Hyppää sisältöön

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 5.1.2023

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 4.1.2023 15.11
Tiedote 2/2023

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Valtioneuvoston kanslia

Päivi Pietarinen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 160 354
- Sijaisten määrääminen valtioneuvoston jäsenille

Ulkoministeriö

Kirsti Pohjankukka, henkilöstöjohtaja p. 0295 350 038
- Edustuston päällikön sivuakkreditointi

Maa- ja metsätalousministeriö

Orian Bondestam, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 494
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan kansallisesta täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta (HE 205/2022 vp; EV 228/2022 vp)

Johanna Kallio, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 011
- Valtioneuvoston asetus vesihuollon tietojärjestelmästä ja tiedottamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriö

Jarkko Rapala, neuvotteleva virkamies p. 0295 163 315
- Valtioneuvoston asetus talousveden tuotantoketjun riskienhallinnasta ja omavalvonnasta
- Valtioneuvoston asetus terveydensuojeluasetuksen muuttamisesta

Ympäristöministeriö

Katariina Haavanlammi, lainsäädäntöneuvos p. 0295 250 072
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta

Leila Suvantola, lainsäädäntöneuvos p. 0295 250 433
- a) Eduskunnan vastaus Hallituksen esitys eduskunnalle luonnonsuojelulaiksi ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta (HE 76/2022 vp; EV 227/2022 vp); b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvät lausumat