Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi
FI

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 5.9.2019

Valtioneuvoston viestintäosasto 4.9.2019 15.14
Tiedote 432/2019

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Valtioneuvoston kanslia

Timo Lankinen, alivaltiosihteeri p. 0295 160 300
- Ministerityöryhmien pääsihteerien nimeäminen

Arno Liukko, hallitusneuvos p. 0295 160 175
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle valtioneuvoston jäsenen sidonnaisuuksista (ministeri Kosonen)

Ulkoministeriö

Pirjo Tulokas, henkilöstöjohtaja p. 0295 351 413
- Ulkoasiainhallinnon ulkoasiainneuvoksen viran täyttäminen
- Edustuston päällikön tehtävään määrääminen
- Edustuston päälliköiden sivuakkreditointeja
- Ulkoministeriöstä käsin kiertävän suurlähettilään valtuutus

Anu Laamanen, ulkoasiainneuvos p. 0295 351 762
- Turvallisuusluokitellun tiedon vaihtamisesta ja vastavuoroisesta suojaamisesta Suomen tasavallan ja Ukrainan välillä tehdyn sopimuksen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen

Sari Annika Rautio, lähetystöneuvos p. 0295 351 534
- Valtuuskunnan asettaminen Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen 74. istuntokaudelle

Leena Pylvänäinen, lähetystöneuvos p. 0295 351 323
- Valtuuskunnan asettaminen Kansainvälisen atomienergiajärjestön (IAEA) 63. yleiskokoukseen

Tarja Kangaskorte, lähetystöneuvos p. 0295 350 292
- Eduskunnan kirjelmä Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2018 antaman kertomuksen johdosta EK 38/2018 vp-K 23/2018 vp

Oikeusministeriö

Anne Hallavainio, hallitusneuvos, yksikönpäällikkö p. 0295 150 458
- Markkinaoikeuden ylituomarin viran (D 19) täyttäminen

Taru Ritari, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 150 306
- Oikeusministeriön hankejohtajan (HAIPA-hanketoimisto) määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen

Puolustusministeriö

Sinikka Vahvaselkä, vanhempi hallitussihteeri p. 0295 140 431
- Kenraalin virkaan nimittämisiä ja tehtävään määräämisiä puolustusvoimissa

Valtiovarainministeriö

Martti Hetemäki, valtiosihteeri kansliapäällikkönä p. 0295 530 292
- Valtiovarainministeriön talouspolitiikan koordinaattorin viran täyttäminen

Marja Isomäki, lainsäädäntöneuvos p. 0295 530 414
- Valtioneuvoston asetus työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetussa laissa säädetyn hyvityksen enimmäismäärän tarkistamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriö

Heidi Mäntylä, ylitarkastaja, esittelijä p. 0295 342 073
- Valtioneuvoston asetus radiotaajuuksien käytöstä ja taajuussuunnitelmasta annetun asetuksen liitteen muuttamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriö

Teija Felt, työmarkkinaneuvos p. 0295 049 080
- Valtuuskuntien asettaminen Japanin ja Etelä-Korean kanssa käytäviin työlomasopimusneuvotteluihin ja valtuuskunnan asettaminen Kanadan kanssa käytäviin nuorison liikkuvuussopimusneuvotteluihin

Tuija Ypyä, neuvotteleva virkamies p. 0295 062 115
- Avaruusasiain neuvottelukunnan asettaminen toimikaudeksi 6.9.2019–5.9.2022

Sosiaali- ja terveysministeriö

Jaana Huhta, hallitusneuvos p. 0295 163 407
- a) Eduskunnan kirjelmä eduskunnan käsittelemän kansalaisaloitteen johdosta (Vammaisten henkilöiden välttämättömän avun ja tuen kilpailuttamisen lopettaminen) (EK 46/2018 vp; KAA 2/2018 vp) b) Eduskunnan kirjelmään sisältyvät lausumat

Anne Ilkka, hallitusneuvos p. 0295 163 384
- a) Eduskunnan kirjelmä eduskunnan käsittelemän kansalaisaloitteen johdosta (Terveydenhuoltolain 50 § 3 mom. on muutettava) (EK 55/2018 vp; KAA 3/2017 vp) b) Eduskunnan kirjelmään sisältyvä lausuma

Satu Leino, neuvotteleva virkamies p. 0295 163 428
- WHO/EURO 69. aluekomitean kokous 16.-19.9.2019, Kööpenhaminassa.

Ympäristöministeriö

Ville Koponen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 250 132
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi avustuksista erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi annetun lain 8 §:n muuttamisesta

Palaa sivun alkuun