Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Valtioneuvoston kanslia kerää kokemuksia valtioneuvosto.fi-sivuston käytöstä ja kehittämistarpeista. Auta kehittämistyössä ja vastaa lyhyeen verkkokyselyyn

Valtioneuvoston yleisistunto 13.8.2015

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 13.8.2015 13.25
Tiedote 408/2015

Valtioneuvosto nimitti filosofian tohtori (PhD), valtiotieteiden kandidaatti Anni Huhtalan Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen ylijohtajan virkaan 1.9.2015-31.8.2020 sekä pääjohtaja, kauppatieteiden lisensiaatti, maatalous- ja metsätieteiden kandidaatti Asta Sihvonen-Punkan Viestintäviraston pääjohtajan virkaan 1.10.2015-30.9.2020.

Luettelossa ovat valtioneuvoston julkiset päätökset.

HALLITUKSEN ESITYKSET

Valtioneuvosto antoi 13.8.2015 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Hallituksen esitys (HE 14/2015 vp) eduskunnalle laeiksi ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 15 §:n ja tieliikennelain 105 b §:n muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi ajoneuvoliikennerekisteristä annettua lakia ja tieliikennelakia. Muutoksilla pantaisiin uudelleen osittain täytäntöön liikenneturvallisuuteen liittyviä liikennerikkomuksia koskevan rajat ylittävän tietojenvaihdon helpottamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (CBE-direktiivi) velvoitteita. Euroopan unionin tuomioistuin mitätöi aiemman CBE-direktiivin väärän oikeusperustan vuoksi. Uuden direktiivin täytäntöönpano edellyttää ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain ja tieliikennelain viittausten tarkistamista siten, että viittaukset kohdistuvat uuteen direktiiviin. Samalla täytäntöönpanoa esitetään täydennettäväksi vähäisiltä osilta. (LVM liikenneneuvos Kimmo Kiiski 0295 342 304)

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 13.8.2015 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus merioikeudellisia vaateita koskevan vastuun rajoittamisesta tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan muutosten voimaansaattamisesta. Pöytäkirjan muutokset ovat tulleet voimaan 8.6.2015. Asetus tulee voimaan 20.8.2015. (LVM neuvotteleva virkamies Susan Hindström 0295 342 279)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki 13.8.2015 seuraavat päätökset:

Päätös vahvistaa ministeri Soinin vuosilomaan rinnastettava vapaa 13. ja 14.8.2015. (VNK hallitusneuvos Arno Liukko 0295 160 175)

Päätös määrätä oikeusministeriön erityisasiantuntijat Ville Hinkkanen ja Mirja Salonen valtioneuvoston esittelijöiksi. (OM apulaisosastopäällikkö Lena Andersson 0295 150 244)

Päätös asettaa Turvallisuuskomitean varapuheenjohtajaksi valtiosihteeri Paula Lehtomäki. (PLM hallitussihteeri Kosti Honkanen 0295 140 607)

