Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Valtioneuvoston yleisistunto 14.4.2016

Valtioneuvoston viestintäosasto
14.4.2016 17.32
Tiedote

Luettelossa ovat valtioneuvoston julkiset päätökset.

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 14.4.2016 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus eräistä kalastusrajoituksista Saimaalla. Asetuksella säädetään saimaannorpan keskeisillä elinalueilla kalastusrajoituksista, joilla kielletään saimaannorpalle haitallisimpien pyydysten käyttö. Lisäksi kielletään verkkopyydysten käyttö muikkuverkkoja lukuun ottamatta vuosittain 15 päivästä huhtikuuta 30 päivään kesäkuuta. Asetus tulee voimaan 15.4.2016. Asetus on voimassa 14.4.2021 saakka. Valtioneuvoston lausuma; Valtioneuvosto seuraa ja arvioi saimaannorppakannan kehittymistä, asetuksen voimaantulon jälkeen tapahtuvia mahdollisia pyydyskuolemia ja ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin saimaannorpan suojelun riittävän tason turvaamiseksi. Mikäli tämän asetuksen voimaantulon jälkeen saimaannorpan poikasten pyydyskuolemien määrä kasvaa ja jäädään jälkeen saimaannorpan suojelustrategian mukaisesta kannan kasvusta, saimaannorppien pesimäalueen havaitaan laajentuneen tai alueen kattavuus havaitaan muutoin riittämättömäksi, eikä sopimusteitse kyetä tilannetta korjaamaan, tulee valtioneuvosto arvioimaan uudelleen tätä asetusta sen voimassaoloaikana. (MMM kalastusneuvos Eija Kirjavainen 0295 162 404)

 
Sivun alkuun