Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Valtioneuvoston kanslia kerää kokemuksia valtioneuvosto.fi-sivuston käytöstä ja kehittämistarpeista. Auta kehittämistyössä ja vastaa lyhyeen verkkokyselyyn

Valtioneuvoston yleisistunto 1.7.2015

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 1.7.2015 13.28
Tiedote 358/2015

Valtioneuvosto päätti oikeuttaa työ- ja elinkeinoministeriön merkitsemään valtion puolesta Terrafame Oy:n osakkeita ja korottamaan Terrafame Oy:n omaa pääomaa 112 000 000 eurolla. Oman pääoman korottaminen liittyy Talvivaaran kaivosta koskeviin järjestelyihin varautumiseen.

Luettelossa ovat valtioneuvoston julkiset päätökset

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 1.7.2015 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus työ- ja elinkeinoministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n muuttamisesta. Asetusta muutetaan siten, että siitä poistetaan ministeriön ylintä virkamiesjohtoa koskevat kelpoisuusvaatimukset. Muutos liittyy 1.5.2015 voimaan tulleeseen valtion virkamieslain muutokseen, jonka mukaan valtion ylimmän virkamiesjohdon kelpoisuusvaatimuksista säädetään valtion virkamieslain 8 §:ssä. Asetus tulee voimaan 1.8.2015. (VM neuvotteleva virkamies Riitta Bäck 0295 530 116)

Valtioneuvoston asetus Energiavirastosta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta. Asetuksen 3 §:ää muutetaan siten, että siitä poistetaan viraston ylijohtajan kelpoisuusvaatimuksia koskeva 2 momentin viittaussäännös. Muutos liittyy 1.5.2015 voimaan tulleeseen valtion virkamieslain muutokseen, jonka mukaan valtion ylimmän virkamiesjohdon kelpoisuusvaatimuksista säädetään valtion virkamieslain 8 §:ssä. Asetus tulee voimaan 1.8.2015. (VM neuvotteleva virkamies Riitta Bäck 0295 530 116)

Valtioneuvoston asetus Geologian tutkimuskeskuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta. Asetusta muutetaan siten, että säännöksen soveltamisala täsmennetään koskemaan välittömästi pääjohtajan alaisia johtajia. Muutos liittyy 1.5.2015 voimaan tulleeseen valtion virkamieslain muutokseen, jonka mukaan valtion ylimmän virkamiesjohdon kelpoisuusvaatimuksista säädetään valtion virkamieslain 8 §:ssä. Asetus tulee voimaan 1.8.2015. (VM neuvotteleva virkamies Riitta Bäck 0295 530 116)

Valtioneuvoston asetus Kilpailu- ja kuluttajavirastosta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta. Asetusta muutetaan siten, että siitä poistetaan viraston pääjohtajaa koskevat kelpoisuusvaatimukset. Muutos liittyy 1.5.2015 voimaan tulleeseen valtion virkamieslain muutokseen, jonka mukaan valtion ylimmän virkamiesjohdon kelpoisuusvaatimuksista säädetään valtion virkamieslain 8 §:ssä. Asetus tulee voimaan 1.8.2015. (VM neuvotteleva virkamies Riitta Bäck 0295 530 116)

Valtioneuvoston asetus Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 8 §:n muuttamisesta. Asetusta muutetaan siten, että siitä poistetaan viraston pääjohtajaa koskevat kelpoisuusvaatimukset. Muutos liittyy 1.5.2015 voimaan tulleeseen valtion virkamieslain muutokseen, jonka mukaan valtion ylimmän virkamiesjohdon kelpoisuusvaatimuksista säädetään valtion virkamieslain 8 §:ssä. Asetus tulee voimaan 1.8.2015. (VM neuvotteleva virkamies Riitta Bäck 0295 530 116)

