
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksista (Kulmuni ja Kaikkonen)

Sisäministeriö

Hanna Helinko, hallitusneuvos p. 0295 488 230
- Sisäministeriön virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi

Tuija Saari, johtava asiantuntija, esittelijä p. 0295 488 566
- Virkavapauden myöntäminen sisäministeriön kansainvälisten asioiden yksikön neuvottelevalle virkamiehelle

Sanna Virtanen, johtava asiantuntija, esittelijä p. 0295 488 300
- Esitys Euroopan unionin sisäisen turvallisuuden rahaston ohjelmakauden 2014–2020 Suomen kansallisen ohjelman muuttamisesta

Valtiovarainministeriö

Tero Meltti, finanssineuvos p. 0295 530 770
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudesta luovuttaa valtion kiinteistövarallisuutta annetun lain muuttamisesta

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Kirsi Heinivirta, suunnittelupäällikkö p. 0295 330 136
- Arviointineuvoston kokoonpanon muuttaminen 31.5.2022 päättyväksi toimikaudeksi

Maa- ja metsätalousministeriö

Pekka Kemppainen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 162 456
- Suomalais-ruotsalaisen rajajokikomission jäsenten määrääminen

Liikenne- ja viestintäministeriö

Olli-Pekka Rantala, osastopäällikkö, ylijohtaja p. 0295 342 585
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kevytautoja koskevien lakien voimaantulosäännösten muuttamisesta ja tieliikennelain muuttamisesta annetun lain kumoamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriö

Tuula Manelius, hallitusneuvos p. 0295 064 909
- Ehdokkaiden nimeäminen Suomen edustajiksi ja varaedustajiksi alueiden komiteaan kaudelle 2020-2025

Kari Klemm, hallitusneuvos p. 0295 063 523
- Työ- ja elinkeinoministeriön virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi

Olli Hyvärinen, kaupallinen neuvos p. 0295 047 026
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotusluonnoksesta komission asetukseksi tiettyjen tukimuotojen toteamisesta sisämarkkinoille soveltuviksi perussopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisesti annetun asetuksen (EU) N:o 651/2014 muuttamisesta (valtiontukien yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen muuttaminen)

Sosiaali- ja terveysministeriö

Outi Äyräs-Blumberg, hallitussihteeri p. 0295 163 260
- Valtioneuvoston asetus terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta

Ympäristöministeriö

Charlotta von Troil, lainsäädäntöneuvos p. 0295 250 364
- Valtioneuvoston asetus valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevaan vuoden 1979 yleissopimukseen liittyvän happamoitumisen, rehevöitymisen ja alailmakehän otsonin vähentämistä koskevan vuoden 1999 pöytäkirjan muutoksesta

Johanna Korpi, lainsäädäntöneuvos p. 0295 250 278
- Valtioneuvoston asetus maakotkien porotaloudelle aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta

Palaa sivun alkuun