Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media
Valikko

Yhteistyöllä veronkiertoa vastaan

Valtiovarainministeriö 31.5.2016 11.25
Kolumni

Panama-vuoto nosti muutenkin vilkkaana käyneen keskustelun verovilpistä ja veronkierrosta uudelleen uutisten pääaiheeksi. Kansainvälinen yhteistyö on ollut sillä saralla viime aikoina vilkasta.

Automaattinen tietojenvaihto laajenee ensi vuoden alusta

Veronkierron estämisessä tärkeimmässä roolissa on tietojenvaihto. Viranomaispuolella sen edistämiseksi on tehty töitä jo pitkään. Eksoottisempien valtioiden ja oikeusalueiden kanssa on solmittu tietojenvaihtosopimuksia, jotka mahdollistavat pyynnöstä tapahtuvan tietojenvaihdon. Merkittävin muutos on kuitenkin automaattinen tietojenvaihto, joka laajenee ensi vuoden alusta huomattavasti. Poliittisesti siihen on sitoutunut tällä hetkellä 101 valtiota ja oikeusaluetta ja se tulee vaikeuttamaan omistusten ja niistä saatujen tulojen piilottamista huomattavasti. Poliittinen paine tulee kasvattamaan tietojenvaihtoon sitoutuneen joukon määrää.

Maakohtainen veroraportointi viranomaisille alkaa 

Tietojenvaihdon lisäksi ehdotukset maakohtaisesta veroraportoinnista ovat menneet eteenpäin. Direktiiviehdotus viranomaisille tapahtuvasta maakohtaisesta veroraportoinnista hyväksyttiin valtiovarainministereiden Ecofin-neuvostossa viime viikolla ja lakiesitys siitä annetaan eduskunnalle lähiaikoina. Raportointi tulee koskemaan monikansallisia yrityksiä, joiden liikevaihto on vähintään 750 miljoonaa euroa. Veroraportointi kertoo suurten yritysten kuhunkin valtioon maksamien verojen määriä ja muita taloudellisia tietoja. Verohallinnot voivat käyttää raportointia hyväksi riskiarvioita tehdessään ja pyytää niiden perusteella lisätietoja.

Viranomaisille tehtävää maakohtaista veroraportointia ei pidä sekoittaa julkiseen veroraportointiin, josta komissio myös antoi ehdotuksen huhtikuussa. Sen käsittely on alkuvaiheessa.

Muutoksia myös yritysverolainsäädäntöön

Veronkiertoa ja aggressiivista verosuunnittelua pyritään estämään myös tekemällä muutoksia jäsenvaltioiden yritysverolainsäädäntöön. Komissio antoi tammikuussa veronkierron vastaisista toimista direktiiviehdotuksen, jolla on pohja OECD:n tekemässä työssä. Ehdotus sisältää kuusi erillistä toimenpidettä, joilla pyritään varmistamaan veronmaksun toteutuminen ja estämään tulon keinotekoista siirtämistä verotettavaksi kevyemmän verotuksen maihin.

Direktiiviehdotuksen käsittely on edennyt poikkeuksellisen nopeassa tahdissa ottaen huomioon asian hankaluus. Valtiovarainministerit eivät päässeet siitä yhteisymmärrykseen vielä viime viikolla, joten asiaa käsitellään uudelleen kesäkuun kokouksessa.

Työ jatkuu

Tietovuodot, tiettyjen monikansallisten konsernien verosuunnittelu sekä pankkisalaisuuden murtuminen ovat muuttaneet yleistä ilmapiiriä verotuksen osalta selvästi. Poliittinen paine estää epäoikeudenmukaiseksi koettuja toimintatapoja on lisääntynyt ja kansainvälinen yhteistyö on alkanut tuottaa tulosta. Viranomaisten työ jatkuu sekä EU:ssa että OECD:ssä. 

Terhi Järvikare

ylijohtaja, vero-osaston osastopäällikkö
[email protected]

Palaa sivun alkuun