Valtioneuvoston asetus Turvallisuus- ja kemikaalivirastosta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta. Asetusta muutetaan siten, että siitä poistetaan viraston pääjohtajaa koskevat kelpoisuusvaatimukset. Muutos liittyy 1.5.2015 voimaan tulleeseen valtion virkamieslain muutokseen, jonka mukaan valtion ylimmän virkamiesjohdon kelpoisuusvaatimuksista säädetään valtion virkamieslain 8 §:ssä. Asetus tulee voimaan 1.8.2015. (VM neuvotteleva virkamies Riitta Bäck 0295 530 116)

Valtioneuvoston asetus valtiovarainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta. Asetusta muutetaan siten, että siitä poistetaan ministeriön ylintä virkamiesjohtoa koskevat kelpoisuusvaatimukset. Muutos liittyy 1.5.2015 voimaan tulleeseen valtion virkamieslain muutokseen, jonka mukaan valtion ylimmän virkamiesjohdon kelpoisuusvaatimuksista säädetään valtion virkamieslain 8 §:ssä. Asetus tulee voimaan 1.8.2015. (VM neuvotteleva virkamies Riitta Bäck 0295 530 116)

Valtioneuvoston asetus aluehallintovirastoista annetun valtioneuvoston asetuksen 16 §:n muuttamisesta. Asetusta muutetaan siten, että siitä poistetaan aluehallintoviraston ylijohtajaa koskevat kelpoisuusvaatimukset. Muutos liittyy 1.5.2015 voimaan tulleeseen valtion virkamieslain muutokseen, jonka mukaan valtion ylimmän virkamiesjohdon kelpoisuusvaatimuksista säädetään valtion virkamieslain 8 §:ssä. Asetus tulee voimaan 1.8.2015. (VM neuvotteleva virkamies Riitta Bäck 0295 530 116)

Valtioneuvoston asetus tilastokeskuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 4 §:n muuttamisesta. Asetusta muutetaan siten, että siitä poistetaan viraston pääjohtajaa koskevat kelpoisuusvaatimukset. Muutos liittyy 1.5.2015 voimaan tulleeseen valtion virkamieslain muutokseen, jonka mukaan valtion ylimmän virkamiesjohdon kelpoisuusvaatimuksista säädetään valtion virkamieslain 8 §:ssä. Asetus tulee voimaan 1.8.2015. (VM neuvotteleva virkamies Riitta Bäck 0295 530 116)

Valtioneuvoston asetus Tullin hallinnosta annetun valtioneuvoston asetuksen 4 §:n muuttamisesta. Asetusta muutetaan siten, että siitä poistetaan viraston pääjohtajaa koskevat kelpoisuusvaatimukset. Muutos liittyy 1.5.2015 voimaan tulleeseen valtion virkamieslain muutokseen, jonka mukaan valtion ylimmän virkamiesjohdonkelpoisuusvaatimuksista säädetään valtion virkamieslain 8 §:ssä. Asetus tulee voimaan 1.8.2015. (VM neuvotteleva virkamies Riitta Bäck 0295 530 116)

Valtioneuvoston asetus Valtion taloudellisesta tutkimuskeskuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n kumoamisesta. Säännös sisältää viraston ylijohtajan kelpoisuusvaatimukset. Muutos liittyy 1.5.2015 voimaan tulleeseen valtion virkamieslain muutokseen, jonka mukaan valtion ylimmän virkamiesjohdon kelpoisuusvaatimuksista säädetään valtion virkamieslain 8 §:ssä. Asetus tulee voimaan 1.8.2015. (VM neuvotteleva virkamies Riitta Bäck 0295 530 116)

Valtioneuvoston asetus valtiokonttorista annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n muuttamisesta. Asetusta muutetaan siten, että siitä poistetaan viraston pääjohtajaa koskevat kelpoisuusvaatimukset. Muutos liittyy 1.5.2015 voimaan tulleeseen valtion virkamieslain muutokseen, jonka mukaan valtion ylimmän virkamiesjohdon kelpoisuusvaatimuksista säädetään valtion virkamieslain 8 §:ssä. Asetus tulee voimaan 1.8.2015. (VM neuvotteleva virkamies Riitta Bäck 0295 530 116)

