Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 5.4.2023

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 4.4.2023 15.18
Tiedote

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Oikeusministeriö

Tapio Laamanen, osastopäällikkö, ylijohtaja p. 0295 150 290
- a) Eduskunnan kirjelmä valtioneuvoston selonteosta oikeudenhoidosta (EK 84/2022 vp; VNS 13/2022 vp) b) Eduskunnan kirjelmään sisältyvät kannanotot

Sisäministeriö

Tuija Saari, johtava asiantuntija, esittelijä p. 0295 488 566
- Sisäministeriön neuvottelevan virkamiehen viran täyttäminen

Puolustusministeriö

Leila Maïche-Plathan, neuvotteleva virkamies p. 0295 140 438
- Puolustusministeriön apulaisosastopäällikön viran täyttäminen

Petri Laurila, Erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 140 437
- Puolustusministeriön kaupallisen neuvoksen määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen

Valtiovarainministeriö

Pauliina Pekonen, finanssineuvos p. 0295 530 081
- Senaatti-kiinteistöjen ja liikelaitoskonsernin tilinpäätöksen vahvistaminen sekä voiton tulouttaminen vuodelta 2022

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Rami Sampalahti, hallitusneuvos p. 0295 330 190
- Opetus- ja kulttuuriministeriön opetusneuvoksen viran täyttäminen

Maa- ja metsätalousministeriö

Elina Anttila, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 163
- Maa- ja metsätalousministeriön hallitussihteerin määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen

Tapio Hakaste, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 152
- Valtioneuvoston asetus kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen 6 ja 7 artiklassa tarkoitetusta pöytäkirjasta

Lasse Saarela, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 162 155
- Valtioneuvoston asetusta koskevassa päätöksessä olevan kirjoitusvirheeseen rinnastettavan ilmeisen virheen korjaaminen

Työ- ja elinkeinoministeriö

Henri Backman, neuvotteleva virkamies p. 0295 063 581
- Huoltovarmuuskeskuksen vuoden 2022 tilinpäätöksen vahvistaminen

Johanna Juvonen, Ylitarkastaja, esittelijä p. 0295 064 220
- Valtioneuvoston päätös lunastusluvan ja ennakkohaltuunottoluvan myöntämisestä Fingrid Oyj:lle

 
Sivun alkuun