Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Valtioneuvoston yleisistunto 24.4.2017

Valtioneuvoston viestintäosasto 24.4.2017 13.10
Tiedote 176/2017

Luettelossa ovat valtioneuvoston julkiset päätökset.

HALLITUKSEN ESITYKSET

Valtioneuvosto antoi 24.4.2017 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Hallituksen esitys (HE 39/2017 vp) eduskunnalle laiksi ammatillisesta koulutuksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki ammatillisesta koulutuksesta, jolla kumottaisiin ammatillisesta peruskoulutuksesta annettu laki ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annettu laki. Lisäksi muutettaisiin opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettua lakia ammatillisen koulutuksen rahoituksen osalta sekä eräitä muita lakeja. Ehdotetussa ammatillisen koulutuksen kokonaisuudistuksessa ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen erilliset järjestämisluvat muutettaisiin yhdeksi järjestämisluvaksi. Ammatillisessa koulutuksessa otettaisiin käyttöön yhtenäiset osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen sekä osaamisen hankkimisen ja osoittamisen prosessit. Lisäksi tutkinnon myöntämisoikeus siirrettäisiin osaksi järjestämislupaa koulutuksen järjestäjälle. Koulutussopimus otettaisiin käyttöön uutena työpaikalla järjestettävän koulutuksen mallina. Myös ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmä uudistettaisiin yhtenäiseksi kokonaisuudeksi, jossa rahoituksen myöntämisperusteena painotettaisiin koulutuksen tehokkuutta ja vaikuttavuutta. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2018. (OKM ylijohtaja Mika Tammilehto 0295 330 308)
Tiedote

Sivun alkuun