Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Valtioneuvoston kanslia kerää kokemuksia valtioneuvosto.fi-sivuston käytöstä ja kehittämistarpeista. Auta kehittämistyössä ja vastaa lyhyeen verkkokyselyyn

Valtioneuvoston yleisistunto 27.8.2015

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 27.8.2015 13.34
Tiedote 431/2015

Valtioneuvosto antoi asetuksen tuulivoimaloiden ulkomelutason ohjearvoista. Asetuksella säädetään tuulivoimaloiden melutason ohjearvot ulkona vallitsevalle melulle. Lisäksi säädetään ne alueet, joilla ohjearvoja sovelletaan. Ohjearvot säädetään tuulivoimaloiden melusta aiheutuvien terveyshaittojen sekä tuulivoimaloiden melusta aiheutuvan merkittävän muun ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi.

Luettelossa ovat valtioneuvoston julkiset päätökset ja ratkaisuehdotukset tasavallan presidentille.

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 27.8.2015 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta. Asetuksella säädetään turvallisuusverkkolakia (10/2015) tarkentavasti turvallisuusverkon palveluista, palvelutuottajien tehtävistä, laitetilojen käytöstä, turvallisuusverkon palvelujen korkean varautumisen ja turvallisuuden vaatimuksista, vaatimusten täyttymisen toteamisesta sekä palvelujen hyväksymisestä käyttöön otettavaksi. Lisäksi asetuksella säädetään käyttäjän tietojärjestelmän tai tieto- ja viestintäteknisen järjestelmän liittämisen vaatimuksista, liittämisen hyväksymisestä sekä turvallisuusverkkotoiminnan neuvottelukunnan tehtävistä. Asetus tulee voimaan 15.9.2015. (VM lainsäädäntöneuvos Eeva Lantto 0295 530 515)

Valtioneuvoston asetus metsästysasetuksen 13 §:n kumoamisesta. Metsästysasetuksen 13 §:ssä säädetään karhun metsästykseen liittyvistä rajoituksista. Asetuksen 13 §:n sisältö on siirretty metsästyslain 33 §:n 2 momenttiin lailla 583/2015. Metsästyslain muutos on tullut voimaan 1.8.2015. Turhana päällekkäisenä sääntelynä metsästysasetuksen 13 § kumotaan. Asetus tulee voimaan 1.9.2015. (MMM vanhempi hallitussihteeri Marja-Leena Härkönen 0295 162 328)

Valtioneuvoston asetus lääkkeiden velvoitevarastoinnista annetun valtioneuvoston asetuksen 2 ja 3 §:n muuttamisesta. Asetuksella tehdään muutoksia, joilla yksinkertaistetaan säännöksiä ja joustavoitetaan varastointivelvoitteen toteuttamista. Varastointivelvoite on mahdollista toteuttaa toisella saman potilasryhmän hoitoon tarkoitetulla lääkevalmisteella taikka muilla kuin Suomessa myynnissä olevilla lääkevalmistepakkauksilla. Terveydenhuollon toimintayksiköille annetaan mahdollisuus hakea vapautusta varastointivelvoitteesta silloin kun varastointivelvoite on vähäinen tai muutoin tarpeeton eikä huoltovarmuus vaarannu. Asetus tulee voimaan 1.9.2015. (STM hallitusneuvos Anne Koskela 0295 163 384)

