Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 27.5.2021

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 26.5.2021 15.20
Tiedote 337/2021

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Ulkoministeriö

Elina Kalkku, alivaltiosihteeri p. 0295 350 556
- Kehityspolitiikan ylivaalikautinen selonteko

Oikeusministeriö

Arto Jääskeläinen, vaalijohtaja p. 0295 150 128
- Valtioneuvoston asetus ennakkoäänestyspaikoista ulkomailla ja Ahvenanmaan maakunnassa vuoden 2021 kuntavaaleissa annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta

Johanna Hautakorpi, neuvotteleva virkamies p. 0295 150 018
- Valmisteluelimen toimikauden ja kokoonpanon muuttaminen

Juuso Oilinki, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 150 323
- Valtioneuvoston periaatepäätös kansalliseksi korruptionvastaiseksi strategiaksi ja toimenpideohjelmaksi 2021-2023

Valtiovarainministeriö

Juha Majanen, valtiosihteeri kansliapäällikkönä p. 0295 530 247
- Suomen kestävän kasvun ohjelma – elpymis- ja palautumissuunnitelma

Sami Yläoutinen, osastopäällikkö, budjettipäällikkö p. 0295 530 320
- Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2021 kolmanneksi lisätalousarvioksi

Ismo Mäenpää, hallitusneuvos p. 0295 530 231
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi Euroopan unioniin saapuvien tai sieltä poistuvien käteisvarojen valvonnasta ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 23/2021 vp; EV 61/2021 vp)

Upi Talsi, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 530 868
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetukseksi tiettyjä maatalous- ja teollisuustuotteita koskevien unionin autonomisten tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista annetun asetuksen (EU) N:o 1388/2013 muuttamisesta (unionin autonomiset tariffikiintiöt; maatalous- ja teollisuustuotteet)
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetukseksi tiettyihin maatalous- ja teollisuustuotteisiin sovellettavien yhteisen tullitariffin autonomisten tullien suspendoimisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1387/2013 muuttamisesta (unionin autonomiset tullien suspendoinnit; maatalous- ja teollisuustuotteet)

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Anita Lehikoinen, kansliapäällikkö p. 0295 330 182
- Opetushallituksen pääjohtajan viran täyttäminen

Maa- ja metsätalousministeriö

Markus Lounela, lainsäädäntöneuvos p. 0295 162 052
- Valtioneuvoston päätös porotaloutta talvikaudella 2019/2020 kohdanneesta luonnontuhosta ja tuhon korvausperusteista

Harri Kukka, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 377
- Valtioneuvoston asetus kalastuspäiväkirjaan kirjattavan saalisarvion sallitusta poikkeamasta

Liikenne- ja viestintäministeriö

Jussi Luomajärvi, yksikön johtaja, hallintojohtaja p. 0295 342 471
- Liikenne- ja viestintäministeriön virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi
- Liikenne- ja viestintäministeriön virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi

Sini Wirén, yksikön johtaja, viestintäneuvos p. 0295 342 532
- Valtioneuvoston päätös Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2021/267 poikkeusten määräaikojen pidentämisen pyytämisestä Euroopan komissiolta

Maria Rautavirta, yksikön johtaja, liikenneneuvos p. 0295 342 564
- Valtioneuvoston periaatepäätös logistiikan digitalisaatiosta

Veli-Matti Syrjänen, liikenneneuvos p. 0295 342 124
- Valtioneuvoston asetus ajopiirturikorttien myöntämisestä ja poikkeuksista ajopiirturin käytössä annetun valtioneuvoston asetuksen 7 ja 8 §:n muuttamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriö

Heidi Nummela, henkilöstö-ja hallintojohtaja p. 0295 047 988
- Työ- ja elinkeinoministeriön tarkastusneuvoksen viran täyttäminen

Satu Vasamo-Koskinen, johtava asiantuntija p. 0295 047 073
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (tekoälyn harmonisoitu sääntely)

Johanna Juvonen, ylitarkastaja, esittelijä p. 0295 064 220
- Valtioneuvoston päätös lunastusluvan ja ennakkohaltuunottoluvan myöntämisestä Vaasan Sähköverkko Oy:lle

Sosiaali- ja terveysministeriö

Taneli Puumalainen, osastopäällikkö p. 0295 163 280
- Valtioneuvoston periaatepäätös COVID-19 -epidemian hillinnän hybridistrategian toteuttamisesta annettavasta toimintasuunnitelmasta sekä toimintasuunnitelman tarkistamisesta

Tanja Auvinen, johtaja p. 0295 163 715
- Valtioneuvoston asetus naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetussa laissa säädettyjen hyvityksen euromäärien tarkistamisesta

Joni Komulainen, hallitusneuvos p. 0295 163 453
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä annetun lain 60 §:n muuttamisesta

Ympäristöministeriö

Päivi Gummerus-Rautiainen, ympäristöneuvos p. 0295 250 240
- Valtioneuvoston periaatepäätös Helmi-elinympäristöohjelmasta 2021-2030

 
Sivun alkuun