Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Kuntien digitalisaation edistämisen valtionavustushaku käynnistyy elokuussa

Valtiovarainministeriö 11.7.2019 13.38
Uutinen

Valtioneuvosto antoi tänään 11. heinäkuuta asetuksen kuntien digitalisaation kannustinjärjestelmästä. Asetus koskee muun muassa kunnille myönnettävien valtionavustusten yleisiä edellytyksiä, hyväksyttäviä kustannuksia sekä muita avustusten käytön ehtoja.

Kannustinjärjestelmän mukaista avustusta voidaan myöntää digitalisaatiota edistäviin hankkeisiin, jotka ovat kuntien toimintatapoja tai palveluprosesseja uudistavia sekä niiden laatua ja vaikuttavuutta parantavia.

Digitaalisuutta edistävillä hankkeilla on keskeinen rooli hyvän julkisen hallinnon kehittämisessä ja palvelujen saatavuuden ja käytön lisäämisessä. Kaikilla kunnilla on mahdollisuus avustuksen hakemiseen.

Avustuksen myöntämisessä arvioidaan erityisesti hankkeiden yhteiskunnallisen ja taloudellisen vaikuttavuuden toteutumista sekä hankkeiden yleistä merkitystä kuntien kannalta. Avustusta voidaan myöntää kunnalle tai useammalle kunnalle yhdessä.

Vuoden 2019 valtionavustushaku avataan elokuun alussa. Tällöin julkaistaan myös tarkemmat hakuohjeet ja -aikataulu.

Lisätietoja:

finanssineuvos Ville-Veikko Ahonen, puh. 02955 30066 (11.–12.7.)
finanssineuvos Anne-Marie Välikangas, puh. 02955 30020 (8.8. alkaen)
neuvotteleva virkamies Suvi Savolainen, puh. 02955 30122 (29.7. alkaen)

Palaa sivun alkuun