Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Sähköisiin palveluihin yhden näkymän kautta - kansallisen palveluarkkitehtuurin toteutus vauhtiin

Valtiovarainministeriö 19.9.2014 10.15
Tiedote -

Kansallinen palveluarkkitehtuuri tehostaa sähköisten palvelujen yhteentoimivuutta. Palveluarkkitehtuurin toteutuksen aikataulusta päätettiin torstaina 18. syyskuuta. Kansalaisen palvelunäkymän beta-versio julkaistaan syksyllä 2015.

Kansallinen palveluarkkitehtuuri on osa hallituksen rakennepoliittista ohjelmaa, jolla pyritään tuottamaan julkiset palvelut entistä tehokkaammin. Palveluarkkitehtuuri luo yhteen toimivan digitaalisten palveluiden infrastruktuurin, jonka avulla tiedon siirto organisaatioiden ja palveluiden välillä on helppoa.

Toteuttamisohjelmaan kuuluvat palveluväylän, palvelunäkymien, tunnistamisen sekä roolien- ja valtuutustenhallinnan hankkeet. Kansallisen palveluarkkitehtuurin perusrakenteet luodaan vuoteen 2017 mennessä.

Palveluväylä on tiedonsiirron kanava, joka mahdollistaa tietojen liikkumisen organisaatioiden välillä ja tehostaa palveluiden kehittämistä. Sen kehitysympäristö on ollut käytettävissä maaliskuusta 2014 alkaen. Palveluväylän tuotantokäyttö alkaa keväällä 2015.

Palvelunäkymän kautta kansalaisen, yrittäjän ja virkamiehen omat tiedot ja sähköiset asiointipalvelut ovat saavutettavissa yhdestä paikasta, yhden käyttöliittymän kautta. Ensimmäisessä vaiheessa toteutetaan kansalaisen näkymä, jonka prototyyppi julkaistaan marraskuussa 2014. Kansalaisen palvelunäkymän beta-versio julkaistaan syksyllä 2015.

Kansallisen tunnistamisen mallissa tarkoituksena on muuttaa sähköisen tunnistamisen lainsäädäntöä ja näin muodostaa tunnistuspalveluiden tarjoajien välille avoin verkosto, jossa tunnistustapahtumia voidaan välittää. Tämä helpottaa palveluiden käyttöä sekä kansalaisten että sähköisten palveluiden tarjoajien kannalta. Tavoitteena on saada lakimuutosehdotukset valmiiksi tämän syksyn aikana.

Roolien ja valtuutusten hallinnan kokonaisuus sisältää ratkaisuja yritysten, muiden organisaatioiden ja luonnollisten henkilöiden roolien ja valtuutusten hallintaan. Se mahdollistaa toimisen eri rooleissa, esimerkiksi yrittäjänä, kansalaisena tai holhottavansa puolesta. Palvelussa voi tulevaisuudessa myös antaa sähköisen valtakirjan omien viranomaisasioidensa hoitoon. Roolien ja valtuutusten hallinnan toteutettavan kokonaisuuden määrittely valmistuu vuoden 2014 loppuun mennessä.

Ketterän kehittämisen periaatteilla toteutukseen

Palveluarkkitehtuurityössä hyödynnetään ketterän kehittämisen menetelmiä ja avoimia rajapintoja. Tällä pyritään mahdollisimman nopeaan toteutukseen ja tarkoituksenmukaiseen lopputulokseen.

Ohjelman ohjauksesta vastaa valtiovarainministeriön Julkisen hallinnon ICT-toiminto. Hankkeiden käytännön toteutuksesta vastaa Väestörekisterikeskukseen perustettu palveluarkkitehtuuri-yksikkö.

Palveluarkkitehtuuri noudattaa julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin periaatteita ja ohjeita. Uudet rakenteet ja toimintamallit luodaan jo olemassa olevien hyvien käytäntöjen pohjalle.

* Kansallinen palveluarkkitehtuuri

Lisätietoja:

ohjelmapäällikkö Maria Nikkilä, valtiovarainministeriö, [email protected], p. 02955 30514

erityisasiantuntija, tunnistaminen, Olli-Pekka Rissanen, valtiovarainministeriö, [email protected], p. 02955 30364

Palaa sivun alkuun