Valtioneuvoston asetus tuulivoimaloiden ulkomelutason ohjearvoista. Asetuksella säädetään tuulivoimaloiden melutason ohjearvot ulkona vallitsevalle melulle. Lisäksi säädetään ne alueet, joilla ohjearvoja sovelletaan. Ohjearvot säädetään tuulivoimaloiden melusta aiheutuvien terveyshaittojen sekä tuulivoimaloiden melusta aiheutuvan merkittävän muun ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi. Ohjearvoja sovelletaan maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) mukaisessa maankäytön ja rakentamisen suunnittelussa, lupamenettelyissä ja valvonnassa, sekä ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisessa lupamenettelyssä ja valvonnassa. Pysyvälle asutukselle ja loma-asutukselle, hoitolaitoksille sekä leirintäalueille säädetään päivä- ja yöajalle erilaiset ohjearvot (45 dB/40 dB). Oppilaitoksille sekä asetuksen määritelmän mukaisille virkistysalueille säädetään vain päiväajan ohjearvo (45 dB). Kansallispuistoille säädetään päivä- ja yöajalle sama ohjearvo (40 dB/40 dB). Asetus annetaan ääniympäristön laatua koskevaan ympäristönsuojelulain 142 §:ään sisältyvän valtuussäännöksen nojalla. Asetuksessa säädettävät ohjearvot ovat valtuussäännöksen tarkoittamia ympäristönlaatutavoitteita. Asetus tulee voimaan 1.9.2015. (YM ylijohtaja Helena Säteri 0295 250 281)
Tiedote

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki 27.8.2015 seuraavat päätökset:

Päätös vahvistaa ministeri Rehnin vuosilomaan rinnastettava vapaa 28.8.2015. (VNK hallitusneuvos Arno Liukko 0295 160 175)

Päätös asettaa valtuuskunta Kansainvälisen atomienergiajärjestön (IAEA) 59. yleiskokoukseen 14.-18.9.2015 Wienissä. Valtuuskunnan puheenjohtaja on suurlähettiläs Anu Laamanen Wienin suurlähetystöstä ja jäsenet ovat teollisuusneuvos Herkko Plitt työ- ja elinkeinoministeriöstä, erityisasiantuntija Pia Nordberg työ- ja elinkeinoministeriöstä, erityisasiantuntija Mauri Riihonen Wienin suurlähetystöstä, lähetystöneuvos Lauri Hirvonen ulkoasiainministeriöstä, lähetystöneuvos Anu Konttinen Wienin suurlähetystöstä, pääjohtaja Petteri Tiippana Säteilyturvakeskuksesta, johtaja Kirsi Alm-Lytz Säteilyturvakeskuksesta, toimistopäällikkö Jukka Heinonen Säteilyturvakeskuksesta ja korkeakouluharjoittelija Emilia Kärkkäinen Wienin suurlähetystöstä. (UM apulaisosastopäällikkö Timo Kantola 0295 351 477)

Päätös määrätä oikeuspäällikkö Päivi Kaukoranta Pysyvän välitystuomioistuimen jäseneksi kuuden vuoden toimikaudeksi 2.10.2015 lukien. (UM lähetystöneuvos Satu Suikkari-Kleven 0295 351 241)

Päätös asettaa vapaaehtoisen maanpuolustuksen neuvottelukunta toimikaudeksi, joka alkaa 27.8.2015 ja jatkuu siihen saakka, kunnes seuraavien eduskuntavaalien jälkeen asetettavan uuden neuvottelukunnan toimikausi alkaa. Kokoonpano (suluissa varajäsenet): puheenjohtaja: kansanedustaja Mikko Savola Suomen Keskusta; varapuheenjohtaja: kansanedustaja Jukka Kopra Kansallinen Kokoomus; jäsenet: kansanedustaja Marisanna Jarva (teollisuuspolitiikan johtaja Sanna Rauhansalo) Suomen Keskusta, apulaisosastonhoitaja Kaarina Suhonen (everstiluutnantti evp Mauri Ikonen) Suomen Keskusta, oikeustradenomi Antti Pakkanen (rakennusmestari, yrittäjä Eero Reijonen) Suomen Keskusta, projektijohtaja Ossi Sandvik (puheenjohtaja Pekka M. Sinisalo) Perussuomalaiset, yrittäjä Marja-Liisa Riihimäki (talouspäällikkö Auli Kangasmäki) Perussuomalaiset, Anne Holmlund (apulaisosastonhoitaja Aulikki Sihvonen) Kansallinen Kokoomus, everstiluutnantti evp Niilo Kärki (ministerin erityisavustaja Juha Martelius) Perussuomalaiset, kansanedustaja Antti Häkkänen (tutkija Jukka Mattila) Kansallinen Kokoomus, opinto-ohjaaja Minna Tuukkanen (strategia- ja suunnittelupäällikkö Ismo Kainulainen) Suomen Sosialidemokraattinen Puolue, insinööri Heta Ravolainen-Rinne (advisor Matti Niemi) Suomen Sosialidemokraattinen Puolue, kansanedustaja Mika Kari (kansanedustaja Satu Taavitsainen) Suomen Sosialidemokraattinen Puolue, toimialajohtaja Matti Kuronen (valtiotieteen kandidaatti Alviina Alametsä) Vihreä liitto, erikoislääkäri Sari Mäkimattila (teologian maisteri Remo Ronkainen) Suomen Kristillisdemokraatit (KD), kehitysjohtaja Markus Lassheikki (politiskt sakkunnig Silja Borgarsdóttir-Sandelin) Suomen ruotsalainen kansanpuolue ja kansanedustaja Markus Mustajärvi (teurastaja, varapääluottamusmies Janne Nieminen) Vasemmistoliitto. (PLM vanhempi osastoesiupseeri Sami Nurmi 0295 140 336)

