Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Valtioneuvoston yleisistuntojen asialistat 30.12.2020

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 29.12.2020 15.23
Tiedote 817/2020

Asialistoihin saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Valtioneuvoston yleisistunto 

Oikeusministeriö

Corinna Tammenmaa, kieliasiainneuvos, yksikönpäällikkö p. 0295 150 181
- Oikeusministeriön virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi

Sofia Aspelund, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 554
- a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi kuluttajansuojalain 7 luvun väliaikaisesta muuttamisesta (HE 234/2020 vp; EV 212/2020 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvä lausuma

Sisäministeriö

Johanna Hakala, hallitusneuvos p. 0295 488 452
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi poliisilain muuttamisesta (HE 166/2020 vp; EV 202/2020 vp)

Jaana Heikkinen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 421 603
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eurooppalaista raja- ja merivartiostoa koskevaksi täydentäväksi lainsäädännöksi (HE 141/2020 vp; EV 172/2020 vp)

Valtiovarainministeriö

Jari Salokoski, hallitusneuvos p. 0295 530 437
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi tuloverolain, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain sekä konserniavustuksesta verotuksessa annetun lain 2 ja 7 §:n muuttamisesta (HE 136/2020 vp; EV 217/2020 vp)
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi vuoden 2021 tuloveroasteikosta sekä tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä tulotietojärjestelmästä annetun lain 13 §:n muuttamisesta (HE 142/2020 vp; EV 198/2020 vp)
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi Euroopan talousalueella sijaitsevan tytäryhtiön lopullisen tappion konsernivähennyksestä ja laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 18 a §:n muuttamisesta (HE 185/2020 vp; EV 207/2020 vp)

Matti Sillanmäki, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 444
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 36 ja 55 §:n muuttamisesta (HE 148/2020 vp; EV 219/2020 vp)

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Piritta Sirvio, hallitusneuvos p. 0295 330 238
- a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen oppivelvollisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 173/2020 vp; EV 218/2020 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvät lausumat

Antti Randell, hallitusneuvos p. 0295 330 173
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi koulumatkatukilain väliaikaisesta muuttamisesta (HE 236/2020 vp; EV 210/2020 vp)

Kirsi Lamberg, hallitussihteeri p. 0295 330 397
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi perusopetuslain ja Helsingin eurooppalaisesta koulusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta (HE 218/2020 vp; EV 209/2020 vp)

Maa- ja metsätalousministeriö

Katri Aho, lainsäädäntöneuvos p. 0295 162 235
- Valtioneuvoston asetus maatilojen neuvontajärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen rehulaiksi sekä laeiksi Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n ja sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta. (HE 200/2020 vp; EV 201/2020 vp)

Timo Halonen, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 411
- Valtioneuvoston asetus kalatalousalan yrityksille taloudellisen tilanteen heikentymisen perusteella myönnettävästä avustuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriö

Laura Vilkkonen, osastopäällikkö, ylijohtaja p. 0295 342 391
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 98/2020vp, EV 189/2020 vp)

Risto Saari, liikenneneuvos p. 0295 342 311
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen raideliikennelain ja liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta (HE 113/2020 vp, EV 161/2020 vp)
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi (HE 202/2020 vp; EV 191/2020 vp)

Kaisa Kuukasjärvi, neuvotteleva virkamies p. 0295 342 030
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi laajakaistarakentamisen tuesta (HE 221/2020 vp; EV 195/2020 vp)

Pirjo Karttunen, ylitarkastaja, esittelijä p. 0295 342 605
- Valtion televisio- ja radiorahaston vuoden 2021 käyttösuunnitelman vahvistaminen

Työ- ja elinkeinoministeriö

Heidi Nummela, henkilöstö-ja hallintojohtaja p. 0295 047 988
- Työ- ja elinkeinoministeriön johtajan määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen

Tuula Manelius, hallitusneuvos p. 0295 064 909
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi konfliktimineraalien ja niiden malmien markkinoille saattamisesta (HE 203/2020 vp; EV 188/2020 vp)
- Valtioneuvoston asetus kiertotalouden ja kestävän vihreän kasvun edistämiseen myönnettävästä avustuksesta

Mika Björklund, neuvotteleva virkamies p. 0295 063 586
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi ravitsemisyritysten uudelleentyöllistämisen tukemisesta ja toiminnan rajoitusten hyvittämisestä annetun lain muuttamisesta (HE 238/2020 vp; EV 211/2020 vp)

Jyrki Orpana, neuvotteleva virkamies p. 0295 060 133
- Valtiontakuurahaston johtokunnan kokoonpanon muuttaminen 31.12.2022 päättyväksi toimikaudeksi

Meri Pensamo, hallitussihteeri p. 0295 047 257
- a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun hallituksen esityksen (HE 87/2020 vp) täydentämisestä (HE 87/2020 vp, HE 114/2020 vp; EV 216/2020 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvät lausumat

Emmi Äijälä, hallitussihteeri p. 0295 047 216
- Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuonna 2021
- Valtioneuvoston asetus valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen voimaantulosäännöksen muuttamisesta
- Valtioneuvoston asetus alueellisesta kuljetustuesta vuosina 2020-2022

Sosiaali- ja terveysministeriö

Jaska Siikavirta, johtaja p. 0295 163 394
- a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain, sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä annetun lain 3 §:n ja tuomioistuinmaksulain 5 §:n muuttamisesta (HE 129/2020 vp; EV 197/2020 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvät lausumat

Outi Äyräs-Blumberg, hallitussihteeri p. 0295 163 260
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain muuttamisesta (HE 225/2020 vp; EV 206/2020 vp)

Emma Thomasén, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 163 676
- Valtioneuvoston asetus sairausvakuutuslaissa tarkoitettujen työterveyshuollon korvausten laskennallisten enimmäismäärien määrittelemisestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston yleisistunto (ylimääräinen)

Valtiovarainministeriö

Matti Sillanmäki, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 444
- Valtioneuvoston asetus kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta

 
Sivun alkuun