Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Tuore raportti antaa suosituksia viranomaisten tilasto- ja rekisteritoiminnan kehittämiseen

Valtiovarainministeriö 15.5.2019 14.22
Tiedote

Tiedon tuotantoa tulisi nopeuttaa ja tietorekisterien laatuun olisi syytä kiinnittää huomiota. Raportin suositukset on tarkoitettu kaikille Suomen julkisille tilasto- ja rekisteritoimijoille sekä tiedon käyttäjille.

Maakuntatieto-hankkeen osana julkaistu selvitys rekisteri- ja tilastotoimen tietojen käytöstä on julkaistu 15.5. Raportti esittelee kattavasti Suomen julkiset tilasto- ja rekisteritoimijat ja antaa suosituksia toiminnan kehittämiseksi toimintatapojen, hallintorakenteen ja rahoitusmallien osalta.

Raportin suositus on, että tiedon tuotantoa tulisi nopeuttaa, jotta esimerkiksi elinkeinopoliittisia päätöksiä ei tarvitsisi tehdä kaksi vuotta vanhan yritysdatan perusteella. Rekistereitä ei pidä myöskään nähdä pelkästään oikeudellisena kysymyksenä vaan myös laadullisena asiana. Siksi rekisterien laatujärjestelmien käyttöönottoa on syytä selvittää. Lisäksi on suositeltavaa siirtyä hajanaisista rekistereistä yhteentoimiviin tietovarantoihin silloin kun tietosuoja tai muut esteet eivät rajoita tätä mahdollisuutta.

Raportissa muistutetaan, että rekisterit ja tilastot eivät ole itseisarvo, vaan niiden tarpeellisuutta on arvioitava niiden kustannusten ja hyödyn perusteella. On tärkeää arvioida muun muassa tietotarpeiden yhteiskunnallinen tärkeys, tiedon tarpeellisuuden kesto sekä se, voidaanko tietotarpeet tyydyttää edullisemmin esimerkiksi hallinnollisilla raporteilla.

Raportin on kirjoittanut valtiovarainministeriön toimeksiannosta Lapin yliopiston oikeustaloustieteen professori Kalle Määttä. Määtän tukena toimi valtiovarainministeriön vetämä asiantuntijaryhmä, johon kuului ministeriöiden, tilastoviranomaisten ja maakuntien edustajia.

Selvitys rekisteri- ja tilastotoimen tietojen käytön järjestämiseksi asiakastarpeita vastaavaksi

Lisätietoja:

Neuvotteleva virkamies Jani Heikkinen, puh. +358 295 530 466, jani.heikkinen(at)vm.fi
Erityisasiantuntija Aarne Rissanen, puh. +358 295 530 432, aarne.rissanen(at)vm.fi

Hallintopolitiikan tavoitteena on varmistaa, että Suomessa on toimivat julkiset palvelut, hyvä hallinto ja että saamme elää kestävässä ja vakaassa yhteiskunnassa.

Hallintopolitiikka Kunta-asiat Valtiovarainministeriö
Palaa sivun alkuun