Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi
FI

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 5.3.2020

Valtioneuvoston viestintäosasto 4.3.2020 15.12
Tiedote 113/2020

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Valtioneuvoston kanslia

Merja Saaritsa-Lantta, hallinnollinen notaari p. 0295 160 270
- Valtioneuvoston jäsenen vuosilomaan rinnastettavan vapaan

Ulkoministeriö

Outi Hyvärinen, lähetystöneuvos p. 0295 350 035
- Parlamentaarisen komitean asettaminen laatimaan kokonaisvaltainen yli hallituskausien ulottuva kriisinhallinnan tavoitelinjaus.

Oikeusministeriö

Taru Ritari, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 150 306
- Oikeusministeriön kehittämisneuvoksen viran täyttäminen
- Oikeusministeriön lainsäädäntöneuvoksen viran täyttäminen

Puolustusministeriö

Teemu Penttilä, osastopäällikkö, ylijohtaja p. 0295 140 200
- Parlamentaarisen komitean asettaminen selvittämään yleisen asevelvollisuuden kehittämistä ja maanpuolustusvelvollisuuden täyttämistä

Valtiovarainministeriö

Martti Hetemäki, valtiosihteeri kansliapäällikkönä p. 0295 530 292
- Maakuntaverokomitean asettaminen toimikaudeksi 9.3.2020 - 31.12.2020

Jarmo Huotari, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 418
- Ehdokkaiden nimeäminen Suomen itsenäisyyden juhlarahaston hallituksen jäseniksi

Maa- ja metsätalousministeriö

Juha Vanhatalo, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 347
- Valtioneuvoston asetus vuodelta 2019 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 9 §:n muuttamisesta
- Valtioneuvoston asetus vuodelta 2020 maksettavasta mehiläistalouden kansallisesta pesäkohtaisesta tuesta

Suvi Ruuska, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 248
- Valtioneuvoston asetus vuodelta 2020 maksettavien kansallisten kasvintuotannon tukien ja kotieläintukien valvonnasta

Sara Vänttinen, hallitussihteeri p. 0295 162 065
- Valtioneuvoston asetus biomassojen ravinteiden kierrätystä edistävään tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan sekä investointeihin vuosina 2016-2018 myönnettävästä valtionavustuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriö

Krista Turunen, hallitussihteeri p. 0295 047 178
- Kilpailu- ja kuluttajaviraston kilpailuasioiden vastuualueen ylijohtajan viran täyttäminen

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eila Mustonen, neuvotteleva virkamies p. 0295 163 460
- Terveydenhuollon ammattihenkilöiden neuvottelukunnan asettaminen 5.3.2020-4.3.2023 väliseksi toimikaudeksi

Elina Palola, neuvotteleva virkamies p. 0295 163 595
- Parlamentaarisen komitean asettaminen valmistelemaan YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen perustuva hallituskaudet ylittävä ja eri hallinnon aloja yhdistävä kansallisen lapsistrategian toimikaudeksi 1.3.2020-31.12.2020

Palaa sivun alkuun