Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 27.4.2023

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 26.4.2023 15.12
Tiedote 187/2023

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Valtioneuvoston kanslia

Liisa Reunanen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 160 424
- Euroopan unionin talous- ja sosiaalikomitean kahden jäsenen nimeäminen 20.9.2025 päättyvälle toimikaudelle

Oikeusministeriö

Kirsi Pulkkinen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 438
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tuomioistuinmaksulain 2 §:n muuttamisesta

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Rami Sampalahti, hallitusneuvos p. 0295 330 190
- Opetus- ja kulttuuriministeriön opetusneuvoksen viran täyttäminen

Liikenne- ja viestintäministeriö

Päivi Marttila, henkilöstöpäällikkö, esittelijä p. 0295 342 180
- Liikenne- ja viestintäministeriön hallitussihteerin viran täyttäminen

Iida Huhtanen, hallitussihteeri, esittelijä p. 0295 342 613
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi toimenpiteistä gigabittitason sähköisten viestintäverkkojen käyttöönoton kustannusten vähentämiseksi ja direktiivin 2014/61/EU kumoamisesta (gigabitti-infrastruktuurisäädös)

Työ- ja elinkeinoministeriö

Elina Hautakangas, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 047 116
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta sähkön markkinamallia koskevaksi lainsäädännöksi

Katariina Jämsén, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 047 143
- Valtuuskunnan asettaminen Kansainvälisen työjärjestön (ILO) 111. työkonferenssiin 5.-16.6.2023

 
Sivun alkuun