Valtioneuvoston asetus rekisterihallinnosta annetun valtioneuvoston asetuksen 10 §:n muuttamisesta. Asetusta muutetaan siten, että siitä poistetaan Väestörekisterikeskuksen ylijohtajaa koskevat kelpoisuusvaatimukset. Muutos liittyy 1.5.2015 voimaan tulleeseen valtion virkamieslain muutokseen, jonka mukaan valtion ylimmän virkamiesjohdon kelpoisuusvaatimuksista säädetään valtion virkamieslain 8 §:ssä. Asetus tulee voimaan 1.8.2015. (VM neuvotteleva virkamies Riitta Bäck 0295 530 116)

Valtioneuvoston asetus Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 8 §:n muuttamisesta. Asetusta muutetaan siten, että viraston toimitusjohtajan kelpoisuusvaatimukset muutetaan valtion virkamieslain mukaisiksi. Muutos liittyy 1.5.2015 voimaan tulleeseen valtion virkamieslain muutokseen, jonka mukaan valtion ylimmän virkamiesjohdon kelpoisuusvaatimuksista säädetään valtion virkamieslain 8 §:ssä. Asetus tulee voimaan 1.8.2015. (VM neuvotteleva virkamies Riitta Bäck 0295 530 116)

Valtioneuvoston asetus Suomen ympäristökeskuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta. Asetusta muutetaan siten, että siitä poistetaan viraston pääjohtajaa koskevat kelpoisuusvaatimukset. Muutos liittyy 1.5.2015 voimaan tulleeseen valtion virkamieslain muutokseen, jonka mukaan valtion ylimmän virkamiesjohdon kelpoisuusvaatimuksista säädetään valtion virkamieslain 8 §:ssä. Asetus tulee voimaan 1.8.2015. (VM neuvotteleva virkamies Riitta Bäck 0295 530 116)

Valtioneuvoston asetus Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta. Asetusta muutetaan siten, että siitä poistetaan viraston ylijohtajaa koskevat kelpoisuusvaatimukset. Muutos liittyy 1.5.2015 voimaan tulleeseen valtion virkamieslain muutokseen, jonka mukaan valtion ylimmän virkamiesjohdon kelpoisuusvaatimuksista säädetään valtion virkamieslain 8 §:ssä. Asetus tulee voimaan 1.8.2015. (VM neuvotteleva virkamies Riitta Bäck 0295 530 116)

Valtioneuvoston asetus ympäristöministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n muuttamisesta. Asetusta muutetaan siten, että siitä poistetaan ministeriön ylintä virkamiesjohtoa koskevat kelpoisuusvaatimukset. Muutos liittyy 1.5.2015 voimaan tulleeseen valtion virkamieslain muutokseen, jonka mukaan valtion ylimmän virkamiesjohdon kelpoisuusvaatimuksista säädetään valtion virkamieslain 8 §:ssä. Lisäksi asetuksen 6 §:ssä hallitusneuvokselle ja hallitussihteerille sekä lainsäädäntöjohtajalle ja lainsäädäntöneuvokselle kelpoisuusvaatimukseksi säädetty oikeustieteen kandidaatin tutkinto muutetaan valtioneuvoston ohjesäännön 43 §:n mukaiseksi. Asetus tulee voimaan 1.8.2015. (VM neuvotteleva virkamies Riitta Bäck 0295 530 116)

Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuriministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Opetus- ja kulttuuriministeriön tehtäviä koskeva 1 § muutetaan, jotta se vastaa voimassa olevaa lainsäädäntöä 1.8.2015 lukien. Lisäksi pykälän tehtäväluetteloon tehdään eräitä muita muutoksia, joiden tarkoituksena on kuvata ministeriön tehtäviä nykyistä pykälää nykyaikaisemmin. Asetuksen 3 § muutetaan opetus- ja kulttuuriministeriössä valmisteilla olevan organisaatiouudistuksen johdosta. Kelpoisuusvaatimuksia koskeva asetuksen 6 § muutetaan valtion virkamieslain muutoksen johdosta. Lisäksi pykälästä poistetaan eräitä virkoja koskevia kelpoisuusvaatimuksia, joista säädetään valtioneuvoston ohjesäännössä. Asetus tulee voimaan 1.8.2015. (OKM ylijohtaja Esko Ranto 0295 330 115)