Päätös asettaa valtion liikuntaneuvosto 8.9.2015 alkavaksi toimikaudeksi. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja: rehtori Tapio Korjus (liikuntatieteiden tohtori Anneli Pönkkö); varapuheenjohtajat: kansanedustaja Timo Heinonen (kansanedustaja Saara-Sofia Siren) ja kansanedustaja Ritva Elomaa (kansanedustaja Veera Ruoho); jäsenet: kansanedustaja Hanna Kosonen (toimittaja Jari Porttila), suunnittelija Suvi Helanen (erityisavustaja Anne Kettunen), koordinaattori Timo Virolainen (liikunta- ja nuorisotoimenjohtaja Petteri Salmijärvi), kansanedustaja Sari Multala (kansanedustaja Arto Satonen), kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo (kansanedustaja Kalle Jokinen), urheiluvalmentaja Ismo Läntinen (varatuomari Taisto Miettinen), kansanedustaja Ville Skinnari (projektipäällikkö Tuija Pohjola), tutkijatohtori Elina Sillanpää (erityispedagogiikan ja liikuntatieteiden opiskelija Anna Kylmänen) ja kansanedustaja Kari Uotila (Jussi Saramo); pääsihteeri Christel Raunio (kansanedustaja Joakim Strand). (OKM hallitussihteeri Janina Lindqvist 0295 330 362)
Tiedote

Päätös myöntää Caruna Oy:lle lunastuslupa ja ennakkohaltuunottolupa omaisuuden lunastamiseksi Merikarvian kunnassa sijaitsevien kiinteistöjen alueille rakennettavaa 110 kV sähkönsiirtojohtoa varten (Puukoski-Köörtilä). (TEM ylitarkastaja Johanna Juvonen 0295 064 220)

Päätös antaa Suomen talousvyöhykkeen osalta suostumus C-Lion 1 Oy -nimisen yhtiön tietoliikennemerikaapeliyhteyden rakentamishankkeelle. Suostumus on voimassa päätöksen antamisesta lukien 30 vuotta, jonka jälkeen se on hakemuksesta uudistettavissa. Valtioneuvoston suostumus on pantavissa täytäntöön muutoksenhausta huolimatta, ellei valitusviranomainen toisin määrää. Valtioneuvosto antaa suostumuksensa sillä edellytyksellä, että hakija, hankkeen omistaja tai näiden sijaan tuleva seuraaja täyttää tietyt ehdot. Hankkeen toteuttajan on muun muassa noudatettava toimissaan yleistä varovaisuusperiaatetta vahinkojen ehkäisemiseksi ja minimoimiseksi, aikaprioriteettiperiaatetta jo olemassa olevien hankkeiden osalta sekä vesilain mukaisen rakentamisluvan ehtoja. (TEM ylitarkastaja Johanna Ylitepsa 0295 064 207)
Tiedote

