Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 29.5.2019

Valtioneuvoston viestintäosasto
28.5.2019 15.14
Tiedote 268/2019

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Valtioneuvoston kanslia

Kreetta Simola, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 160 638
- Valtionavustusten myöntäminen puolueille puolueiden poliittisen toiminnan tukemiseen sekä puolueiden tiedotustoiminnan ja viestinnän tukemiseen sekä Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle poliittisen toiminnan ja tiedotustoiminnan tukemiseen Ahvenanmaan maakunnassa ajalle 1.5.-31.12.2019 ja avustusten käyttöä ja valvontaa koskevat ehdot

Ulkoministeriö

Pirjo Tulokas, henkilöstöjohtaja p. 0295 351 413
- Ulkoministeriön alivaltiosihteerin ja osastopäällikön tehtävään määrääminen

Sami Leino, lähetystöneuvos p. 0295 351 764
- Valtioneuvoston asetus kokonaisvaltaisesta kumppanuudesta ja yhteistyöstä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Indonesian tasavallan välillä tehdystä puitesopimuksesta

Oikeusministeriö

Ville Hinkkanen, lainsäädäntöjohtaja, yksikönpäällikkö p. 0295 150 165
- Valtioneuvoston asetus päiväsakon rahamäärästä annetun asetuksen muuttamisesta

Marianne Mäki, neuvotteleva virkamies, yksikönpäällikkö p. 0295 150 238
- Oikeusministeriön virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi

Sisäministeriö

Marko Meriniemi, lainsäädäntöneuvos p. 0295 488 561
- Valtioneuvoston asetus esitutkinnasta, pakkokeinoista ja salaisesta tiedonhankinnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
- Valtioneuvoston asetus siviilitiedustelusta

Valtiovarainministeriö

Risto Sakki, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 294
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi (arvonlisävero- ja valmisteverodirektiivin muuttaminen unionin puitteissa toteutettavan puolustustoiminnan osalta)

Sari-Anna Sokura, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 539
- Valtiovarainministeriön neuvottelevan virkamiehen viran täyttäminen

Maa- ja metsätalousministeriö

Vilppu Talvitie, hallitusneuvos p. 0295 162 417
- Maa- ja metsätalousministeriön virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi

Harri Kukka, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 377
- Valtioneuvoston asetus eräistä kalansaaliiden sallituista purkamissatamista

Ympäristöministeriö

Heidi Sederholm, henkilöstöpäällikkö p. 0295 250 113
- Virkavapauden myöntäminen ympäristöministeriön kansainvälisten asiain neuvoksen virasta

Sivun alkuun