Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Valtioneuvoston yleisistunto 28.9.2015

Valtioneuvoston viestintäosasto
28.9.2015 19.03
Tiedote 515/2015

Valtioneuvosto antoi eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi valtioneuvoston jäsenille maksettavista palkkioista ja korvauksista annetun lain 1 §:n väliaikaisesta muuttamisesta. Pääministeri Juha Sipilän hallitus on ilmoittanut, että valtioneuvoston jäsenet tekevät vuodessa viikon ajan töitä ilman palkkaa koko hallituskauden ajan. Lisäksi hallitus on sopinut edellisten hallitusten tavoin, että valtioneuvoston jäsenelle tehtävänsä hoitamisesta maksettavaa palkkiota alennetaan viidellä prosentilla.

Luettelossa ovat valtioneuvoston julkiset päätökset.

HALLITUKSEN ESITYKSET

Valtioneuvosto antoi 28.9.2015 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Hallituksen esitys (HE 53/2015 vp) eduskunnalle laiksi valtioneuvoston jäsenille maksettavista palkkioista ja korvauksista annetun lain 1 §:n väliaikaisesta muuttamisesta. Pääministeri Juha Sipilän hallitus on ilmoittanut, että valtioneuvoston jäsenet tekevät vuodessa viikon ajan töitä ilman palkkaa koko hallituskauden ajan. Tämä tarkoittaa sitä, että valtioneuvoston jäsenten vuosipalkkioista vähennetään viikon palkkiot, joka on kaksi prosenttia vuosipalkkioista. Lisäksi hallitus on sopinut edellisten hallitusten tavoin, että valtioneuvoston jäsenelle tehtävänsä hoitamisesta maksettavaa palkkiota alennetaan viidellä prosentilla. Myös tämä koskisi koko hallituskautta. Yhteensä valtioneuvoston jäsenille maksettavaa palkkiota vähennettäisiin siten 7 %:lla. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2016. Laki ehdotetaan olemaan väliaikaisesti voimassa 31.5.2019 saakka, enintään kuitenkin sen kuukauden loppuun, jonka aikana tasavallan presidentti myöntää eron tämän lain voimaan tullessa nimitettynä olevalle valtioneuvostolle. (VNK lainsäädäntöneuvos Sanna Helopuro 0295 160 170)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki 28.9.2015 seuraavat päätökset:

Päätös antaa eduskunnalle tiedonanto kustannuskilpailukykyä vahvistavista toimista. (VNK valtiosihteeri Paula Lehtomäki 0295 160 280)

Sivun alkuun