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2015 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 ja 10 §:n muuttamisesta. Asetusta muutetaan siten, että tukiyksikkökerroin maidon tuotantotuelle on 0,90 1.8.-31.12.2015. Asetuksella ei ole taloudellisia vaikutuksia verrattuna asetuksella 44/2015 päätettyyn rahojen käyttöön. Asetus tulee voimaan 8.7.2015. (MMM vanhempi hallitussihteeri Juha Vanhatalo 0295 162 347)
Tiedote

Valtioneuvoston asetus toiminnallisesti ja taloudellisesti itsenäisen maatilan tunnusmerkeistä annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta. Asetuksen 1 § muutetaan niin, että maininta maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetusta laista lisätään asetuksen soveltamisalaksi estämään sekaantumismahdollisuudet aiemman lainsäädännön aikana voimassa olleeseen oikeustilaan. Asetus tulee voimaan 8.7.2015. (MMM vanhempi hallitussihteeri Juha Vanhatalo 0295 162 347)

Valtioneuvoston asetus liikenneturvallisuusasiain neuvottelukunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen kumoamisesta. Liikenneturvallisuusasiain neuvottelukunta lakkautetaan kumoamalla liikenneturvallisuusasiain neuvottelukunnasta annettu valtioneuvoston asetus. Neuvottelukunnan tilalle muodostetaan liikenne- ja viestintäministeriön johdolla toimiva uusi poikkihallinnollinen liikenneturvallisuuden ohjausjärjestelmä. Asetus tulee voimaan 1.8.2015. (LVM lainsäädäntöneuvos Kirsi Miettinen 0295 342 570)

Valtioneuvoston asetus työsopimuslaissa säädetyn seuraamusmaksun euromäärien tarkistamisesta. Työsopimuslain (55/2001) 11 a luvun 3 §:n 1 momentissa säädetyn seuraamusmaksun euromäärät tarkistetaan rahanarvon muutosta vastaavasti siten, että seuraamusmaksu on vähintään 1 020 euroa ja enintään 30 700 euroa. Asetus tulee voimaan 1.8.2015. (TEM hallitusneuvos Tarja Kröger 0295 048 937)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki 1.7.2015 seuraavat päätökset:

Päätös määrätä entisen kansanedustajan, varatuomari Johannes Koskisen Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin johtokunnan jäsenyys päättymään 31.8.2018. (VM finanssineuvos Kristina Sarjo 0295 530 055)

Päätös Suomen valtion omistuksessa ja Senaatti-kiinteistöjen hallinnassa olevan kiinteistövarallisuuden luovuttamisesta ja myynnistä. Senaatti-kiinteistöt oikeutetaan myymään Turun kaupungissa sijaitsevat kiinteistöt 853-8-35-1, 853-8-36-1, 853-8-38-1 ja 853-8-39-1 niillä olevine rakennuksineen Verkaranta Kiinteistöt Oy:lle perustettavien yhtiöiden lukuun 6,375 miljoonan euron kauppahinnasta ja muutoin määräämillään ehdoilla. Kohteet sijaitsevat Turun kaupungissa, Mihailowinkadun ja Graniittilinnankadun varrella. Yhteensä kiinteistöillä on pääosin suojeltua rakennuskantaa noin 27 000 kerrosneliömetriä ja uudisrakennusoikeutta yhteensä noin 15 000 kerrosneliömetriä. Myyntiprosessissa on noudatettu valtion kiinteistöstrategian mukaisia avoimia ja syrjimättömiä myyntimenettelyjä. (VM neuvotteleva virkamies Pauliina Pekonen 0295 530 081)

Päätös oikeuttaa työ- ja elinkeinoministeriö merkitsemään valtion puolesta Terrafame Oy:n osakkeita ja korottamaan Terrafame Oy:n omaa pääomaa 112 000 000 eurolla. Terrafame Oy:n oman pääoman korotus maksetaan vuoden 2015 toisessa lisätalousarviossa momentille 32.01.89 (Osakehankinnat) myönnettävällä 112 000 000 euron määrärahalla. Lisätalousarvio tulee voimaan 6.7.2015. Oman pääoman korottaminen liittyy Talvivaaran kaivosta koskeviin järjestelyihin varautumiseen. (TEM teollisuusneuvos Janne Känkänen 0295 064 200)