Päätös asettaa metsäneuvosto toimikaudeksi 13.8.2015-31.6.2019. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja: maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen; varapuheenjohtaja: elinkeinoministeri Olli Rehn; jäsenet: metsäneuvos Marja Kokkonen (metsäneuvos Marja Hilska-Aaltonen) maa- ja metsätalousministeriö, teollisuusneuvos Mika Aalto (neuvotteleva virkamies Reima Sutinen) työ- ja elinkeinoministeriö, maatalousneuvos Taina Vesanto (maatalousneuvos Esko Juvonen) maa- ja metsätalousministeriö, budjettineuvos Kirsti Vallinheimo (apulaisbudjettipäällikkö Juha Majanen) valtiovarainministeriö, ylijohtaja Timo Tanninen (neuvotteleva virkamies Maarit Loiskekoski) ympäristöministeriö, ylitarkastaja Riina Vuorento (johtaja Mika Tammilehto) opetus- ja kulttuuriministeriö, pääjohtaja Esa Härmälä (johtaja Jussi Kumpula) Metsähallitus, yksikön johtaja Leena Paavilainen (tutkimus- ja asiakkuusjohtaja Jari Varjo) Luonnonvarakeskus, johtaja Ari Eini Suomen Metsäkeskus (puheenjohtaja Sari Lantta Etelä-Savon metsäneuvosto), hallituksen puheenjohtaja Tauno Partanen (riistatalouspäällikkö Jarkko Nurmi) Suomen Riistakeskus, toiminnanjohtaja Anders Portin (yhteyspäällikkö Sirpa Kärkkäinen) Suomen Metsäyhdistys, ryhmäpäällikkö Eeva Primmer (johtaja Petri Ahlroth) Suomen Ympäristökeskus, professori Annikki Mäkelä-Carter Helsingin yliopiston maa- ja metsätaloustieteellinen tiedekunta (professori Jouni Pykäläinen Itä-Suomen yliopiston luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta), toimitusjohtaja Matti Peltola (varatoimitusjohtaja Simo Jaakkola) Koneyrittäjien liitto ry, pääsihteeri Liisa Rohweder (suojelujohtaja Jari Luukkonen) Maailman Luonnon Säätiö WWF, Suomen Rahasto, metsäjohtaja Juha Hakkarainen (metsäasiantuntija Lea Jylhä) Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto ry, metsäjohtaja Tomi Salo (kotimaan metsäasioiden päällikkö Jouni Väkevä) Metsäteollisuus ry, johtaja Jari Kostama (johtaja Jukka Leskelä) Energiateollisuus ry, toimitusjohtaja Timo Leppä (asiamies Maija Pohjakallio) Kemianteollisuus ry, toimitusjohtaja Kai Merivuori (projektipäällikkö Kari Perttilä) Suomen Sahat ry, toimitusjohtaja Tarja Pukkio Avestia Oy/Puuteollisuusyrittäjät ry (toiminnanjohtaja Tapani Tuohiniemi Puuteollisuusyrittäjät ry), hallituksen varapuheenjohtaja Helena Herttuainen (toiminnanjohtaja Tapio Hankala) Metsänhoitajaliitto ry, puheenjohtaja Håkan Nystrand (järjestöpäällikkö Ilpo Puputti) METO - Metsäalan asiantuntijat ry, toiminnanjohtaja, asiamies Liisa Mäkijärvi Suomen Metsäsäätiö (asiamies Ilari Pirttilä Metsämiesten Säätiö), sihteeri Timo Byman (liittosihteeri Juhani Siira) Paperiliitto, puheenjohtaja Jari Nilosaari (varapuheenjohtaja Jyrki Alapartanen) Puuliitto, metsäryhmän puheenjohtaja Antti Koistinen (Pääkaupunkiseudun Partiolaiset puheenjohtaja Anna Haavikko) Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry, toiminnanjohtaja Eki Karlsson (hallituksen jäsen Helena Kempas) Suomen Latu ry, aluejohtaja Maria Isolahti (kehityspäällikkö Juha Ruuska) Suomen 4H-liitto ja suunnittelija Anu Avaskari (poromies Keijo Pirttijärvi) Saamelaiskäräjät; sihteeri: erityisasiantuntija Katja Matveinen maa- ja metsätalousministeriö. (MMM lainsäädäntöneuvos Heidi Aliranta 0295 162 410)
Tiedote

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 13.8.2015 seuraavat nimitysasiat:

Oikeustieteen maisteri Janina Hasenson ulkoasiainministeriön lainsäädäntöneuvoksen virkaan 1.9.2015 lukien. (UM henkilöstöjohtaja Vesa Lehtonen 0295 351 439)

Valtioneuvosto myönsi lähetystöneuvos Marjaana Sallille virkavapautta 1.9.2015-31.8.2019. (UM henkilöstöjohtaja Vesa Lehtonen 0295 351 439)

Filosofian tohtori (PhD), valtiotieteiden kandidaatti Anni Huhtala Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen ylijohtajan virkaan 1.9.2015-31.8.2020. (VM lainsäädäntöneuvos Salla Kalsi 0295 530 422)
Tiedote

Pääjohtaja, kauppatieteiden lisensiaatti, maatalous- ja metsätieteiden kandidaatti Asta Sihvonen-Punkka Viestintäviraston pääjohtajan virkaan 1.10.2015-30.9.2020. (LVM kansliapäällikkö Harri Pursiainen 0295 342 389)
Tiedote

Oikeustieteen maisteri Virve Karoliina Haapajärvi työ- ja elinkeinoministeriön neuvottelevan virkamiehen määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.9.2015-29.2.2016, kuitenkin enintään viran vakinaisen haltijan Johanna Rihto-Kekkosen virkavapauden ajaksi. (TEM neuvotteleva virkamies Tuula Pyykönen 0295 063 554)

 
Sivun alkuun