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 27.8.2015 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 7/2015 vp) eduskunnalle Eurojustin ja Ukrainan välisestä yhteistyösopimuksesta. Yhteistyösopimuksen tarkoituksena on edistää yhteistyötä Ukrainan viranomaisten ja Eurojustin välillä vakavan kansainvälisen rikollisuuden torjunnassa. Sopimus sisältää määräyksiä yhteistyötavoista ja erityisesti osapuolten välisestä tietojenvaihdosta ja sen edellytyksistä. (OM neuvotteleva virkamies Miia Ljungqvist 0295 150 171)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 27.8.2015 seuraavat nimitysasiat:

Oikeustieteen kandidaatti Teemu Penttilä puolustusministeriön hallintopoliittisen osaston osastopäällikön virkaan 1.10.2015-30.9.2020. (PLM neuvotteleva virkamies Antti Korkala 0295 140 435)
Tiedote

Yleisesikuntaupseeri Esa Pulkkinen puolustusministeriön puolustuspoliittisen osaston osastopäällikön virkaan 1.1.2016-31.12.2020. (PLM neuvotteleva virkamies Antti Korkala 0295 140 435)
Tiedote

Valtioneuvosto asetti valtioneuvoston controllerin virkaan nimitetyn Tuomas Pöystin valtioneuvoston käytettäväksi alivaltiosihteerin nimikkeellä sijoituspaikkanaan sosiaali- ja terveysministeriö hoitamaan sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta, itsehallintoalueiden perustamista ja aluehallinnon uudistamista koskevaa projektinjohtajan tehtävää 1.10.2015-30.9.2017. Samalla valtioneuvosto myönsi hänelle vastaavaksi ajaksi virkavapautta valtioneuvoston controllerin virasta. (VM valtiosihteeri Martti Hetemäki 0295 530 292)
Tiedote

Valtioneuvosto myönsi teollisuusneuvos Sirkka Vilkamolle eron Valtion ydinjätehuoltorahaston toimitusjohtajan sijaisen tehtävästä 1.9.2015 lukien. (TEM neuvotteleva virkamies Pia Nordberg 0295 048 274)

Neuvotteleva virkamies Anne Rothovius Valtion ydinjätehuoltorahaston toimitusjohtajan sijaisen tehtävään 1.9.2015 lukien. (TEM neuvotteleva virkamies Pia Nordberg 0295 048 274)

Valtiotieteiden maisteri Tuomas Leppo sosiaali- ja terveysministeriön neuvottelevan virkamiehen määräaikaiseen virkasuhteeseen 14.9.2015-31.7.2017, kuitenkin enintään viran vakinaisen haltijan virkavapauden ajaksi. (STM vanhempi hallitussihteeri Arita Kaario 0295 163 522)

VALTIONEUVOSTON RATKAISUEHDOTUKSET TASAVALLAN PRESIDENTILLE

KANSAINVÄLISET ASIAT

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti päättäisi seuraavat kansainväliset asiat:

Kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) B liitteen 6 artiklan 7 §:n muutoksen hyväksyminen. COTIF-yleissopimuksen B liitteen 6 artiklan 7 §:ssä sanat ”Euroopan yhteisö” on yleissopimuksessa määrättyä menettelyä noudattaen päätetty muuttaa sanoiksi ”Euroopan unioni”. Yleissopimuksen osapuolet voivat vastustaa muutosta 8.9.2015 päättyvässä määräajassa. Muutos tulee yleissopimuksen 35 artiklan 3 §:n nojalla voimaan 1.5.2016, paitsi jos vähintään neljäsosa sopimusvaltioista vastustaa muutosta. Muutos on täysin tekninen eikä Suomella ole sitä aihetta vastustaa. (OM lainsäädäntöjohtaja Antti Leinonen 0295 150 264)

 
Sivun alkuun