Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 8.4.2020

Valtioneuvoston viestintäosasto
7.4.2020 15.15
Tiedote 225/2020

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Valtioneuvoston kanslia

Timo Lankinen, alivaltiosihteeri p. 0295 160 300
- Eduskunnan kirjelmä valtioneuvoston asetuksesta valmiuslain 95 §:n 2 momentissa säädetyn toimivaltuuden käyttöönotosta ja 96-103 §:n soveltamisesta (EK 13/2020 vp - M 7/2020 vp)

Ilpo Nuutinen, hallitusneuvos p. 0295 160 145
- Valtioneuvoston omistajapolitiikkaa koskeva periaatepäätös

Sanna Helopuro, lainsäädäntöneuvos p. 0295 160 170
- Eduskunnan kirjelmä valtioneuvoston asetuksesta valmiuslain 118 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta (EK 14/2020 vp - M 9/2020 vp)
- Eduskunnan kirjelmä valtioneuvoston asetuksesta valmiuslain 86, 88, 93, 94 ja 109 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta, valtioneuvoston asetuksesta valmiuslain 87 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta sekä valtioneuvoston asetuksesta valmiuslain 95 §:n 2 momentissa säädetyn toimivaltuuden käytön ja 96—103 §:n soveltamisen jatkamisesta (EK 15/2020 vp - M 11/2020 vp, M 12/2020 vp, M 14/2020vp)

Maaret Suomi, lainsäädäntöneuvos p. 0295 160 030
- Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston kansliasta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta

Leena Morri, johtava asiantuntija p. 0295 16001
- Valtioneuvoston kanslian neuvottelevan virkamiehen viran täyttäminen

Ulkoministeriö

Tarja Kangaskorte, lähetystöneuvos p. 0295 350 292
- Kansainvälisten ihmisoikeusasiain neuvottelukunnan asettaminen

Oikeusministeriö

Taru Ritari, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 150 306
- Oikeusministeriön lainsäädäntöneuvoksen viran täyttäminen

Valtiovarainministeriö

Sami Yläoutinen, osastopäällikkö, budjettipäällikkö p. 0295 530 320
- Eduskunnan kirjelmä hallituksen esityksestä vuoden 2020 lisätalousarvioksi (HE 24/2020 vp; EK 12/2020 vp)

Tuija Kuusisto, tietohallintoneuvos p. 0295 530 121
- Valtioneuvoston periaatepäätös julkisen hallinnon digitaalisesta turvallisuudesta

Timo Nuutinen, tietohallintoneuvos p. 0295 530 342
- Valtioneuvoston päätös valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen tuotannon ja käytön ensisijaisuus-, kiireellisyys- ja muussa tärkeysmäärittelyssä noudatettavista periaatteista ajalla 8.4.-15.5.2020

Maa- ja metsätalousministeriö

Jaana Husu-Kallio, kansliapäällikkö p. 0295 162 184
- Maa- ja metsätalousministeriön luonnonvaraosaston osastopäällikön viran täyttäminen

Orian Bondestam, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 494
- Valtioneuvoston asetus Suomen ja Ruotsin välillä tehdyn rajajokisopimuksen Tornionjoen kalastusalueen kalastussäännön 16 §:ssä tarkoitetusta pöytäkirjasta

Jukka Ränkimies, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 488
- Valtioneuvoston asetus maitotuotteiden, hedelmien ja vihannesten koulujakelutuesta lukuvuonna 2019–2020 annetun valtioneuvoston asetuksen 9 §:n muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriö

Elina Immonen, yksikön johtaja, hallitusneuvos p. 0295 342 126
- Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan unionin siviili-ilmailun turvallisuutta koskevaa asetusta täydentäväksi lainsäädännöksi

Kaisa Laitinen, viestintäneuvos p. 0295 342 608
- a) Valtioneuvoston asetus radiotaajuuksien käytöstä ja taajuussuunnitelmasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta b) Valtioneuvoston asetus radiotaajuuksien huutokaupasta taajuusalueella 25,1-27,5 gigahertsiä

Työ- ja elinkeinoministeriö

Liisa Huhtala, hallitusneuvos p. 0295 047 062
- Eduskunnan kirjelmä valtioneuvoston asetuksesta ravitsemisliikkeiden aukiolon väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen ehkäisemiseksi (EK 16/2020 vp - M 15/2020 vp)

Henri Backman, neuvotteleva virkamies p. 0295 063 581
- Huoltovarmuuskeskuksen vuoden 2019 tilinpäätöksen vahvistaminen

Anne Rothovius, neuvotteleva virkamies p. 0295 063 532
- Valtioneuvoston asetus yksinyrittäjien tukemiseen tarkoitetuista valtionavustuksista kunnille

Elli Nieminen, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 048 247
- Hallituksen esitys eduskunnalle merityötä koskevan yleissopimuksen ohjeiston muutosten hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laiksi merityösopimuslain muuttamisesta ja eräiksi muiksi laeiksi

Sosiaali- ja terveysministeriö

Hanna Tossavainen, neuvotteleva virkamies p. 0295 163 005
- Valtioneuvoston asetus maatalousyrittäjän eläkelain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen väliaikaisesta muuttamisesta

Arita Kaario, vanhempi hallitussihteeri p. 0295 163 522
- Sosiaali- ja terveysministeriön hallitussihteerin viran täyttäminen

Harri Isokorpi, matemaatikko, esittelijä p. 0295 163 429
- Valtioneuvoston asetus merimieseläkelain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen 4 §:n muuttamisesta

Sivun alkuun