Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 3.3.2022

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 2.3.2022 16.36
Tiedote 138/2022
Kuva istuntosalista, jossa sähköinen näyttöpääte

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Valtioneuvoston kanslia

Timo Lankinen, alivaltiosihteeri p. 0295160300
- Erillisten valtioneuvoston yleisistunnossa päätettyjen ohjausasiakirjojen voimassaolosta päättäminen

Jussi Soramäki, Neuvotteleva virkamies p. 0295160330
- Meripolitiikan toimenpideohjelma

Merja Saaritsa-Lantta, Erityisasiantuntija p. 0295160270
- Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat

Oikeusministeriö

Nina Oksanen, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295150404
- Oikeusministeriön lainsäädäntöneuvoksen viran täyttäminen

Valtiovarainministeriö

Risto Sakki, neuvotteleva virkamies p. 0295530294
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi (tiettyjen tavaroiden ja palvelujen petosalttiita luovutuksia ja suorituksia koskevan valinnaisen käännetyn verovelvollisuuden mekanismin ja arvonlisäveropetosten torjunnassa käytettävän nopean reagoinnin mekanismin soveltamisajan jatkaminen)

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Elina Anttila, Hallitussihteeri p. 0295330184
- Virkavapauden myöntäminen opetus- ja kulttuuriministeriön neuvottelevalle virkamiehelle

Maa- ja metsätalousministeriö

Juha Vanhatalo, neuvotteleva virkamies p. 0295162347
- Valtioneuvoston asetus vuodelta 2021 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 9 §:n muuttamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriö

Elina Hautakangas, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295047208
- Valtioneuvoston asetus tehoreservin tarpeen määrittämisestä ja hankinnasta

Sosiaali- ja terveysministeriö

Elina Kotovirta, neuvotteleva virkamies p. 0295163713
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unionin huumevirastosta

Arita Kaario, Vanhempi hallitussihteeri p. 0295163522
- Sosiaali- ja terveysministeriön hankepäällikön määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi
- Virkavapauden myöntäminen sosiaali- ja terveysministeriön neuvottelevalle virkamiehelle

Ympäristöministeriö

Outi Kumpuvaara, Hallitussihteeri p. 0295250225
- Hallituksen esitys eduskunnalle ilmastolaiksi

 
Sivun alkuun