Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi
FI

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 29.8.2019

Valtioneuvoston viestintäosasto 28.8.2019 15.15
Tiedote 418/2019

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Valtioneuvoston kanslia

Timo Lankinen, alivaltiosihteeri p. 0295 160 300
- Valtioneuvoston kanslian neuvottelevan virkamiehen viran täyttäminen

Oikeusministeriö

Markus Tervonen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 558
- Valtioneuvoston asetus yhdistysrekisteriä ja uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriä koskevan lainsäädännön voimaantulosta

Sisäministeriö

Berit Kiuru, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 488 283
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle luonnoksesta Euroopan unionin ja Valko-Venäjän tasavallan välisestä takaisinottosopimuksesta (Valko-Venäjän takaisinottosopimus)

Puolustusministeriö

Juha Sepponen, vanhempi hallitussihteeri p. 0295 140 044
- Vientiluvan myöntäminen Oy Forcit Ab:lle Omaniin

Valtiovarainministeriö

Teemu Eriksson, finanssineuvos p. 0295 530 177
- Valtioneuvoston päätös maakunnista

Petri Syrjänen, budjettineuvos p. 0295 530 065
- Hakemukset ja ilmoitukset Heino Lauri Rantalan jäämistöstä

Isamaria Mäkiaho, neuvotteleva virkamies p. 0295 16001
- Hallituksen esitys eduskunnalle Digi- ja väestötietoviraston toimialaa koskevien lakien muuttamiseksi

Maa- ja metsätalousministeriö

Pirjo Tomperi, lainsäädäntöneuvos p. 0295 162 234
- Hallituksen esitys eduskunnalle kasvinterveyslaiksi sekä laiksi sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Laura North, hallitussihteeri p. 0295 162 334
- Saaristoasiain neuvottelukunnan asettaminen 2.9.2019 alkaen eduskunnan toimikaudeksi, kunnes uusi neuvottelukunta on asetettu, kuitenkin korkeintaan 31.12.2023 asti.

Liikenne- ja viestintäministeriö

Päivi Antikainen, yksikön johtaja, viestintäneuvos p. 0295 342 101
- Alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan VI liitteen muutosten hyväksyminen

Sofia Johansson, ylitarkastaja, esittelijä p. 0295 342 048
- Hallituksen esitys eduskunnalle lentoliikenteestä Chilen kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
- Hallituksen esitys eduskunnalle lentoliikenteestä Kenian kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
- Hallituksen esitys eduskunnalle lentoliikenteestä Meksikon kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Työ- ja elinkeinoministeriö

Heidi Nummela, henkilöstö-ja hallintojohtaja p. 0295 047 988
- Virkavapauden myöntäminen työ- ja elinkeinoministeriön neuvottelevalle virkamiehelle

Sosiaali- ja terveysministeriö

Riitta-Maija Jouttimäki, hallitusneuvos p. 0295 163 383
- Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunnan asettaminen ajalle 01.09.2019-30.08.2023

Marjaana Maisonlahti, hallitusneuvos p. 0295 163 288
- Eduskunnan kirjelmä eduskunnan käsittelemän kansalaisaloitteen johdosta (kansalaisaloite kumotaan HE 124/2017 vp) (EK 41/2018 vp; KAA 3/2018 vp)

Marko Leimio, hallitussihteeri p. 0295 163 564
- Eduskunnan kirjelmä eduskunnan käsittelemän Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen toimintakertomuksen 2017 johdosta (EK 51/2018 vp – K 12/2018 vp)

Pekka Paaermaa, hallitussihteeri p. 0295 163 180
- Työllisyysrahaston hallintoneuvoston kokoonpanon muuttaminen

Hanna Tossavainen, hallitussihteeri p. 0295 163 005
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kansaneläkelain väliaikaisesta muuttamisesta

Palaa sivun alkuun