Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Digitaalisten palvelujen ensisijaisuus
Yhtenäiset toimintatavat ja laatukriteerit – väliraportti kommentoitavissa

Valtiovarainministeriö 31.10.2018 15.45
Uutinen

Kaksi laaja-alaista työryhmää työskentelee digitaalisten palvelujen toimintatapojen ja laadun kehittämiseksi. Työryhmien yhteinen väliraportti on kommentoitavissa 29.11. asti.

Osana digitaalisten palvelujen ensisijaisuuden edistämistä valtiovarainministeriössä käynnistettiin keväällä 2018 sähköisen asioinnin ja viestinvälityksen toimintatapojen sekä digitaalisten asiointipalvelujen laatua selvittävä työ. Sitä on tehty kahdessa työryhmässä, joihin on osallistunut asiantuntijoita useasta ministeriöstä, kunnasta, sidosryhmästä ja yksityiseltä sektorilta.

Väliraportti työryhmien tähänastisen työn tuloksista on nyt julkaistu. Väliraportti sisältää sähköiseen asiointiin ja viestinvälitykseen keskittyneen työryhmän toimintatapaehdotuksia liittyen esimerkiksi asiakkaan antamaan suostumukseen ja sen hyödyntämiseen sekä tiedoksiantojen problematiikkaan. Laadun kehittämiseen keskittynyt työryhmä on tuottanut esimerkiksi 22 kohdan asiointipalvelun laatukriteeristön, joka on väliraportin liitteenä. 

Kaikki digitaalisten palvelujen kehittämisestä kiinnostuneet ovat tervetulleita kommentoimaan väliraporttia ja sen liitteitä.

Taustalla kärkihanke Digitalisoidaan julkiset palvelut

Digitaalisten palvelujen ensisijaisuuden edistäminen liittyy istuvan hallituksen kärkihankkeeseen Digitalisoidaan julkiset palvelut. Strategiaistunnossaan 29.1.2018 hallitus linjasi sähköisen asioinnin tavoitetilaan vuodelle 2022, että:

 • Viranomaiset ovat velvoitettuja tarjoamaan kansalaisille ja oikeushenkilöille eli yrityksille ja yhteisöille ensisijaisena vaihtoehtona saavutettavia ja laadukkaita digitaalisia palveluja.
 • Viranomaisten on järjestettävä henkilön asemaan, oikeuksiin ja velvollisuuksiin liittyvä viestintä ja asiointi niin, että asiakkailla on aina käytettävissä sähköinen kanava.
 • Yrityksillä, yhteisöillä ja muilla elinkeinotoimintaa harjoittavilla on velvoite asioida ja viestiä julkisen hallinnon kanssa digitaalisesti.
 • Luonnolliset henkilöt (kansalaiset) asioivat ja viestivät viranomaisten kanssa ensisijaisesti digitaalisesti. Heitä ei kuitenkaan velvoiteta tähän.

Toimintataparyhmä jatkaa työtään vuoden 2019 maaliskuun loppuun, ja vuonna 2017 julkaistua digipalvelujen tiekarttaa päivitetään. Tulossa marraskuussa on myös podcast-sarja digitaalisten palvelujen ensisijaisuuden teemoista. Digitaalisten asiointipalvelujen laatutyöskentely päättyy nykymuodossaan vuodenvaihteessa. Sähköiseen asiointiin liittyvän lainsäädännön uudistamistyö jatkuu seuraavalla hallituskaudella.

MUUTOS: Vastausaikaa on pidennetty, joten ingressissä on muutettu päivämäärä 19.11. muotoon 29.11.

Lisätietoa:

 • Petteri Ohvo, hankepäällikkö, puh. 0295 530 094, petteri.ohvo(at)vm.fi
 • Marjukka Saarijärvi, neuvotteleva virkamies, 0295 530 208, marjukka.saarijarvi(at)vm.fi

Aiemmin julkaistu:

 • Uutinen 9.8.2018: Selvitys digipalveluja ohjaavan lainsäädännön muutostarpeista on valmistunut
 • Uutinen 17.4.2018: Professori Kalle Määttä selvittämään digipalveluja ohjaavan lainsäädännön muutostarpeita
 • Uutinen 7.3.2018: Toimintatapoja ja laatua kehittämällä kohti digitaalisten palvelujen ensisijaisuutta
 • Blogi helmikuu 2018: Digitaalisten palveluiden ensisijaisuus – hyvä verkkopalvelu on oikeus
 • Tiedote 20.6.2017: Työryhmätyö digipalveluiden tiekartasta valmistunut
Digitalisoituminen Julkisen hallinnon ICT Kärkihankkeet
Palaa sivun alkuun