Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Valtion virkamieseettisen neuvottelukunnan toimikausi alkaa 1.5.2021

Valtiovarainministeriö
28.4.2021 15.13
Tiedote

Neuvottelukunnan tehtävänä on käsitellä virkamiesetiikkaan liittyviä asioita ja antaa valtion virastojen pyynnöstä lausuntoja virkamieseettisistä kysymyksistä. Neuvottelukunta on toiminnassaan riippumaton. Valtioneuvosto on asettanut neuvottelukunnan toimikaudeksi 1.5.2021 – 30.4.2025.

Valtionhallinnon viranomaisten ja valtion virkamiesten toiminnan korkea eettinen taso on tärkeää valtiota kohtaan tunnetun luottamuksen kannalta. Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii oikeustieteiden tohtori Pekka Vihervuori. 

"Eettinen toimintatapa julkishallinnossa edellyttää aina toiminnan lainmukaisuutta, mutta kyse on usein myös jostakin vielä enemmästä hyvän hallinnon turvaamiseksi. Tässä yhteistyössä lakisääteisel-lä ja riippumattomalla valtion virkamieseettisellä neuvottelukunnalla on oma merkittävä osuutensa, edistämällä keskustelua ja ottamalla kantaa tärkeisiin yleisiin kysymyksiin. Neuvottelukunnan rooli on neuvoa-antava, eikä sen tehtävänä ole ottaa kantaa yksittäistapauksiin tai ratkaista niitä", sanoo Vihervuori.

Valtion virkamieseettisen neuvottelukunnan tehtävänä on: 

  • tehdä aloitteita ja antaa yleisiä suosituksia virkamiesetiikasta sekä toimia päätöksenteon tukena
  • antaa valtion virastojen pyynnöstä lausuntoja virkamieseettisistä kysymyksistä
  • edistää virkamiesetiikkaa koskevaa keskustelua
  • suorittaa harkintansa perusteella valtiovarainministeriön sille esittämät virkamieseettisiä kysymyksiä koskevat tehtävät

Neuvottelukunnan antamat lausunnot ja suositukset ovat luonteeltaan neuvoa-antavia eivätkä ne ole oikeudellisesti sitovia. Valtion virkamieseettinen neuvottelukunta on pysyvä toimielin, joka toimii valtiovarainministeriön yhteydessä. Valtioneuvosto asettaa neuvottelukunnan neljän vuoden toimikaudeksi kerrallaan.  

Lisätiedot: 

Timo Moilanen, neuvotteleva virkamies, 0295530455, timo.moilanen(at).vm.fi

Kati Orkola, hallitussihteeri, 0295 530 108, kati.orkola(at).vm.fi

Hallintopolitiikka Valtio työnantajana Valtiovarainministeriö
Sivun alkuun