Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Hallituksen esitys
Digi- ja väestötietoviraston aloitus lähestyy – hallitus esittää viraston toimialaa koskeviin lakeihin muutoksia

Valtiovarainministeriö 29.8.2019 13.28
Tiedote

Digi- ja väestötietovirasto aloittaa toimintansa 1.1.2020. Maalikuussa 2019 vahvistettiin organisaatiomuutoksen keskeisesti toteuttava laki Digi- ja väestötietovirastosta. Nyt annettavalla hallituksen esityksellä ehdotetaan tehtäväksi sellaiset laajemmat lainsäädännön muutokset, jotka johtuvat organisaatiouudistuksesta tai jotka on tarkoituksenmukaista toteuttaa samassa yhteydessä.

Hallituksen esitys sisältää organisaatiouudistuksesta johtuvat tekniset muutokset sellaisiin lakeihin, joissa on säädetty Väestörekisterikeskuksen, maistraattien tai maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikön tehtävistä, virastojen välisestä toimivallanjaosta tai joissa muuten viitataan näihin toimijoihin. Osassa laeista toimivallan muutos tarkoittaisi myös sisällöllisiä muutoksia yksittäisissä menettelyissä. Pääsääntöisesti muutokset rajoittuisivat kuitenkin toimivaltaisen viranomaisen nimeen sekä tarpeettomien alueellisten toimivaltasäännösten poistamiseen.

Esityksessä ehdotetaan myös selkeytettäväksi rekisterinpitovastuuta ja henkilötietojen käsittelyä koskevia asioita sekä tehtäväksi eräitä muita muutoksia tietosuojasääntelystä johtuen.

Hallituksen esitys julkaistaan kokonaisuudessaan vm.fissä päätökset-sivulla.

Digi- ja väestötietovirasto syntyy, kun Väestörekisterikeskus, maistraatit ja Itä-Suomen aluehallintovirastossa toimiva maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikkö yhdistyvät yhdeksi virastoksi. Digi- ja väestötietovirasto edistää yhteiskunnan digitalisaatiota, turvaa tietojen saatavuutta ja tarjoaa palveluja asiakkaiden elämäntapahtumiin. Virasto toimii useilla paikkakunnilla Suomessa.

Lisätietoja:

Neuvotteleva virkamies Isamaria Mäkiaho, puh. 02955 30219, isamaria.makiaho(at)vm.fi
Hallinto- ja kehitysjohtaja Irja Peltonen, puh. 02955 30138, irja.peltonen(at)vm.fi

Palaa sivun alkuun