Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Valtioneuvoston kanslia kerää kokemuksia valtioneuvosto.fi-sivuston käytöstä ja kehittämistarpeista. Auta kehittämistyössä ja vastaa lyhyeen verkkokyselyyn

Finansministeriet och Statens utvecklingsbolag Vake deltar i turneringen Ultrahack 2019
Lösningar som ska hindra marginaliseringen av unga män

finansministeriet
Utgivningsdatum 18.4.2019 14.34
Nyhet

Finansministeriet och Statens utvecklingsbolag Vake deltar i turneringen Ultrahack med den gemensamma utmaningen Hackers against exclusion. Målet med utmaningen är att uppmuntra deltagarna att utveckla verktyg för att använda artificiell intelligens som ett sätt att förebygga marginaliseringen av unga män. Man kan delta i utmaningen till den 10 maj.

Utmaningen genomförs i samarbete med Befolkningsregistercentralen, Arbetshälsoinstitutet, Teknologiska forskningscentralen VTT Ab och statsrådets kansli. Ultrahack, som är ett hackathon i form av en turnering, har målet att sammanföra olika aktörer, allt ifrån studerande till start up-företag, för att lösa aktuella utmaningar hos samarbetspartnerna. Syftet med evenemanget är att skapa ekonomiska och samhälleliga innovationer.

Artificiell intelligens som verktyg för att läsa marginaliseringsproblemet

Enligt en analys av Näringslivets delegation EVA fanns det i Finland 2010 över 50 000 marginaliserade 15–29-åriga unga, av vilka två tredjedelar var män. Det finns redan många tjänster i Finland som ska förebygga marginalisering, men tjänsterna aktiveras inte i rätt tid för människor. Därför strävar man också efter att genom utmaningen hitta innovativa lösningar som med hjälp av artificiell intelligens ska effektivisera genomslagskraften för dessa tjänster och föra dem närmare män som riskerar utslagning eller som redan har marginaliserats.

Utmaningen Hackers against exclusion är också en fortsättning på planen att genomföra det nationella AI-programmet Aurora, som syftar till att skapa tjänsteekosystem kring människors olika livssituationer. De som deltar i Hackathon uppmuntras att utveckla lösningar som tar fasta på olika situationer i livet, vilket möjliggör personifierade och rättidiga servicekedjor.

Anmäl ditt team senast den 10 maj

Teamen som deltar i utmaningen får i tjänsten Suomi.fi och via AuroraAI-botsen tillgång till olika data om läget för unga män som riskerar utslagning. Vem som helst kan anta utmaningen och anmälningstiden pågår till den 10 maj 2019. Ytterligare information om utmaningen Hackers against exclusion och närmare anvisningar om deltagandet finns på Ultrahacks webbplats.

De bästa teamen tas ut till huvudevenemanget hackathon som ordnas den 24–26.5.2019 i Aalto-universitetets lokaler i Esbo.

Finalisterna delar på vinstsumman på 10 000 euro som finansieras av Statens utvecklingsbolag Valtion kehitysyhtiö Vake Oy och får dessutom möjligheten att förhandla om att få i bruk sin lösning med finansministeriet, och om att utveckla den tillsammans med Statens utvecklingsbiolag Vake.

Ytterligare information:

Aleksi Kopponen, specialsakkunnig, tfn 050 592 6457, aleksi.kopponen(at)vm.fi

Niko Ruostetsaari, koordinerare, tfn 0295 530 309, niko.ruostetsaari(at)vm.fi

ultrahack.org

Digitalisoituminen Offentliga förvaltningens ICT
 
Sivun alkuun