Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Valtioneuvoston kanslia kerää kokemuksia valtioneuvosto.fi-sivuston käytöstä ja kehittämistarpeista. Auta kehittämistyössä ja vastaa lyhyeen verkkokyselyyn

Valtioneuvoston yleisistunto 9.7.2015

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 9.7.2015 13.14
Tiedote 376/2015

Valtioneuvosto antoi asetuksen maaseudun yritystuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 27 §:n muuttamisesta. Asetusta muutetaan siten, että Viitasaaren, Pihtiputaan, Äänekosken ja Konneveden kunnissa maaseudun pienten yritysten investointien tukitaso nousee 20 prosentista 30 prosenttiin. Mainitut kunnat on siirretty toiseen tukialueeseen.

Luettelossa ovat valtioneuvoston julkiset päätökset ja ratkaisuehdotukset tasavallan presidentille.

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 9.7.2015 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus maaseudun yritystuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 27 §:n muuttamisesta. Asetusta muutetaan siten, että Viitasaaren, Pihtiputaan, Äänekosken ja Konneveden kunnissa maaseudun pienten yritysten investointien tukitaso nousee 20 prosentista 30 prosenttiin. Mainitut kunnat on siirretty toiseen tukialueeseen. Asetus tulee voimaan 1.8.2015. (MMM vanhempi hallitussihteeri Jukka Mirvo 0295 162 468)

Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetusta muutetaan siten, että yhteisiä turvallisuusindikaattoreita koskeva liite I muutetaan komission direktiivin 2014/88/EU täytäntöön panemiseksi. Komission direktiivillä on muutettu rautatieturvallisuusdirektiivin 2004/49/EY yhteisiä turvallisuusindikaattoreita koskeva liite I. Muutokset ovat teknisluonteisia. Asetus tulee voimaan 30.7.2015. (LVM hallitusneuvos Hannu Pennanen 0295 342 470)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki 9.7.2015 seuraavat päätökset:

Päätös määrätä valtion edustajat maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain 8 §:ssä tarkoitettuihin neuvotteluihin 1.8.2015-31.7.2019. Kokoonpano (varaedustajat suluissa): puheenjohtaja: osastopäällikkö Risto Artjoki maa- ja metsätalousministeriö; muut edustajat: maatalousneuvos Arja-Leena Kirvesniemi (neuvotteleva virkamies Juha Palonen) maa- ja metsätalousministeriö, neuvotteleva virkamies Martti Patjas (maatalousekonomisti Pekka Pihamaa) maa- ja metsätalousministeriö, maatalousneuvos Kari Valonen (neuvotteleva virkamies Osmo Rönty) maa- ja metsätalousministeriö, maatalousneuvos Taina Vesanto (maatalousneuvos Esko Juvonen) maa- ja metsätalousministeriö, lainsäädäntöneuvos Jyri Inha (neuvotteleva virkamies Kirsti Vallinheimo) valtiovarainministeriö ja yksikönjohtaja Vesa Perätalo (ylijohtaja Leena Tenhola) Maaseutuvirasto. (MMM hallitusneuvos Tanja Viljanen 0295 162 353)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 9.7.2015 seuraavat nimitysasiat:

Valtioneuvosto myönsi lähetystöneuvos Marjaana Sallille virkavapautta ulkoasiainhallinnon lähetystöneuvoksen virasta 28.7.2015-31.8.2015. (UM henkilöstöjohtaja Vesa Lehtonen 0295 351 439)

VALTIONEUVOSTON RATKAISUEHDOTUKSET TASAVALLAN PRESIDENTILLE

 

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti vahvistaisi seuraavat lait:

Laki poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta, laki poliisilain 5 luvun 63 §:n muuttamisesta ja laki pakkokeinolain 10 luvun 65 §:n muuttamisesta (HE 346/2014 vp). Suojelupoliisi siirretään Poliisihallituksen alaisuudesta suoraan sisäministeriön alaiseksi poliisiyksiköksi. Muutos toteutetaan sisäministeriön hallinnonalan sisäisin määrärahasiirroin. Lait tulevat voimaan 1.1.2016. (SM ylitarkastaja Jarkko Nieminen 0295 488 599)
Tiedote

Laki työttömyysturvalain muuttamisesta (HE 5/2015 vp). Työttömyysturvalakiin lisätään säännökset ikääntyneiden työnhakijoiden päivärahan perusteena olevan palkan määrittelystä ja Kansaneläkelaitoksen ja työttömyyskassan oikeudesta saada tietoja etuudensaajien tuloista. Laki tulee voimaan 1.8.2015. Lain 14 luvun 1 a §:n 2 momentti tulee kuitenkin voimaan vasta 1.1.2016. (STM hallitussihteeri Pekka Paaermaa 0295 163 180)
Tiedote

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti päättäisi seuraavat nimitysasiat:

Dublinin suurlähetystön päällikön, ulkoasiainneuvos Hilkka Nenosen edustuston päällikön tehtävän päättyminen 31.8.2015 ja Haagin suurlähetystön päällikön, ulkoasiainneuvos Liisa Talonpojan edustuston päällikön tehtävän päättyminen 14.9.2015. (UM henkilöstöjohtaja Vesa Lehtonen 0295 351 439)

Prahan suurlähetystön päällikön, suurlähettiläs Helena Tuurin sivuakkreditointi Slovakiaan ja Abujan suurlähetystön päällikön, suurlähettiläs Pirjo Suomela-Chowdhuryn sivuakkreditointi Ghanaan. (UM henkilöstöjohtaja Vesa Lehtonen 0295 351 439)

Ulkoasiainneuvos Marja Rislakki Pekingin suurlähetystön päällikön tehtävään 1.10.2015 lukien. (UM henkilöstöjohtaja Vesa Lehtonen 0295 351 439)

Oikeustieteen kandidaatti, varatuomari, johtava lakimies Heikki Juhani Harjula korkeimman hallinto-oikeuden määräaikaisen hallintoneuvoksen virkaan 17.8.2015-31.12.2015. (OM Heikki Liljeroos 0295 150 428)

 
Sivun alkuun