Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 3.11.2022

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 2.11.2022 15.15
Tiedote 631/2022

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Valtioneuvoston kanslia

Merja Saaritsa-Lantta, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 160 270
- Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat

Oikeusministeriö

Jyrki Jauhiainen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 074
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi asunto-osakeyhtiölain muuttamisesta

Mari Aalto, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 502
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yrityksen saneerauksesta annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Niklas Wilhelmsson, neuvotteleva virkamies, yksikönpäällikkö p. 0295 150 348
- Oikeusministeriön virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi.

Taru Ritari, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 150 306
- Oikeusministeriön lainsäädäntöneuvoksen määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen

Maria Wakeham-Hartonen, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 150 416
- Valtioneuvoston periaatepäätös suomalaisesta demokratiapolitiikasta 2020-luvulla

Sisäministeriö

Kukka Krüger, johtava asiantuntija, esittelijä p. 0295 488 270
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain väliaikaisesta muuttamisesta

Puolustusministeriö

Riikka Pitkänen, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 140 054
- Puolustustarvikkeiden vientiluvan myöntäminen Insta ILS Oy:lle Sveitsiin

Valtiovarainministeriö

Noora Heinonen, finanssineuvos p. 0295 530 148
- Hyvinvointialuetalouden ja –hallinnon neuvottelukunnan asettaminen toimikaudeksi 3.11.2022–31.5.2025

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Atte Jääskeläinen, ylijohtaja p. 0295 330 309
- Valtioneuvoston päätös yliopistoille osoitettavasta valtion vastinrahoituksesta suhteessa niiden keräämiin yksityisiin rahalahjoituksiin

Anne-Marie Brisson, hallitusneuvos p. 0295 330 079
- a) Eduskunnan kirjelmä eduskunnan käsittelemän kansalaisaloitteen johdosta (Kouluväkivalta kirjattava rikoslakiin) (EK 44/2022 vp; KAA 5/2021 vp) b) Eduskunnan kirjelmään sisältyvä lausuma

Petteri Kauppinen, opetusneuvos p. 0295 330 147
- Suomen edustajan vaihdos Euroopan molekyylibiologian konferenssiin (EMBC) ja Euroopan molekyylibiologian laboratorion (EMBL) neuvostoon

Työ- ja elinkeinoministeriö

Nadine Hellberg-Lindqvist, johtava asiantuntija p. 0295 047 023
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi pakkotyöllä valmistettujen tuotteiden kieltämisestä unionin markkinoilla (KOM(2022) 453 lopullinen)

Ympäristöministeriö

Liisi Klobut, kansainvälisten asiain neuvos p. 0295 250 131
- Valtuuskunnan asettaminen biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen 15. osapuolikokouksen toiseen osaan, biologista monimuotoisuutta koskevaan yleissopimukseen liittyvän Cartagenan bioturvallisuuspöytäkirjan kymmenennen osapuolten kokouksen toiseen osaan sekä biologista monimuotoisuutta koskevaan yleissopimukseen liittyvän geenivarojen saatavuudesta sekä niiden käytöstä saatavien hyötyjen oikeudenmukaisesta ja tasapuolisesta jaosta tehdyn Nagoyan pöytäkirjan neljännen osapuolten kokoukseen toiseen osaan 7.-19.12.2022 Montrealissa, Kanadassa

Charlotta von Troil, lainsäädäntöneuvos p. 0295 250 364
- Valtioneuvoston asetus Etelämannerta koskevaan sopimukseen liittyvän ympäristönsuojelupöytäkirjan liitteen V alaisista toimenpiteistä

 
Sivun alkuun