Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Valtiovarainministeriön ja Sitran tiedote
Raportti: Poikkeusajan dialogit olivat ainutlaatuinen kansalaisyhteiskunnan ja viranomaisten yhteisponnistus, jotka lisäsivät ymmärrystä, luottamusta ja toivoa

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 28.3.2022 8.56
Tiedote

Poikkeusajan dialogit auttoivat luomaan yhteistä ymmärrystä elämästä koronapandemian aikana. Kriisin keskellä käydyt keskustelut tarjosivat myös paikan yhteiskunnallisen osallisuuden ja luottamuksen vahvistamiseen. Kokemukset ja opit keskusteluista on nyt koottu yksiin kansiin, selvitykseen Poikkeusajan dialogit: kriisiajan kokemukset ja kansallisen dialogin malli. Poikkeusajan dialogien pohjalta käynnistetään huhtikuussa seuraava ajankohtaisten keskustelujen sarja, Demokratian puolustusdialogit.

Kuka tahansa saattoi järjestää dialogin, ja mukaan liittyi yli sata järjestäjää ympäri Suomen, yhteiskunnan eri alueilta. Monet yli kahdesta tuhannesta osallistujasta kertoivat keskustelun lisänneen ymmärrystä, kasvattaneen luottamusta ja luoneen toivoa tulevaan. 

Poikkeusajan dialogit olivat ainutlaatuinen kansalaisyhteiskunnan ja viranomaisten yhteisponnistus. Keskusteluista saatiin tärkeää tietoa, jota käytettiin muun muassa koronaan liittyvässä valmiustyössä ja hallintopolitiikan ohjauksessa.

Eri-ikäisten, erilaisissa elämäntilanteissa elävien ja eri yhteiskunnallisia ryhmiä edustavien ihmisten kokemuksista koostuva dialogiaineisto tarjoaa ainutlaatuisen näkymän poikkeusajan arkeen, huoliin ja toiveisiin. Keskustelujen kautta hahmottuvat pandemian vaikutukset ihmisten välisiin suhteisiin, poikkeustilanteen näkyväksi tekemä eriarvoisuus, muutokset arvoissa sekä luottamuksen ja epäluottamuksen kokemukset. Aineistosta nousee esiin kiinnostavia havaintoja, esimerkiksi se, että monet ihmisten keskeiset huolet ja toivonaiheet olivat yhteiskunnalliseen asemaan katsomatta hyvin samankaltaisia.

Vuosina 2020–2021 järjestettiin lähes 300 Poikkeusajan dialogia, joihin osallistui noin 2100 keskustelijaa. Dialogeissa käytettiin Sitrassa kehitettyä Erätauko-menetelmää, joka mahdollistaa tasa-arvoisen rakentavan ja luovan keskustelun. Dialogien sisällöistä tehtiin säännöllisesti valtakunnalliset koosteet, jotka julkaistiin kaikkien avoimesti hyödynnettäviksi.

Malli on herättänyt myös kansainvälistä kiinnostusta. Esimerkiksi Italia ja Latvia harkitsevat vastaavanlaisia keskustelujen järjestämistä omissa maissaan.  

Kansallisten dialogien malli tukemaan vuoropuhelua kansalaisten ja päättäjien välillä 

Poikkeusajan dialogien pohjalta valmistellaan kansallisen dialogin mallia. Se on uudenlainen tapaa synnyttää rakentavaa yhteiskunnallista keskustelua kansalaisten, viranomaisten ja päättäjien välillä. Kansallisessa dialogissa keskustellaan ihmisille ja yhteisöille tärkeistä asioista tavalla, joka vahvistaa osallisuutta ja luo moniäänistä ymmärrystä käsillä olevista haasteista. 

Valtiovarainministeriön asettaman työryhmän toimikausi päättyy 31. toukokuuta 2022.

Demokratian puolustusdialogit käynnistyvät 28. hutikuuta

Venäjän hyökkäys Ukrainaan herättää suomalaisissa paljon tunteita ja ajatuksia. Keväällä järjestetään sarja Demokratian puolustusdialogeja. Ensimmäinen dialogipäivä on 28.4. Taustajoukoissa ovat mukana Sitra, valtiovarainministeriö, Dialogiakatemia, Erätauko-säätiö ja valtioneuvoston kanslia. Lisätietoja Demokratian puolustusdialogeista julkaistaan 31. maaliskuuta Sitran verkkosivulla.

Lisätietoja:
Johtaja Päivi Hirvola, Sitra, puh. 0294 618 493, paivi.hirvola(at)sitra.fi 
Finanssineuvos Katju Holkeri, valtiovarainministeriö, puh. 0295 530 087, katju.holkeri(at)gov.fi
Johtaja Janne Kareinen, DialogiAkatemia, puh. 045 631 6516, janne.kareinen(at)dialogiakatemia.fi 
Toimitusjohtaja Laura Arikka, Erätauko-säätiö, puh. 044 579 2686, laura.arikka(at)eratauko.fi

 
Sivun alkuun