Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 7.3.2019

Valtioneuvoston viestintäosasto 6.3.2019 15.13
Tiedote 136/2019

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Oikeusministeriö

Tuula Majuri, apulaisosastopäällikkö, lainsäädäntöjohtaja p. 0295 150 280
- Oikeusministeriön lainsäädäntöneuvoksen viran täyttäminen

Valtiovarainministeriö

Martti Hetemäki, valtiosihteeri kansliapäällikkönä p. 0295 530 292
- Tullin pääjohtajan viran täyttäminen

Anu Rajamäki, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 530 398
- Hallituksen kirjelmä eduskunnalle hallituksen esityksen (HE 319/2018 vp) peruuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriö

Sami Niemi, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 391
- Valtioneuvoston asetus metsästysasetuksen 25 a §:n muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriö

Jussi Luomajärvi, yksikön johtaja, hallintojohtaja p. 0295 342 471
- Liikenne- ja viestintäministeriön virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi
- Liikenne- ja viestintäministeriön virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi

Risto Saari, liikenneneuvos p. 0295 342 311
- Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta

Työ- ja elinkeinoministeriö

Kari Klemm, hallitusneuvos p. 0295 063 523
- Työ- ja elinkeinoministeriön virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi

Johanna Juvonen, ylitarkastaja, esittelijä p. 0295 064 220
- Valtioneuvoston päätös kaivosaluelunastusluvan ja ennakkohaltuunottoluvan myöntämisestä Agnico Eagle Finland Oy:lle

Jaakko Louvanto, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 048 274
- Lupa Olkiluoto 3 –ydinvoimalaitosyksikön käyttöön

Sosiaali- ja terveysministeriö

Liisa Perttula, hallitusneuvos p. 0295 163 521
- Sosiaali- ja terveysministeriön erityisasiantuntijan määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi

Ympäristöministeriö

Sirpa Salo-Asikainen, neuvotteleva virkamies p. 0295 250 077
- Valtioneuvoston päätös Kansalliseksi ilmansuojeluohjelmaksi 2030

Palaa sivun alkuun