Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 5.8.2021

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 4.8.2021 15.08
Tiedote 449/2021

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Valtioneuvoston kanslia

Merja Saaritsa-Lantta, hallinnollinen notaari p. 0295 160 270

- Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat

Sisäministeriö

Jaana Heikkinen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 421 603

- Valtioneuvoston päätös rajanylityspaikkojen liikenteen rajoittamisesta tehdyn päätöksen muuttamisesta

Valtiovarainministeriö

Päivi Nerg, alivaltiosihteeri p. 0295 530 149

- Lounais-Suomen aluehallintoviraston ylijohtajan viran täyttäminen

Sami Yläoutinen, osastopäällikkö, budjettipäällikkö p. 0295 530 320

- Eduskunnan kirjelmä hallituksen esityksestä vuoden 2021 kolmanneksi lisätalousarvioksi (HE 95/2021 vp)

Tiina Heinonen, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 512

- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sijoitusrahastolain, vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain ja Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriö

Jussi Luomajärvi, yksikön johtaja, hallintojohtaja p. 0295 342 471

- Liikenne- ja viestintäministeriön tieto-osaston osastopäällikön viran täyttäminen

- Liikenne- ja viestintäministeriön palveluosaston osastopäällikön viran täyttäminen
 

 
Sivun alkuun