Päätös hyväksyä Manner-Suomen ESR-ohjelman (2007-2013) rahoitusmuutos ja lähettää esitys Euroopan komissiolle. Päätöksellä muutetaan Manner-Suomen ESR-ohjelman rahoituskehystä siten, että EU-osarahoitus muutetaan 44 prosentista 46 prosenttiin. EU-säädösten mukaan EU osarahoitussuhde voi Suomen kaltaisessa maassa olla korkeintaan 50 prosenttia. Eduskunta leikkasi valtion vastinrahoitusta vuosina 2012-2013 yhteensä 24,7 miljoonaa euroa. Leikkaus arveltiin voitavan kompensoida kuntarahoituksella. Kuntien tiukan rahatilanteen vuoksi kuntarahoitusta ei ole kertynyt edes alun perin suunniteltua määrää. Tämän johdosta ESR-ohjelman rahoituskehys ei tule toteutumaan täysimääräisesti ja Suomi saisi EU-rahoitusta ennakoitua vähemmän. Ainoa mahdollisuus tilanteen korjaamiseksi on esittää komissiolle osarahoitussuhteen muuttamista. (TEM neuvotteleva virkamies Sirpa Liljeström 0295 047 981)

Päätös nimittää Työttömyysvakuutusrahaston hallintoneuvoston jäseneksi Ritva Laakso-Mannisen tilalle toimitusjohtaja Tauno Kekäle 1.8.2015 lukien rahaston 31.1.2.2016 päättyväksi toimikaudeksi. (STM hallitussihteeri Pekka Paaermaa 0295 163 180)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 1.7.2015 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 5/2015 vp) eduskunnalle Suomen liittymisestä yhteiseen kieliaineistojen ja –teknologian eurooppalaiseen tutkimusinfrastruktuurikonsortioon (CLARIN ERIC –konsortioon liittyminen). Suomen on tarkoitus liittyä yhteiseen kieliaineistojen- ja teknologian eurooppalaiseen tutkimusinfrastruktuurikonsortioon, joka on perustettu komission päätöksellä. CLARIN ERIC edistää humanistista ja yhteiskuntatieteellistä tutkimusta tarjoamalla tutkijoille tutkimusinfrastruktuurin, joka mahdollistaa pääsyn Euroopan tason kieliaineistoihin ja työkaluihin. (OKM opetusneuvos Petteri Kauppinen 0295 330 147)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 1.7.2015 seuraavat nimitysasiat:

Ulkoasiainneuvos Pasi Tuominen ulkoasiainministeriön kansalaispalvelupäällikön tehtävään 1.1.2016-31.8.2019. (UM lähetystöneuvos Mika Koskinen 0295 351 434)

Valtioneuvosto myönsi virkavapautta neuvotteleva virkamies Tiina Maisalalle neuvottelevan virkamiehen virasta 1.9.2015-14.8.2017. (VM lainsäädäntöneuvos Asta Niskanen 0295 530 301)

Valtioneuvosto myönsi virkavapautta neuvotteleva virkamies Jukka Kekkoselle neuvottelevan virkamiehen virasta 1.9.2015-14.8.2017. (VM lainsäädäntöneuvos Asta Niskanen 0295 530 301)

Valtioneuvosto myönsi virkavapautta neuvotteleva virkamies Tarja Kotkavuolle neuvottelevan virkamiehen virasta 1.9.2015-31.8.2018 (VM lainsäädäntöneuvos Asta Niskanen 0295 530 301)

Valtioneuvosto myönsi virkavapautta Pasi Toivo Rantahalvarille neuvottelevan virkamiehen virasta 15.8.2015-14.8.2017. (TEM neuvotteleva virkamies Tuula Pyykönen 0295 063 554)

 
Sivun alkuun