Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Lausuntopyyntö
Digi- ja väestötietovirastoa koskevat asetusluonnokset lausuntokierrokselle

Finansministeriet 17.9.2019 13.49
Tiedote

Digi- ja väestötietovirasto aloittaa toimintansa 1.1.2020. Valtiovarainministeriö lähetti 16. syyskuuta lausuntokierrokselle useita viraston toiminnan aloittamisen mahdollistavia asetuksia.

Digi- ja väestötietovirastosta annettavassa valtioneuvoston asetuksessa säädettäisiin viraston ohjauksesta, eräistä viraston tehtävistä, henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista sekä viraston toimipaikoista. Valtioneuvoston asetuksella holhousasioiden rekisteristä säädettäisiin holhousasioiden rekisterin tietojen tallentamisen ajankohdasta sekä edunvalvontavaltuutuksesta tallennettavien lisätietojen yksityiskohtaisesta sisällöstä.

Tämän lisäksi ehdotetaan muutoksia valtiovarainministeriön, oikeusministeriön, sisäministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan valtioneuvoston asetuksiin sekä valtiovarainministeriön ja oikeusministeriön asetuksiin. Muutokset asetuksiin ovat lähinnä organisaatiouudistuksesta johtuvia teknisiä muutoksia.

Asetusten on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2020.

Lausuntoaika päättyy 25.10. Lausuntopyyntö ja asetusluonnos on julkaistu lausuntopalvelu.fissä.

Digi- ja väestötietovirasto syntyy, kun Väestörekisterikeskus, maistraatit ja Itä-Suomen aluehallintovirastossa toimiva maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikkö yhdistyvät yhdeksi virastoksi. Digi- ja väestötietovirasto edistää yhteiskunnan digitalisaatiota, turvaa tietojen saatavuutta ja tarjoaa palveluja asiakkaiden elämäntapahtumiin. Virasto toimii useilla paikkakunnilla Suomessa.

Lisätietoja:

Neuvotteleva virkamies Isamaria Mäkiaho, puh. 02955 30219, isamaria.makiaho(at)vm.fi

Palaa sivun alkuun