Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 3.2.2022

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 2.2.2022 15.23
Tiedote 60/2022

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Ulkoministeriö

Pekka Hirvonen, lähetystöneuvos p. 0295 351 407
- Suomen edustajat kansainvälisten kehitysrahoituslaitosten hallintoelimissä

Anu Vuori-Kiikeri, lähetystöneuvos p. 0295 350 141
- Valtioneuvoston asetus Kuuban velan uudelleenjärjestämisestä Kuuban kanssa tehdyn sopimuksen muuttamisesta toisen kerran tehdystä sopimuksesta.

Oikeusministeriö

Kati Pärnänen, johtava asiantuntija, yksikönpäällikkö p. 0295 150 288
- Tasa-arvovaltuutetun viran täyttäminen

Joni Korpinen, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 150 012
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta asetukseksi digitaalisen yhteistyöalustan perustamisesta yhteisten tutkintaryhmien toiminnan tukemiseksi ja vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavasta Euroopan unionin virastosta (eu-LISA) annetun asetuksen muuttamisesta

Valtiovarainministeriö

Pauli Kariniemi, osastopäällikkö, ylijohtaja p. 0295 530 210
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion eläkerahastosta annetun lain muuttamisesta

Ville Koponen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 530 504
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kuntien takauskeskuksesta annetun lain 1 ja 1 a §:n muuttamisesta

Tiina Heinonen, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 512
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajista annetun direktiivin ja sijoitusrahastodirektiivin muuttamisesta ulkoistamisjärjestelyjen, likviditeettiriskien hallinnan, valvontatietojen raportoinnin, säilytysyhteisö- ja säilytyspalvelujen tarjoamisen sekä vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen lainanannon osalta (AIFMD)

Toni Tuomainen, hallitussihteeri p. 0295 530 411
- Valtiovarainministeriön neuvottelevan virkamiehen viran täyttäminen

Meeri Karlsson, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 530 289
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi koskien pöytälaatikkoyhtiöiden väärinkäytön estämistä verotuksessa

Paula Laakso, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 530 370
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain 40 §:n muuttamisesta
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arvonlisäverolain, valmisteverotuslain ja tupakkalain muuttamisesta

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Rami Sampalahti, hallitusneuvos p. 0295 330 190
- Opetus- ja kulttuuriministeriön virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi

Jari Rutanen, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 330 011
- Rekisteröidyille yhdistyksille myönnettyjen perusopetuslaissa tarkoitettujen opetuksen järjestämistä koskevien lupien peruuttaminen

Maa- ja metsätalousministeriö

Juha Vanhatalo, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 347
- Valtioneuvoston asetus vuodelta 2021 maksettavasta sokerijuurikkaan kuljetustuesta

Suvi Ruuska, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 248
- Valtioneuvoston asetus ympäristökorvauksen, luonnonhaittakorvauksen, luonnonmukaisen tuotannon korvauksen ja ei-tuotannollisia investointeja koskevan korvauksen hakemisesta vuonna 2022
- Valtioneuvoston asetus luonnonhaittakorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 15 §:n muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriö

Antti Paasilehto, kansainvälisten asioiden neuvos p. 0295 342 310
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta tieliikenteen älykkäiden liikennejärjestelmien käyttöönotosta sekä tieliikenteen ja muiden liikennemuotojen rajapintojen puitteista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/40/EU muuttamisesta

Minna Laatikainen, henkilöstöpäällikkö, esittelijä p. 0295 342 132
- Liikenne- ja viestintäministeriön virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi

Mari Suominen, neuvotteleva virkamies p. 0295 342 306
- Valtioneuvoston asetus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn sopimuksen (ADR) liitteen A 1.5 luvun 1.5.1 kohdan mukaisesta monenkeskisestä sopimuksesta M343

Iida Huhtanen, hallitussihteeri p. 0295 342 613
- Valtioneuvoston asetus ilmailulta rajoitetusta alueista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteiden muuttamisesta

Päivi Jämsä, johtava erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 342 138
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle neuvoston päätöksestä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Omanin välisen lento-liikennesopimuksen allekirjoittamisesta

Helinä Teittinen, ylitarkastaja, esittelijä p. 0295 342 017
- Valtioneuvoston asetus sähköisen raskaan liikenteen kehittämiseen vuosina 2022 - 2025 myönnettävästä avustuksesta

Krista Widerholm, ylitarkastaja, esittelijä p. 0295 342 140
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unionin alueelle suuntautuvan laittoman maahantulon yhteydessä ihmiskauppaa tai maahanmuuttajien salakuljetusta helpottavien tai harjoittavien liikenteenharjoittajien vastaisista toimenpiteistä

Työ- ja elinkeinoministeriö

Elli Nieminen, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 048 247
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi työolojen parantamisesta alustatyössä (alustatyödirektiivi)

Sosiaali- ja terveysministeriö

Sarita Friman, neuvotteleva virkamies p. 0295 163 349
- Valtuuskunnan asettaminen kansainvälisen pandemiavarautumista ja -vastetta koskevan sopimuksen neuvotteluihin

 
Sivun alkuun